Dele bag højre sidedæksel

Last Updated on 4. januar 2015 by thrust

Forkæde
Kæden må slides indtil den begynder at tage på krumtaphusets gods ved oliepåfyldningshullet eller på lejebukken for koblingsakslens leje.
Bemærk at max-bredden på kæden (pindenes længde) på XS750 er 29 mm mens den på XS850 er 35.5 mm. Kæderne kan ikke byttes maskinerne imellem idet krumtapakslens tandhjul er forskellig i bredden.
Bageste tandkædehjul
Bemærk at dette tandhjul er bredere på XS850 end på XS750.
Shockkobling
Den bør indspiceres ved først given lejlighed hvis maskinen har kørt over 80.000 km. Til trods for at YAMAHA i deres manual skriver, at schockkoblingen vil holde hele motorens levetid, sker der et ret markant slid på den således at dens stødoptagende virkning aftager.
Gode råd modtages: Jeg har endnu ikke fundet en måde at bibeholde funktionen trods dette slid. Gode råd modtages gerne.
Shockkoblingen for XS750 har yderst monteret en stor låsering. Denne findes ikke på XS850 hvor stopfunktionen i stedet ligger i shockkoblingens afdrejning.
Mellem det bageste tandkædehjul og koblingsklokken findes undertiden en stor afstandsring. På nogle motorer benyttes denne ring ikke. Forklaringen på disse forskelle kendes ikke.
Støtteleje
Lejet: 6304 (åbent leje) er monteret i det 4-benede støttearrangement uden på chockkobling.
Kobling
Bemærk at XS750 har 6 stk. 2 mm tykke glatte plader og 7 stk. 3 mm tykke belægningsplader.
XS850 har 4 stk. 2 mm tykke glatte, 3 stk 1.6 mm tykke glatte plader og 7 stk 2.8 mm tykke belægningsplader. Af upåviselige årsager er koblingsfunktionen betydeligt bedre på XS850 end på XS750 som har tendens til ikke at udløse helt. Det hjælper ikke at forøge trykstangens bevægelse ved f.eks. at gøre armen på trykmekanismen kortere. Det er prøvet uden held. Det hjælper heller ikke at montere nye originale belægningsplader; ej heller nye uoriginale (Vesrah) belægningsplader. En svag mattering (slibning) af de glatte plader er også prøvet, uden det store held. En mulighed, som ikke er prøvet er at hæve motoroliestanden til det samme niveau som på XS850. Se mere om koblingsstang og oliestand.
I stedet for de originale belægningsplader kan der til XS750 benyttes VESRAH type VC-274. (samme type som til XJ600 og XJ900)
For at få koblingsnavet af kræves en speciel lang 32 mm top. Forsøg ikke at banke møtrikken af med en dorn idet den er spændt og skal spændes meget hårdt (120 Nm) ved montering.
Skiftemekanisme
Ved samling af mekanismen sikres det at den markerede rille i dobbeltgaflen (den der tager fat i tapperne i enden af skiftetromlen) er ud for den tilsvarende rille i enden af skiftetromlen når 2. gear er valgt. Justering foregår ved at løsne 6 mm møtrikken på tandsektoren i enden af gearpedalakslen.
Check også svejsningen ved tandsektoren i enden af gearpedalakselen. Der er eksempler på at tandsektoren er faldet af akslen.
Kickstarter på XS-850 !
XS-850 for Europa er ikke forsynet med kickstarter. Det kan ved bare at afmontere koblingen lade sig gøre at påbygge kickstarter på XS-850, hvilket vil blive beskrevet i det følgende:
Først skal der skaffes de dele, der skal bruges. Slå op i reservedelsbogen ved opslag i linket: Library, Parts manuals. Vælg XS850-G og Kick starter. Der skal benyttes samtlige dele på siden: Kick starter.
Alternativt til XS850-reservedelene kan man benytte delene fra XS-750 2D. Der skal i så fald benyttes samtlige dele í Fig. 15 (XS-750). Part nr. 17 (XS-750) er et rulleleje. Yderringen til dette leje (som ikke er synlig på tegningen) er monteret i dobbelttandhjulet nr. 18. Inderringen findes på Fig. 11 (XS-750), part nr. 33. Låseringen, der holder denne ring og kuglelejet på plads er part nr. 20 på Fig. 15 for XS-750.
VIGTIGT: Forskellen mellem XS850-delene og XS750-delene er tandhjulet nr. 17 (XS-850) og tilsvarende tandhjul nr. 28 (XS-750). XS-850-hjulet er på 20 tænder og XS-750 er på 21 tænder. 20-tands tandhjulet SKAL benyttes til XS-850-gearkassen. Indeholder motorcyklen en XS-750 gearkasse bør man benytte 21-tands tandhjulet, men 20-tands tandhjulet KAN dog benyttes.
I følgende rækkefølge afmonteres: generator – rotor – højre sidedæksel – støtteleje for kobling – chockdæmper – forkæde – koblingsklokke – koblingsplader og koblingsnav. (for at få koblingsnavet af kræves en speciel lang 32 mm top). Igennem den runde åbning bag koblingen i øverste krumtaphushalvdel monteres først part nr. 13, 18, 17 og 19 (nr. 29, 30, 28 og 27 for XS-750). Derefter part nr. 16, 15, 14, 22, 20 og 21 (nr. 21 til 25 for XS-750). Huset (part nr. 20 (nr. 24 for XS-750)) fastgøres med 3 stk M6x20 umbrackoskruer. Husk styrestiften ø4×10. På XS-850’eren fjernes låseringen (part nr. 12 (nr. 20 for XS-750), og afstandsringen fjernes. Akseltappen, som afstandsringen er monteret på, er ø35 mm. svarende til rullelejets inderring (part nr. 10 (nr. 33 for XS-750 på Fig. 11). Rullelejets inderring skal monteres på akseltappen. Hvilke vanskeligheder det kan medføre er lidt usikkert idet pasningens virker ret stram. En opvarmning til godt 100 grader C vil hjælpe på montagen. Er du ikke vant til at krympe lejer på aksler så rådfør dig evt. med en lejekyndig person.
Herefter koncentrerer vi os om hullet i sidedækslet, som på XS-850 er lukket med en prop. Denne prop bankes ud og der monteres på dette sted en tætningsring (shimmering) med målene ø20/ø30, b=6 mm. På XS-750 dækslet sidder der i hullet for kickstarterakslen en stålbøsning med krave. Denne findes ikke på XS-850, men hullet passer til gengæld på kickstarterakslen, som er ø20 mm. Om man vil lade kickstarterakslen køre i aluminiumshullet eller vil ofre en opboring af hullet til ø30 og en fremstilling af en stålbøsning med krave, er en smagssag, men det sidste er at foretrække. Bøsningens mål er: ø20/ø30 – kraven er ø35 udv. og er 5 mm tyk. Længden på hele bøsningen er 13 mm. Vælger du at lade kickstarterakslen løbe direkte i aluminiummet, skal der skubbes en afstandsring med en tykkelse på 5 mm ind over kickstarterakslen inden venstre sidedæksel monteres. En tredje mulighed er at benytte et sidedæksel fra XS-750. Er det fra 2D-modellen savner det skueglasset til oliestanden, så derfor skal man ha’ fat i den oliepåfyldningsprop/målepind, der følger med denne model.
NB: Bemærk her at den 4-benede alu-støtte med kuglelejet (der støtter koblingsakslen) er lidt anderledes for XS850 end XS750. P.g.a. den bredere kæde på XS850 er skruehovedet ved den forreste nederste støtte lidt længere ude mod sidedækslet end på XS750. På XS850 er længden på den gennemboring, hvor den forreste nederste skrue sidder, 26.3 mm mens den for XS750 er 23.8 mm. XS850-dækslet er støbt en smule bredere på dette sted ud for bolten. For at kunne anvende XS750-dækslet på XS850 gøres følgende: Bolthovedets længde drejes/slibes ned fra 8 mm til 6 mm. På XS750-dækslet bortslibes den forreste af de to støberibber, der sidder mellem to af hullerne nederst i dækslet. Bemærk derudover, at oliestanden er højere på XS-850 end på XS-750. Se mere om oliestand.

Top