Hvad er MCTC Fællesture ?

Last Updated on 31. januar 2016 by thrust

danmarkskortMCTC står for MC Touring Club. I denne har der i perioden 1985 til 2009 været arrangeret de såkaldte Fællesture, som var en motorcykel weekendudflugt for hele familien. Turene, som strakte sig fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag, var tilrettelagt til mindste detalje.

I meget korte træk gik turene ud på at gennemkøre en fastlagt rute – i kolonne – se nogle seværdigheder undervejs og spise lidt god mad. Det var menige medlemmer af MCTC, som stod for fastlæggelsen af selve arrangementet, d.v.s. hvad skulle man se undervejs – hvor og hvad skulle man spise – hvor og hvordan skulle der overnattes de 2 nætter og hvilken rute skulle kolonnen følge. Ud over selve arrangørerne, som oftest var en enkelt eller måske to personer, var der typisk tilknyttet 15 til 25 hjælpere, som sørgede for at lede kolonnen sikkert gennem trafikken. Hovedparten af disse personer samledes mindst 2 gange og som oftes 3 gange om foråret for at gennemgå og gennemkøre hele turen – med overnatning og det hele – noget som blev gjort for deltagernes egen regning.  Der blev i alt arrangeret 25 fællesture. Den sidste tur i 2009 mangler på kortet, men fulgte stort set turen fra 1985, som gik ad Hærvejen fra Viborg til Dannevirke i Schlesvig.

Med hensyn til tilslutning havde fællesturene sin storhedstid i midten og slutningen af 90’erne hvor turen i 1997, Limfjorden Rundt, toppede med 270 deltagere.

f-antalKurven viser deltagerantallets variation gennem årene. Den faldende tilslutning efter 2000 skal ses som en af forklaringerne på at Fællesturenes arrangører valgte at stoppe efter 25 år. Man vurderede, at planlægningsarbejdets omfang ikke harmonerede med deltagerantallet.

Herefter fortsatte en stor del af de, der i mange år har været med som hjælpere på turene, i privat regi. Der er således efterfølgende blevet arrangeret årlige og i særdeleshed meget mindre planlægningstunge ture for “de gamle” og disse ture har på mange måder forløbet lige som de tidligere ture, men selvfølgelig med langt færre deltagere og uden annoncering i Touring Nyt

Top