Opladning på farten

Last Updated on 15. februar 2024 by thrust

Opladning undervejs

Som ejer af en elbil er opladning noget, man er nødt til at forholde sig til jævnligt. Lader man hjemme – dem, der kan det – er det helt problemløst. Man sætter ladestikket i natten over – og så er bilen som udgangspunkt 100% opladt om morgenen.

Skal man oplade væk fra hjemmet – så skal man finde en ladestander, at få strøm fra. Er man på tur benytter man de såkaldte hurtiglader- eller lynstandere, som er på størrelse med et kæmpe køleskab. De står spredt rundt over det meste af Europa. Det drejer sig sådan se bare om at finde dem. Modsat en tankstation, som man kan se på meget lang afstand (billedet til højre) – så er disse ladestandere ofte placeret på mere ydmyge steder – og vil derfor være umuligt at finde hvis man bare kiggede sig rundt i landskabet (billedet til venstre). For at finde ladestanderne er man derfor helt afhængig af apps på sin mobiltelefon. Ladestander-finderen indbygget i bilens navigation kan muligvis også benyttes, men jeg foretrækker telefonens app’s idet de hele tiden opdateres.

Ladekort og ladebrikker

Til kørsel rundt i Danmark vil kort eller apps fra f.eks. Clever Go; E.on Drive Lite; Spirii Go; OK; Circle K; Northe være langt tilstrækkelig, men mindre kan sagtens gøre det og der findes mange flere apps. For at kunne benytte sin app til opladning skal man oprette sig som bruger og tilknytte et betalingsmiddel i appen – betalingskort eller Mobilepay.
I 2022 åbnede Tesla deres Superchargere for ikke-Tesla’er. Ønsker man at gøre brug af Tesla’s Supercharger med sin ikke-Tesla, så skal man hente Tesla’s app, oprette sig som bruger og tilføje sit betalingskort. Så vil man kunne lade på Superchargerne, men til en lidt højere pris end for ejere af Tesla. Hvis man ønsker at lade til den samme pris som Tesla-ejere, så kan man abonnere på opladningen, hvilket i 2023-priser koster 99 kr/mdr. Hvordan man lader på Superchargerne kan jeg henvise til en glimrende Youtube video hvor brug af Superchargere forklares. Tesla SuperCharger forklaret af Hans Milling.

Nyttige apps

Følgende 2 apps vil man som elbilsejer ha’ megen glæde at når man skal lade ude fra hjemmet: På chargefinder.com kan man se hvor alle ladestederne er og på chargeprice.app kan man se hvilke kort/apps, der kan benyttes og til hvilke priser. På chargeprice bør man sætte hak ud for: “Tariffs without monthly fees only” og “Show more information about pricing” og ændre “Currency” til DKK.

Desuden er der plugshare.com, som minder om Chargefinder. I plugshare kan man vælge kun at søge efter ladesteder, der til eksempel indeholder 4 eller flere ladestandere. Det øger chancen for at en af disse er ledig fremfor hvis der kun er en enkelt stander.

PlugShare (ikke at forveksle med Plugsurfing) samt visse andre apps indeholder muligheden for selv at lægge ladestationer ind, som af en eller anden grund mangler. Man kan desuden skrive en note hvis man har erfaret et eller andet specielt, man bør være opmærksom på ved eksisterende ladestationer. Man kan også lægge egne billeder ind på eksisterende ladestationer. Lægger man en ny ladestation ind skal det gøres med stor omhyggelighed og præcision.
En vigtig detalje: Plugshare ønsker, at ladere, der står i klynger sammen med andre ladere skal opfattes som ét ladested. Ladere, der står tæt skal man derfor ikke sætte separate positioner for, men kun en enkelt position for klyngen – idet tætliggende stationer vil dække for hinanden på kortet så man måske ikke opdager, at der er flere.

Benytter man ladekort eller app eller ved f.eks. ved at scanne en QR-kode på ladestanderen fra et selskab, der ikke hører til det selskab, som har opsat standeren – så betegnes det som roaming. De fleste udenlandske ladekort eller apps kan bruges til at roame med. Prisen for at lade med “fremmede” app/kort er ofte højere end hvis man benyttede selskabts egne app/kort, men priserne kan variere en hel del.

Leverandører af elbilstrøm med abonnement.

I Danmark har de 2 oprindelige toneangivne selskaber i forbindelse med opladning ude fra hjemmet været E.ON og Clever. Begge har en mængde ladestandere spredt ud over fædrelandet – det gælder de ældre hurtigladerne, der leverer 50kW (billedet) eller mere, samt de små Type 2-ladere, som står på mange P-pladser. E.ON’s hurtigladere befinder sig typisk langs motorvejene, men står også mange andre steder. Clever holder gerne til i byerne, men findes også mange andre steder. Eksempler for hurtigladere ses på billederne. Der er 3 stik med hvert sit kabel. Det til højre er CCS-stikket. Det blå i midten er et CHAdeMO-stik hovedsaglig beregnet for japanske biler så som Nissan Leaf, men enkelte Plug-in hybrider benytter CHAdeMO. I begge tilfælde er der tale om DC, altså jævnspænding. Stikket til venstre er et AC43 og er et vekselstrøm-stik, som bl.a. Renault benytter.

Hos E.ON og Clever er det for hjemmeladning muligt at vælge flere abonnementstyper. Her må jeg henvise til de enkelte hjemmesider idet abonnementerne og tilhørende priser kan ændre sig.

E.ON’s hjemmeside.

Clevers hjemmeside.

Princippet hos Clever er, at man enten betaler et abonnement på f.eks. 799 kr/mdr med fri strøm eller alternativt et billigere abonnement og kan så hente strøm til en reduceret pris. Med et fuldt abonnement får man fri adgang til at lade på selskabets ladestandere uden at dette koster noget – ud over de 799 kr/mdr. Dog vil man visse måneder kunne risikere, at skulle betale et såkaldt energitillæg af varierende størrelse. Man ved dog grundlæggende hvad det koster om måneden at køre og har i princippet ingen ekstra udgifter til opladning. Hvis man ikke kører ret meget vil det måske være mere formålstjenligt at betale fra gang til gang. Hvor mange kilometer man skal køre om året for at et fuldt abonnement kan betale sig kan ikke udregnes helt præcist. Det afhænger bl.a. af hvor meget strøm bilen bruger samt hvor meget man lader ude i forhold til det man lader hjemme. Grunden til det sidste er, at kWh-taksten er ret forskellig med måske 2,50 kr/kWh for hjemlig opladning og måske 4,00 kr/kWh for udeopladning.

På hurtigladerne – som billedederne herover – er kablet fastmonteret og man kan ikke benytte eget kabel. For de 2 DC-stik for henholdsvis CCS og CHAdeMO gælder at 2 biler ikke kan DC-lade samtidig, men 2 biler godt kan lade samtidig hvis en af dem benytter AC43-stikket.

På de små Type 2 ladestandere er der intet kabel, så det skal man selv medbringe. Kablet skal være et såkaldt type 2 / type 2 kabel og kan være enten være beregnet til 1- faser eller 3-faser. Har man en elbil, der kun lader med 1 fase, så er er det lige meget hvad der vælges. Kan bilen lade med 3 faser skal der vælges et 3-faset kabel. Kablerne fås desuden i enten 16A eller 32A. Vælg her et 32A kabel for biler med 1-faset opladning idet man enkelte steder vil komme ud for at lade med 32A på de små Type-2 ladestandere. For de fleste biler med 3-faset opladning vil et 16A-kabel være tilstrækkeligt, men har man en bil, der kan klare 3 faser og 32A, så skal der selvfølgelig vælges et 32A-kabel. Mange af de ovenfor omtalte charging apps vil kunne vise hvilke af de små ladere, der er 16A og 32A, også kaldet henholdsvis 11kW og 22kW lader. Tilsluttes en bil, der kun kan lade med 1 fase, så vil en 16A lader vil den trække omkr. 3.6 kW (det, der betales for) og sende omkr. 3.1 kW til batteriet. Tilsluttes til en 32A lader så stiger effekten til det dobbelte, og ladetiden halveres tilsvarende. Har man installeret en fasedeler i forbindelse med hjemmeladning – så vil bilen også trække 32A. Se mere om fasedeler. Nogle vælger bare et 3-faset 32A kabel – for så kan det benyttes til alle biler.

Ultraladerne/Lynladerne

En tydelig tendens inden for de seneste år, er at der faktisk udelukkende opstilles de såkaldte Ultra Chargers, også kaldet Lynladere. Det karakteristiske for disse er, at der ofte er flere standere opstillet samme sted samt at ladeeffekten er mange gange højere end de gamle 50 kW ladere som de 2 eksempler fra e.on og Clever.

De første på banen med disse ladere var Ionity, men nu har alle selskaber lynladere temmelig mange steder over det meste af Europa. Laderne indeholder ofte udelukkende CCS og alle biler med CCS kan derfor benytte disse uanset disses max ladeeffekt. Billedet er fra Ionity, Greve, Køge Bugt motorvejen afkørsel 29.


Billedet herover er fra ladestedet Erritsø syd for Fredericia, Østjyske Motorvej afkørsel 59. Lige netop dette ladested, som er centralt beliggende mellem øst- og vestdanmark, er ret hårdt belastet især om lørdagen i sommertiden, idet denne dag er skiftedag i sommerhusene. Køen kan derfor være lang.

Endelig så har Tesla åbnet deres Superchargere for alle elbiler. Har man derfor en anden elbil end Tesla, så kan man benytte Superchargerne ved at hente og oprette sig i Tesla’s app og tilknytte sit betalingskort. Modsat alle andre ladestandere, så har Tesla’s Superchargere ingen skærm, så derfor foregår al kommunikation til standeren via Tesla’s app.

Forøg chancerne for at kunne lade ved hurtigladerne og gør brug af god ladestil

Hvad kan man selv gøre for at forøge sine chancer for at kunne lade ved næste ladestop ved hurtigladere? Se mere ……………….

Forbrugskalkulator

Prøv Martins forbrugskalkulator. Vælg den ønskede bil og justér på dataene – også længere nede på forbrugskalkulator-siden. For Ioniq er luftmodstandskoefficienten (CV) 0.24 og frontarealet er 2.26 m2. (nogle steder opgives den til 2.63 m2).

Top