Karburatorer og tank

Last Updated on 4. januar 2015 by thrust

Karburator

Ved adskillelse bør karburatorerne blive siddende samlet på V-skinnen. Bælgen checkes omhyggeligt for huller og revner. Er man fiks på fingrene er det muligt, med noget tilpasning, at benytte bælgen fra en undertrykskarburator fra en Volvo B-18 motor (f.eks. Volvo Amazone).
Nålen undersøges for slid. Det koniske stykke på nålen skal være retlinet. Det kan checkes med skaftet af en skydelære. Er den slidt hul øges benzinforbruget.

På XS850 (Hitachi karburatorer) er den lodrette aksel for chokeren i karburatoren monteret på et alu-stempel, som kan ha’ tendens til at sætte sig fast i udboringen i huset. Selv om man måske man ikke benytter chokeren om sommeren, bør man starte en gang imellem med chokeren i første trin og derudover aktivere den at par gange om ugen. Jeg har mistanke til at stemplet sætter sig fast p.g.a. manglende benzingennemstrømning.

Det frarådes på det kraftigste at benytte siliconepasta på pakningen mellem svømmerhuset og karburatorhuset. Siliconen går i forbindelse med benzinen og vil tilstoppe tomgangsdyserne.
I karburatoren befinder der sig over svømmernålens hus et lille filter, som man er tilbøjelig til at glemme. Akslen til svømmeren skal bankes ud før man kan komme til at fjerne svømmernålens hus. Når der bankes så sørg for passende modhold på de spinkle stag, der holder akslen til svømmeren.
Gevindene for bundkarrets skruer er lidt skrøbeligt. For at udnytte gevindets hele længde kan man med fordel udskifte de originale skruer med nogle der er lidt længere. Genvindet bør være synligt på flangens overside. Smør skruerne inden montage.

DÅRLIG MOTORGANG: Hvis motoren kun vil gå på 2 cylindre i tomgang, men i øvrigt går udmærket ved kørsel, er det en tomgangsdyse, der er stoppet. Det er ikke ualmindeligt at tomgangsdyserne stopper til en gang imellem. Normalt vil karburatorsættet skulle afmonteres, men man kan undertiden være heldig med et karburatorrensemiddel, som sprøjtes ned i begge benzinslanger. Det vil desuden være praktisk at få afgjort hvilken af cylindrene, der mangler benzin. På maskiner med alm. tænding kan man mens motoren går løfte en af platinernes kontaktarme. Går motoren uforandret, er det dén. På maskiner med elektronisk tænding kan man fjerne en af tændrørshætterne.

På XS850 vil man som en hurtig løsning kunne gøre følgende: Tomgangsdysen befinder sig lige over svømmerhusets bundskrue. Man vil i nogle tilfælde være heldig at kunne rense dysen ved at fjerne denne skrue. Benyt en slange, der passer på tomgangsdysens studs, som er Ø4 mm; f.eks. en silikoneslange med en inner.dia. på 3.5 mm og på max. 6 mm udv.;skåret vinkelret af i enden. Det vil være muligt at montere slangen på tomgangsdysens studs. Forbind slangen til en luftpumpe og pust et par gange. Jeg har selv samlet et såkaldt “road kit”, som jeg kan bruge hvis jeg er på tur og gerne vil ha’ klaret problemet. Bunden af et bil-oliefilter bruges til aftapning af benzinen i bundkarret. Derudover omtalte slange – en 12mm fastnøgle til bundskruen – en mini-luftpumpe samt en studs, der kan forbinde pumpen med slangen. Gemnnemblæsning af dysen klarer med stor sandsynlighed problemet, men gør det ikke det, er der ikke andet for end at afmontere karburatorsættet, fjerne svømmerhusene og rense dyserne med trykluft. Det er ret let at se når hullets størrelse er som det skal være.

På XS750 (Mikuni karburatorer) sidder tomgangsdysen i svømmerhuset, som derfor i alle tilfælde skal afonteres for at kunne rense dysen. Se mere om karburatorer

For at få en jævn motorgang, specielt i tomgang, er det nødvendigt at karburatorernes gasspjæld er stillet ens i forhold til hinanden. Dette gøres med et sæt vacuummetre. Alternativt kan man benytte et enkelt vacuummeter forbundet med 3 gummislanger. De to af slangerne knækkes så sammen for at måle én karburator ad gangen. For at jævne visningen vil det være nødvendigt at kunne drøvle tilgangen til vacuummeteret med en justerbar ventil. Med udgangspunkt i midterste karburator skal undertrykket i hver manifold være ens i tomgang. Man skal benytte de 3 studse på manifolden hvoraf de to yderste er forbundet til benzinhanerne. Begynd ikke at justere på gasspjældenes sammenkoblingsskruer uden at have monteret det omtalte måleudstyr. På Mikuni kaburatorerne vender justerskruerne nedefter (kan nås med en kort skruetrækker) mens de på Hitachi kaburatorerne (XS850) vender opefter og det er derfor nødvendig at afmontere (evt. vende) tanken. Se mere om karburatorsynkronisering i værkstedsmanualerne fra Yamaha, Clymer eller Haynes.
Luftfilter
XS750 2D har et velur/skumgummi luftfilter, der skal renses af og til. Enten forsigtigt med trykluft eller slet og ret vaskes. Luftfilteret kan fås uoriginalt.
E-modellerne (og derefter) har en anden type luftfilter end 2D-modellen. Dette kan være af velur/skumgummi-typen eller af papir. Papirtypen kan ikke rengøres og skal i givet fald erstattes med nyt. Jeg har ingen erfaringer med andre typer luftfiltre. Luftfilteret kan fås uoriginalt. Det er vigtigt at filteret sidder indspændt i luftfilterkassen så der ikke kommer falsk luft omkring det. Det vil give anledning til dårlig motorgang.
Luftfilterkassen på 2D-modellen og E-modellen (og derefter) er forskellige, men i begge tilfælde bør man sikre sig, at forbindelsesslangen til motoren (udluftning af krumtaphuset) ikke er tilstoppet og at de tre sugerør ved filterets udgang til karburatorerne sidder frit i åbningerne.
Luftfilterkassen for XS750-2D kan ikke adskilles. Filterkassen for XS750-E og XS850 kan, til trods for at den er skruet sammen, i princippet heller ikke adskilles idet frontstykket (ud over skruerne) er limet på selve kassen på det nederste stykke. Kassen kan dog med lidt forsigtighed deles i to hvilket kan være en fordel hvis man vil rengøre den ordentlig indvendig samt hvis man ønsker at rette på de tre sugestudse for krumtaphusudluftningen.

Tank

Benzinhane
Hanerne til XS750-2D, XS750SE og XS850 er ikke helt ens idet udløbsstuden vender forskelligt. Står man med en forkert hane til sin cykel kan tuden dog med forsigtighed vrikkes løs og drejes idet den er trykket ind i et konisk hul. Det kan blive nødvendigt at fjerne en styretap for at kunne dreje tuden.
VIGTIGT: Det frarådes på det kraftigste at benytte siliconepasta noget sted internt i benzinhanerne eller på den aflange gummipakning mellem benzinhane og tank. Siliconen går i forbindelse med benzinen og vil tilstoppe tomgangsdysernen.
Sørg for at der er gennemgang i udluftningsrillen i plastmellempladen.
Hvis der er problem med at få benzinhanen til at lukke ordentlig kan det være fordi den tallerkenformede skive mellem membranerne skal trykkes en anelse således, at lukketappen (med O-ringen) kommer nærmere ventilsædet. (hanen skal skilles helt ad for at komme ind til membranerne)
Til benzinhanerne kan fås uoriginale reparationssæt med pakninger m.m.
Det er ikke ualmindeligt at benzinfilteret i tanken ikke sidder ordentlig fast i fordybningen i benzinhanen. Nægter filteret at blive nede i rillen kan det limes med epoxylim, f.eks. Araldit.

Top