Graziella udvendig

Last Updated on 27. september 2017 by thrust

Denne charmerende campingvogn er fremstillet på fabrikken Rimorchi Auto i Padova, Italien. Vognen blev importeret til Danmark i årene 1965 til 1967 af Importør: A/S Autro, Odense. Prisen var dengang 8.500 kr. I dag vil prisen på et fint eksemplar ligge på op til 4 gange højere. Navnet Levante ændredes i 1973 til Lander. Se mere om Lander.
Kabinen i Graziella er 25 mm tyk dobbeltskallet glasfiber med polyurethan-skum imellem. Taget kan hæves i forenden, hvor der er køkken med vask og indlagt vand samt gasblus. Derudover garderobeskab. Kabinen er 3 m lang og 1,76 m bred. Højden med taget lukket er 1,9 m. Totalvægten er 400 kg. Der findes omkr. 50 graziellaer i Danmark.

Navnet Graziella er et italiensk pigenavn, som egentlig er en afledning af Grazia (“nåde” i betydningen: “guddommelig gunst” på dansk). Graziella er i familie med det nordiske navn: Ella.

Hjul og affjedring

Graziellaens hjul er ophængt i fremadrettede svingarme i gummifjedring. Som noget usædvanligt for den tid er der monteret støddæmpere.
Bremsetromlen er samtidig lejehus for hjullejerne. Bremsetromlen kan altså ikke afmonteres separat uden at hjullejerne berøres. For at skifte lejerne skal bremsetromlen afmonteres med en aftrækker. Da der anvendes sporkuglelejer er der ingen mulighed for at justere lejespillerummet. Er lejerne løse skal disse skiftes.
Hjullejer: 1 stk sporkugleleje type 6204 inderst og 1 stk sporkugleleje type 6302 yderst. Lejerne kan vælges som åbne eller lukkede. Den lukkede type har betegnelsen 2RS efter typenummeret. Det er ikke så afgørende om lejerne er åbne eller lukkede, men den åbne type er mere modtagelig for urenheder. Uanset hvilken type, der anvendes skal mellemrummet mellem lejerne, af hensyn til korrosion, fyldes med fedt. Når man skal fjerne det yderste leje, som sidder fast i bremsetromlen når denne er afmonteret, bør man sikre sig at diameteren er mindst 42 mm på hele det cylindriske stykke, altså der hvor tætningskapslen sidder. Er den ikke det, må det overskydende drejes væk i en drejebænk. Hullet kan af ukendte årsager nemlig være “banket mindre” end de 42 mm.
Fælgen er en 8″ passende til dækstørrelse 4.80/4.00 x 8. Centerhullet er Ø88 mm og de 4 stk Ø10.5 mm huller til skruerne sidder på en delecirkel på 123.5 mm. Skruerne er M10 x 20 med sekskant for 17-nøgle. Fælgen består af 2 ens halvparter, som er boltet sammen. Fælgen skal adskilles for at skifte dæk, idet der ikke er nogen grøft i midten af fælgen – en ret enkel operation såfremt skruerne ikke rustet sammen.

Støddæmperne er med øje nederst og langsgående akseltap øverst. Dæmperen har følgende mål: Længde i monteret stand: ca. 215 mm. Max. længde: 255 mm; min længde: 190 mm. (længden regnes fra midten af nederste øje til anlæget oven på gummiskiven øverst). Øverste tap: M8 gevind med 2 stk 5 mm. gummiskiver (en på hver side af stelbeslaget). Nederste øje: Ø8 mm indv. Bøsningens længde: 19 mm. Dæmperhuset er Ø32 mm i diameter mens den udvendige kappe er Ø35 mm. Dæmperen kan lettest afmonteres ved at trække den ud til fuld længde efter at alle møtrikkerne er fjernet.

Bremser

Bremsebakkerne aktiveres af en drejelig elipseform for enden af en aksel. I modsatte ende af akslen, altså på ankerpladens bagside, sidder en lille “finger” som via en justeringsskrue på selve bremsearmen bliver aktiveret af denne (justérskruen ses som den lyse skrue midt på billedet herunder). Funktionen minder meget om tromlebremsen på baghjulet på en motorcykel fra samme tid. Justeringen af bremsebakkernes spillerum mod bremsetromlen foregår dels ved yderkabelets ende hvor dette stopper ved boksen for bremsearmen (se billedet i afsnittet om træktøj), dels ved hjælp at justeringsskruen ved hvert hjul. Skruen er forholdsvis let tilgængelig, selv når campingvognen står på hjulene.
Skift af bremsekabler: Dimensionen er Ø 3 mm for inderkablet. Yderkablet er omkr. Ø 7.5 mm, men skal selvfølgelig passe på inderkablet. Hvert yderkabel (ét i hver side) er omkr. 3 m. Inderkablet er ca. 7 m. langt. Da det meste af kablerne ligger gemt i bundrammen gælder det ved skift af kablerne om at sikre sig at det nye kable kan trækkes ud ved hjælp at det gamle. Jeg selv gør følgende: Først klipper jeg det nye yderkabel over på midten, så der er en halvdel til hver side. Derefter trækker jeg al det gamle inderkabel ud af de gamle yderkabler og lader disse sidde i bundrammen. Det nye inderkabel tørrer jeg af for al fedtstof; skubber det ind i det gamle i en af siderne plus yderligere så meget at det ene af de nye yderkabler kan sættes i forlængelse af det gamle. Nu kan det gamle yderkabel + det nye inderkabel med følgeskab af det nye yderkabel trækkes igennem hullerne i bundrammen. Samme princip i den anden side hvorefter det nye inderkabel fjernes midlertidigt. Yderkablerne tilpasses nu på længden idét man skruer de to justeringer ved “rulleboksen” (boksen med bremsehåndtaget, hvor kablet vender) helt i bund, altså så der ikke er synligt gevind. Dette fordi yderkablet ofte bliver en anelse kortere med tiden (trykkes sammen). Man bør gøre noget for at sikre sig – evt. med et par hjælpere – at det nye inderkabel ikke samler støv og grus op fra underlaget inden det i godt smurt tilstand ender i yderkablet.

Kablerne kan købes hos:
Motorlageret på Halmtorvet i København, tlf.: 33 31 30 11 (er muligvis lukket) eller
Kabelvirksomheden, Torvegade 115, 7160 Tørring, tlf.: 75 80 18 94.

Træktøj

En praktisk detalje ved den originale lås (billedet herunder) er, at spillerummet mellem låsestykket under kuglen og kugle kan justeres således at man undgår slup i forhold til kuglen. På den bevægelige part, der aktiveres af låsehåndtaget, findes en selvlåsende møtrik (på undersiden), som benyttes til denne justering. Graziella er også blevet leveret med andre typer kuglelåse. Ønsker man den originale udskiftet med en moderne, skal der anvendes en kuglelås for 62 mm. bred firkant (nogle steder hedder den en 60 mm.). Man bør vælge en type, som har indikator for korrekt montering på kuglen; oftest ved at en lille grøn cylinder bliver synlig.
Påløbsbremsen på det originale træktøj fungerer på følgende måde: På selve kuglelåsen (den røde på billedet) findes på oversiden en skrå bagudvendene arm, som har fat i et vandret stykke fladjern på højkant. I fladjernets ende (ved bremsehåndtaget) er en slids, som er åben ud til enden af fladjernet. Slidsen glider på en tap (ikke synlig på billedet) på bremsearmen. På billedet er bremsearmen nærmest lodret hvilket viser, at campingvognen bremset med håndbremsen. En fjederbelastet pal klikker i nogle riller således at bremsearmen kan blive stående. En stor del af slidsen er synlig. Ved normal kørsel lægges håndbremsearmen fremefter og der vil herefter kun være en lille del af slidsen synlig. Når den trækkende bil bremser, vil den røde kuglelås sammen med fladjernet med slidsen bevæge sig mod højre i forhold til resten af campingvognen. Bunden af slidsen trykker nu på tappen på bremsearmen og vipper den bagover til en mere lodret stilling, hvilket spænder kablerne til bremsen. For at sikre at bremsen bliver løs igen når der igen skal køres fremad, er det vigtigt at palen, inden kørslen begynder, er lagt op på den lille arm, som findes på fladjernet. Skal man bakke, f.eks. i blødt terrain eller op ad bakke, bør man frakoble påløbsbremsen. Dette gøres ved trække håndbremsen hårdt tilbage således at fladjernet med slidsen kan frigøres fra tappen på bremsearmen.
På billedet herover til højre ses trækakslen. Længst til venstre ses den firkantede klods med to lodrette slidser og som med to bolte er fastgjort til det fremadrettede bundrammerør. Herefter ses en gummiskive, et kraftigt kort stålrør og en fjeder. Stålrøret er forankret til trækakslen med to stålstifter, som passer i to slidser på siderne af trækakslen. Fjederen trykker via et anlæg inde i det fremadrettede bundrammerør på stålrøret med stifterne. Stålrøret med stifterne vil ved normal kørsel ligge an mod den firkantede klods med gummiskiven imellem. Når bilen trækker campingvognen, overføres kraften altså fra trækakslen via stålstifterne til stålrøret og med gummiskiven som mellemlæg til den firkantede klods, som er boltet til det fremadrettede bundrammerør på Graziellaen. Når bilen bremser vil campingvognens inerti og fjederens anlæg i det fremadrettede bundrammerør, trykke fjederen sammen således at det fremadrettede bundrammerør incl. klodsen med de to bolt-slidser glider til venstre og derved aktiverer bremsen via den udvendige mekanisme. Det siger sig selv at de to stifter er vitale komponenter i denne sammenhæng – mister stifterne sit greb i trækakslen kører campingvognen sine egne veje ….!. Er man ubekendt med stifternes status, bør man adskille komponenterne som vist og se efter om begge stifter er ubeskadiget. Sørg også for at sikre stifterne, så de ikke kan glide ud af hullerne, f.eks. med et par kørnerprikker på kanten af hullerne.

På billedet til højre ses bremsekablets forløb rundt om rullen, der drejer om en tap på aktiveringsarmen. Bremsen aktiveres ved at armen drejer om punktet ved pilespidsen hvor der på armen er en påsvejst tap der går ind i et hul i huset. Drejes bremsearmen venstre om tappen (mod pilen) – svarende til at man løfter bremsehåndtaget – vil denne trække rullen med kablet mod højre og derved aktivere bremsebakkerne i hvert hjul. Rullen vil i princippet fordele bremsekraften ens til hvert hjul, men i praksis er kablet ret så stift i rullen således at man ikke skal forvente at bremsekraften automatisk fordeler sig jævnt. Regn med at skulle justere yderkablets længde eller med justérskruen på hvert hjul for at få ens bremsekraft på begge hjul.

Sikkerhedskæden, der forbinder underdelen af bremsehåndtaget med bilen, skal sikre at bremsen bliver trukket an hvis vognen hopper af kuglen. For at sikre at bemsesystemet ikke overbelastes må kæden højst kunne overføre omkr. 500 N (50 kg) i træk. En kæde med åbne led vil være passende – sælges ofte som såkaldt pyntekæde. Inden man benytter kæden, bør man trækteste et stykke af den med en alm. fjedervægt.

Kugletryk: For Graziella er der så vidt vides ikke specificeret et bestemt kugletryk, men et udgangspunkt vil være den tommelfingerregel man benyttede omkring det tidspunkt hvor vognen er fra; nemlig omkr. 10% af vognens vægt. Det vil for Graziella sige omkr. 40 kg. Loven foreskriver generelt at kugletrykket på en campingvogn ikke må være mindre end 4% af vognens vægt og ikke mindre end 25 kg. (kilde: DCU’s blad Camping-Fritid nr. 1/2002 side 17). Det er altså lovligt at trække Graziellaen med et kugletryk på kun 25 kg, men vi stiler som oftest efter et kugletryk på 35 kg hvilket opnås er let hvis vognen er uden gaskasse, men kan være vanskelig af opnå hvis der er monteret gaskasse med en del vægt i.

Chassis

Selve glasfiberkabinen er popnittet på chassiet. Ønskes en tilbundsgående renovering af chassiet vil det være formålstjenligt at fjerne chassiet helt fra kabinen. Det kan gøres ved at bore popnitterne ud og sidenhen montere skruer i stedet for popnitter. Jeg er pt. ikke bekendt med hvilke skrue-størrelse eller -type, der bør anvendes, men de bør i det mindste være i rustfrit stål.

Lygter

Baglygternes lygteglas vil blive affarvet med tiden og kan være årsag til at vognen bliver kasseret ved et syn ved ejerskifte. Det vil derfor undertiden være nødvendigt at udskifte disse med nye lygter, selv om de afviger fra det originale. Nogle benytter baglygter fra MKP eller Hannomag varebil fra samme tidsperiode da de minder meget om Graziellabaglygterne.
De trekantede reflekser er standard i stålplade forsynet rødt reflektionsmateriale og blank kant. De originale forreste postionslygter ligeledes med blank kant/bagside og er runde og lidt spidse i glasset.

Tag

Stofdugen mellem tag og vogn kan ikke købes, men kan sys efter den gamle, så kassér ikke den gamle før du har en ny – og kassér i det hele taget ikke den gamle dug idet andre måske vil ha’ nytte af at kunne låne den til at kopiere efter. Det kan være en drilsk opgave at skifte stofdugen. Man skal være to til jobbet – regn med omkr. 4 timer til operationen.

Vinduer

De originale vinduer er af specielt “sikkerhedsglas”. På den vogn, vi købte i 2002, er 2 af de 4 ruder erstattet af plexiglas. Det er muligt at få fremstillet Graziella glasruder på mål.
Hængslerne i overkanten bør man være lidt obs på. Hvis man ikke er klar over hængslernes stilstand, bør man afmontere ruden og sikre sig at hængslerne drejer rimelig let. Selve hængslets to dele er fremstillet i aluminiumsplade mens akslen, det drejer omkring er en Ø 3 mm messingstang. I hængslet er hullet til akslen udformet ved at bukke aluminiumspladen rundt til et øje. Tidens tand, herunder påvirkning af luftens ilt, bevirker at der på al aluminium dannes aluminiumsoxid på overfladen. Oxiden fylder, hvilket desværre bevirker at huller i aluminiumsgodset bliver mindre. De huller, som messingakslerne er skubbet ind i, skrumper; akslerne kommer til at klemme; hængslet går stramt. I værste fald så stramt at akslen knækker (som det skete for os). Sker det må akslen byttes. Den faste del af hængslet er skruet på vognen. Skruerne befinder sig inde under aluminiumstagrenden, som derfor skal afmonteres (brækkes af) – se billedet. Når den gamle aksel er banket ud kan den f.eks. erstattes af en Ø 2.5 mm i rustfrit stål, som er en gængs størrelse for svejsetråd. Tagrenden kan limes på vognen igen med siliconelim.
Få hængslerne til at gå lettere: Først skal man, ved at kigge på akselenden i hængslet, sikre sig at akslen drejer med ruden (hvilket er det sandsynligste).  For at gøre hullet for akslen lidt større kan man forsøge at åbne den ombukkede del på det faste hængsel en anelse. Med afmonteret rude kan man benytte et stemmejern til at åbne ombukket på hængslet en anelse ved at banke det ned i revnen.
Tætningslister: De originale lister ser ud til at være et skumgummilignende materiale. Vi har søgt efter en passende erstatning for de originale, som er hårde og smuldrende. Hos Neergård Camping har vi fundet en sort gummiliste, som er en mellemting mellem rund og D-formet (ca. Ø 11mm udv.) (billedet nederst). Listen er desværre temmelig dyr (56 kr/m i 2003) og der skal bruges knapt 10 m. til alle vinduer. Listen er udformet som et tyndvæget gummirør og er tilpas blød til at den kan anvendes til plexiglasruder. Derudover findes der to alternativer. Det ene er byggemarkedernes hule skumgummi P-liste. Den er hvid og kan anvendes hvis de to limflader limes sammen (billedet øverst). Prisen er under det halve af den forrige liste. Den tredje mulighed vil blive omtalt snarrest. Uanset hvilken man vælger limes listen på vognen med kontaktlim.

Dør

Hvad døren angår har vi kun haft nøde at udskifte tætningslisten. Den liste vi anvender er en kantliste med stålindlæg og gummirør på siden. Typen anvendes ud over til campingvogne også gerne på biler (bagagerumsklap o.lign). Profilet ses på tegningen; målene er i mm. Til døren anvendes der ca. 3.8 m. Listen købte vi hos Neergaard Camping for 52 kr/m. Hvis listen virker for hård, når døren lukkes, kan man med fordel klippe listen op på et stykke (på gummirøret) så den bliver lidt blødere. Med et stykke papir i klemme i døren kan man lokalisere det sted hvor den spænder hårdest og så nøjes med at klippe dér. På vores vogn er det ved det skarpe knæk omkring låsen, som vi var nødt til at gøre lidt blødere.

Glasfiberkabinen

Højden i kabinen er omkr. 165 cm. med lukket tag. Glasfiberbunden i kabinen var fra fabrikken dækket af et lag linolium. Vedr. afmontering af kabinen fra chassiet: Se under Chassis. Billederne viser sandwich-konstruktionen med polyurehtanskum mellem de to glasfiberskaller. I rækkefølge ses herunder:

  • Siden med den blå samleskinne.
  • Hævetaget med rillen for stufdugen.
  • Døråbningen.
  • Overgangen, bund – side. Bemærk at bunden er af træ, hvilket er det eneste i træ i selve glasfiberdelen

Gaskasse

Graziella blev leveret uden gaskasse; bare med gasflasken monteret direkte på trækstangen med et par kroge. Til vognen kunne dog leveres en rund gaskasse i kraftig jernplade med et rundt aluminiumslåg – billedet til højre.

 

Fortelt

De originale fortelte, altså fortelte, der er fremstillet specielt til Graziellaer solgt i Danmark, er oftest fremstillet af danske fabrikker. Enkelte af disse er stadig i brug – billedet til venstre. Graziellaklubben kan oplyse hvorledes man kan få syet et “originalt” fortelt, altså et fortelt magen til et af dem, der i sin tid kunne fås til Graziella.

Vi klarede os et stykke tid med en billig løsning, nemlig et bustelt af fabrikatet DWT-telte, type Esprit – billedet foroven til højre. Det er et pænt stort og rummeligt tunneltelt på 3 x 2,5 m. + apsis. De 3 m. er i vognens længderetning. Højden er 2,2 m. og vægten er 14 kg. Foruden åbningen i apsis kan den ene af siderne åbnes og der kan monteres en sovekabine for 2 pers. Prisen i foråret 2004 var 1650 kr. Sovekabinen omkr. 500 kr. Har man større pladsbehov vil man kunne benytte typen Rasant; også fra DWT. Se yderligere på dwt-telte.dk. En enkelt ændring på teltet er nødvendig for at passe ordentlig på Graziellaen. På grund af Graziellaens lave tørtrin er man nødt til at klippe et stykke ud af bagstykket således at man ikke falder i teltdugen når man går ud af vognen.

Solsejlet er egen idé og er fremstillet af blå polyesterdug. Ved vognen fastholdes dugen af skinnen på vognen ved at en ledning er stukket ind i en løbegang i hele stoffets længde. På den modstående kant er der ligeledes en løbegang i stoffets længde. I denne er monteret en af glasfiberbuerne fra DWT Esprit teltet.
Buen hælder udefter og dens to ender er ved jorden forbundet med en snor med 2 korte rørstykker, som passer i enderne af buen. I dugens korte kanter (ned mod jorden) er i hver side påsyet tre stropper for pløkker. Mellem vognen og buens øverste punkt er indspændt en teleskop alu-støttestang, som ved buens top ender i en klemme, som kan spændes om buestangen. Telekopstangen består at to dele på hver 1,05 m. Billederne viser et tidligere og mere spinkelt system
Støttebeslaget fandtes allerede på vores vogn, men har man ikke et beslag på vognen kan man i stedet lave en lomme i stoffet tæt ved vognen som enden af teleskopstangen kan gå ind i – det fungerer faktisk lige så godt. Ved hjælp af teleskopstangen kan stoffets stramhed tilpasses efter behag; alt efter hvor fugtigt vejret er.
Efter indhøstede erfaringer i to sæsoner med solsejlet har vi suppleret det med stropper og to barduner så det er bedre sikret i blæst (billedet til højre nederst).

Læs mere om Graziellaen indvendig.

Top