Serviceeftersyn, vedligeholdelse og reservedele

Last Updated on 11. maj 2024 by thrust

Kabinefiltrene

Tesla’s krav

Tesla stiller som sådan ingen krav til at en Tesla skal serviceres hos Tesla for at garantien skal overholdes, men Tesla har nogle klare anbefalinger, som bør overholdes. Se mere i bilens manual samt på Tesla’s gør-det-selv side.

Hvert 2. år

  • Begge kabinefiltre udskiftes. Se Tesla’s beskrivelse af dette.
  • Bremsevæske kontrolleres for kogepunkt og udskiftes om nødvendigt.

Hvert år eller hver 20.000 km

  • Rensning og smøring af alle bremsekalibre i områder, hvor vejene saltes om vinteren.

Hver 10.000 km eller hvis forskellen i slidbanedybden overstiger 1,5 mm

  • Dækrotation.

Teslamanualen beskriver ikke hvordan dækrotationen skal foregå, men en bruger [ME] på teslamotorsclub.com har forespugt Tesla følgende på et chat support:
[ME] What’s the rotation pattern? X Pattern, or keep left side tires always on the left and right side tires always on the right?
[TESLA] Tires are rotated to same side with the best tires on the rear. If the front tires are not in good shape they’ll recommend that the tires are replaced and put the best tires on the back.

Det drejer sig derfor om at bytte hjulene i samme side af bilen således at baghjul bliver forhjul og modsat – uden at hjulene ændrer omløbsretning.
Tesla skriver desuden i manualen: “Dækrotation hjælper med til at opretholde et jævnt dækslitagemønster, hvilket forbedrer dækkenes samlede egenskaber, reducerer vejstøj og maksimerer dæklevetiden”. Med rotationen tilstræbes, at alle dæk slides forholdsvis ens, således at alle 4 dæk bliver udskiftet samtidig, hvilket burde være til gavn for køreegenskaberne.

Hvert 6. år

  • Udskiftning af klimaanlæggets tørremiddelpose.

Tesla’s garanti

Garantien består af 4 trin:
✔ Begrænset basisgaranti: 4 år eller 80.000 km
✔ Begrænset SRS-garanti (Supplemental Restraint System): 5 år eller 100.000 km
✔ Begrænset garanti på batteri og drivenhed: 8 år eller 160.000 km for model SR+ (RWD) og 8 år eller 192.000 km for LR og P (AWD)
✔ Begrænset karosserirustgaranti: 12 år og uanset kilometerantal. Garantien dækker i tilfælde af gennemtæring (hul gennem karosseripanel indefra) forårsaget af materialefejl eller fejl i udførelsen. En vigtig detalje er, at denne garanti ikke dækker Rustbehandlede køretøjer – dvs. procedurer, der almindeligvis refereres til som rustbeskyttelse eller undervognsbehandling.
Se mere om Tesla’s garanti.

Udvidelse af Tesla’s garanti

Så længe ens bil stadig er dækket af en begrænset nybilsgaranti, så kan man købe en udvidet garanti fra Helvetia, som udvider bilens forsikringsdækning i enten førstkommende 2 år eller 40.000 km alternativt førstkommende 4 år eller 80.000 km. Den udvidede garanti tegnes af Helvetia Swiss Insurance Company in Liechtenstein AG. Den udvidede garanti omfatter ikke batteri og drivenhed.
Se mere på Tesla’s hjemmeside.
Se Helvetias Vilkår og Betingelser for Udvidet Garantiforsikring.


Gør det selv

Se Tesla’s anbefalinger til vedligeholdelse af bilen samt i bilens manual.

Ønsker man selv at udføre grundlæggende procedurer eller vedligeholdelse, kan det gøres uden at skulle planlægge en serviceaftale. Man skal kun udføre en procedure, hvis man føler sig tryg ved det, og desuden altid følge alle vejledninger

Se Tesla’s gør-det-selv side.

Tre glimrende Youtube-videoer om eget vedligehold – især om bremser:

Skift selv kabinefiltrene

Grundlæggende kan man følge Tesla’s guide eller Hans Millings video, især hvis bundpladen under handskerummet ser ud som billedet til venstre. Bundpladen under handskerummet findes nemlig i to forskellige udformninger. Til venstre ses den gængse udformning med en 2-delt bundplade og til højre en udformning med bundplade i ét stykke.

Af- og påmontering af bundpladen til højre: Den er fastholt af 2 stk torx 20 skruer, en firkantet holder længst fremme i fodrummet samt 4 plastlåse i bundpladens kant under handskerumsklappen. Plastlåsene er støbt ud i et med bundpladen.
Låsene er ret stramme og det vil en fordel at forsøge afmontering i en varm kabine såldes at palerne i låsene lettere bukker.
Derudover er der til højre for indblæsnings-gællerne en enkelt plastprop, som holder indblæsningstragtene for klimaanlæget. Fjern skruer og plastprop. For at afmontere bundpladen skal bundpladens kant ved underkanten af handskerumslåget presses/trykkes nedefter med et plast pry-tool – i stil med det som ses på det venstre billede. Sæt pry-tool’et ud for bundpladens plastlåse (se billedet herunder) og vrid indtil låsene slipper. Herefter kan bundpladen trækkes bagud, så den frigøres af den firkantede holder og lægges i fodrummet. De to ledninger behøver man ikke at afmontere. Indblæsningstragtene er fastgjort med 2 plastpropper hvoraf den ene nu allerede er fjernet. Det vil muligvis være hensigtsmæssigt også at fjerne den anden plastprop for indblæsningstragtene for at gøre det lettere at udtage filtrene. Afmontering af fodrummets sideplade og filterskiftet foregår efter Tesla’s manual eller som Hans Millings video viser – indtil bundpladen skal monteres. Sideplade og bundplade kan af- eller påmonteres uafhængig af hinanden så rækkefølgen er ikke vigtig. Plastproppen for indblæsningstragtene kan ikke umiddelbart monteres idet indblæsningstragtene savner et modhold. Buk derfor en svejsetråd el.lign. i en kort 90° vinkel – put plastproppens yderpart ind på tråden og træk hullet i indblæsningstragtene nedefter for at skabe et modhold, så plastproppen kan monteres opefter.

For selve filtrene valgte jeg to MANN-filtre type FP 25 015 købt hos THansen. Så vidt jeg kunne se – da jeg havde de originale filtre ude – så er MANN-filtrene visuelt helt magen til de originale filtre, som har Tesla vare nr. 1107681-00-A (den sidste bogstav kan evt. være et andet).

Jeg har kigget over 50 Youtube videoer igennem, som alle viser model 3 kabinefilterskift. Kun 2 af disse viser bundpladetypen til højre og billedet herover, nemlig denne Youtube-video fra Rumænien og denne fra Spanien – de kan måske være til nytte.

Reservedele

Originale reservedele kan bestilles hos Tesla.
Se mere vedr. lokalisering af de ønskede reservedele i stock-tesla.com/en eller epc.tesla.com/en-US/catalogs
Man skal logge ind med sin Tesla-konto.
Ønsker man til eksempel at bestille et sæt kabinefiltre så vælg Kataloger og under Produkt vælg Tesla Vehicles –> Model 3. Derefter 18 – THERMAL MANAGEMENT –> 1810 – Cabin HVAC –>
Derefter enten Heater Assembly and Pollen Filter pos. 4 vare nr. 1107681-00-A
eller Cabin HVAC (After October 5, 2020) pos. 3 vare nr. 1107681-00-C eller 1813371-10-A.
Filteret hedder HVAC, COMBINATION FILTER. Tegningen kan gøres større ved med rullen i musen.
Filteret kan også findes her.

Kontakt Tesla service-center og få priser og leveringstid

Der er blandt Tesla-ejere lidt forskellig opfattelse af hvorledes Tesla kontaktes ved bestilling af reservedele. Nogle benytter Tesla-appen mens andre kontakter et af Tesla’s service-centre pr. E-mail. I mailen kan man notére bilens VIN-nummer, reservedelens navn, reservedelsnummer (kun hvis man er helt sikker på dette) og antal, samt spørge på pris og leveringstid inden man foretager den endelige bestilling.
Tesla’s E-mails kan findes på Teslas Supercharger-kort. Peg på det ønskede salgs/service-center. Her står E-mail adressen til centerets salgsafdeling. I E-mail adressen erstattes sales med parts for at kontakte afdelingen for reservedele.

Top