Planlægnings-apps

Last Updated on 10. november 2021 by thrust

Skal man på længere ture vil de fleste føle sig mest tryg ved en vis form for planlægning af de opladningssteder, man skal besøge undervejs. Her skal omtales 2 tur-plannere, som kan benyttes.

Det er Abetterrouteplanner og Plugshare, som derfor kort skal omtales i det følgende.

Abetterrouteplanner

……….findes både som web: abetterrouteplanner.com
og som app.

Indtastningerne af start og slutdestinationer er lidt på samme måde som i Google maps. Man vælger sine destinationer ved at skrive adressen eller bare noget klikbar tekst, der findes på Google Maps. ABRP foreslår selv nogle destinationer efterhånden man skriver. Man kan ikke vælge destinationen ved at klikke på kortet. De viste skærm-eksempler er for Hyundai Ioniq 28 og er fra den release, som den så ud i marts 2021.

Under Settings skal man finde sin bil og indtaste relevante data for bilen. Har man nogle erfaringsværdier kan man overveje at benytte dem, men ellers er dem som ABRP har valgt ofte meget fornuftige.

Abetterrouteplanner vil som udgangspunkt altid søge at finde den opladningslængde og de opladningsantal, der giver den hurtigste tur til destinationen, men forholdet mellem disse kan justeres med en “skyder”. ABRP vil fortrinsvis vælge opladning fra de lave SOC (State Of Charge)-værdier idet det er ved de lave værdier, at opladningen for de fleste batterityper foregår hurtigst.

Knappen Tabel vil vise en samlet oversigt over ladesteder, køre- og ladetider m.m. Med Share kan man uploade turen til f.eks. Google Maps. Turen kan gemmes med Save.

Turen i eksemplet –  Sønderborg til færgen til England ved Hoek Van Holland – er for en Hyundai Ioniq 28 og med en lufttemperatur på 20°C og modvind på 5 m/sek. ABRP udregner køretiden til 7 tim og 28 min.. Ladetid: 1 tim og 45 min. Samlet tid for kørsel og opladning: 9 tim og 13 min. Der skal lades 7 gange.

A Better Route Planner Premium

Dette er betalingsudgaven af ABRP og den indeholder en stor mængde ekstra features, som det vil være for omfattende at beskrive yderligere. Opretter man et abonnement på ABRP så får 14 dages fri trial til at starte med. ABRP Premium benytter bl.a. live data så som vindretning, vindstyrke og luftens temperatur for det – nært forestående – tidspunkt man agter at køre ruten. Se mere om ABRP Premium her.

For Tesla-ejere

En særlig smart detalje for Tesla-ejere ved ABRP er, at man kan integrere sin Tesla i ABRP. Når man vælger Add my car, så får man muligheden for at tilslutte sin Tesla. Herefter vil ABRP være tilsluttet ens Tesla med dennes live data som f.eks. batteriets state of charge, inde- og udetemperatur m.m.

I eksemplet herover er det den samme tur som vist længere oppe, men bare med en Tesla model 3 SR+ MIC. Læg mærke til at såvel vindretning (nordenvind) og temperatur på 7°C – 8°C. Disse data er live data fra det tidspunkt hvor jeg oprettede turen (marts 2021) og er med ABRP Premium. ABRP udregner køretiden til 6 tim og 59 min.. Ladetid: 1 tim og 45 min. Samlet tid for kørsel og opladning: 8 tim og 44 min., altså kun ½ time hurtigere end Ioniq 28. Der skal lades 4 gange.
Det er egentlig tankevækkende, at opladningen af Tesla tager lige så lang tid som Hyundai Ioniq 28. Ioniq er en hurtig lader !

Når man har lavet sin rute i ABRP, så kan man overføre ruten til Teslas navigation ved at vælge Share og vælge Tesla-logo’et øverst. Det er udelukkende ruten til det førstkommende ladested, der overføres til Tesla’en.

En anden god guide, som omhandler ABRP Premium, findes i den Youtube video, som Bjørn Nyland har lagt ud. (herunder)

EVNotify kan integreres i A Better Route Planner

Det sidste nye pr. oktober 2020 er, at EVNotify kan integreres i A Better Route Planner. Det skal gøres fra web.evnotify.de. under punktet Integrations. Sørg også for at indsætte din bil i A Better Route Planner. Hvad man så kan bruge det til i A Better Route Planner har jeg ikke gået nærmere ind i.


Plugshare

Dette planlægningsværktøj er en forholdsvis ny spiller på banen – og gør det simpelt, men godt. Planneren findes – indtil videre udelukkende på netudgaven: Plugshare.com. Den fungerer lidt anderledes end ABRP (abetterrouteplanner) og er efter min mening mere intuitivt og overskuelig og jeg synes jeg har mere styr på det jeg ønsker. Man har umiddelbart mulighed for selv at vælge de enkelte ladesteder man ønsker. Til forskel fra ABRP så kræver Plugshare planneren at man kender sin bil ret godt og nogenlunde ved hvor langt den kan køre på en opladning eller hvor lang man ønsker at køre mellem ladestederne. I ABRP vælger programmet de ladere, der skal benyttes på turen – i Plugshare-planneren vælger man selv laderne. Man får således ikke serveret så præcist et resultat som ved ABRP, men får det man har valgt. Planneren arbejder direkte i Google Maps. Modsat ABRP så finder der ikke mange guides til Plugshare-planneren, så derfor har jeg gjort lidt mere ud af beskrivelsen af denne.

De parametre man har valgt under Filters i venstre side – stiktype og andre filtre – bliver anvendt i planlægningen, så det vil være en god idé at sætte disse ting først.

Man starter med at indtaste sin bil. Man kan indtaste flere biler. Herefter kan man til eksempel starte med at sætte sin start- og slutdestination. Man behøver ikke at indtaste adresser – men kan selvfølgelig gøre det – men ellers zoomer man bare ind på det ønskede sted på kortet og trykker på det sted man vil starte. Stedet kan man så add’er til sit start-felt. Det samme med slutdestinationen. Fjern egen defaultposition med mindre man ønsker at starte turen hjemmefra. En rund cirkel med centrum i startpunktet angiver rækkevidden i fugleflugtslinje. Denne kan ændres i Show Range Estimate, men har som sådan ingen betydning for turplanen, men hvis distancen – ad ruten mellem 2 ladere – overskrider den satte max. distance, bliver kilometertallet rødt. Vælges en anden bil skal man huske at trykke på Update-knappen ud for Show Range Estimate.

Ellers er det bare at se nærmere på de ladesteder, der kunne være interessante for at give den distance man finder rimelig. Her kommer de personlige erfaringer selvfølgelig i spil. Når man klikker på et ladested er den ikke samtidig valgt, men man har derimod i venstre side alle oplysninger om ladestedet med det samme, hvilket jeg synes ret godt om. Det er de samme oplysninger, som findes i app’en på telefonen. Når man har fundet et ladested, der ser fornuftigt ud (hvad der så end skal til for at være det) add’er man ladestedet til ruten og man vil så kunne se distancen og vurdere om den er som ønsket. Der er jo mange parameter, som kan spille ind om man vælger det ene eller det andet ladested, så som strømleverandør, antal af ladestandere, spisemuligheder m.m. samt om laderen befinder sig i nærheden af andre ladere. Det sidste øger chancen for at kunne lade.

Man fornemmer hurtigt, at det er noget mere langtsommeligt at definere sine ladesteder end med ABRP idet man er nødt til at ta’ hver etape skridt for skridt.

Som udgangspunkt så vælger Plugshare ruten for en. Ønsker man et svinkeærinde på ruten, så kan det også lade sig gøre. I eksemplet kunne man måske ønske sig en nordligere rute gennem Holland. Vælg derfor Add Stop mellem Grundbergsee Süd og RWE – eRoaming. Markér et nyt punkt i det område man ønsker at ruten skal igennem og tryk Add to Trip. Nu drejer ruten om til det valgte punkt og nye mulige ladesteder dukker op. Ofte vil man således med fordel kunne vælge et af de nye ladesteder og add’e dette til den nye rute. Herefter sletter man så bare det punkt man lige har sat ind.

  • Med Show Along Route Only ON angiver man hvor langt væk fra ruten man vil acceptere en ladestander.
  • Med Add Wait Time ON kan man sætte den forventede ladetid på de enkelte ladesteder. Her må man benytte sin egen erfaring. Ved de små pile sættes spring på ½ timer, men ellers skrives den forventede ladetid direkte. Der kan f.eks. skrives 0.4 tim hvilket er 24 min.
  • Med Overview ON ser man kun de valgte ladesteder.
  • Med Elevation kan man se de aktuelle højder på ruten.
  • Med Save gemmes ruten og kan genfindes i venstre side af skærmen.
  • Med View Directions sendes ruten over i det almindelige Google Maps. Her har man så adgang til alt det som Google Maps tilbyder af features, herunder, at man kan sende ruten til sin telefon.

For turen i eksemplet –  Sønderborg til færgen til England ved Hoek Van Holland – udregner Plugshare køretiden for Ioniq 28 til 7 tim og 21 min. Ladetid: 2 tim. Samlet tid for kørsel og opladning: 9 tim og 21 min. Turen kræver kun 4 opladninger – hvilket er 3 mindre end det ABRP nåede frem til, men samlet tager turen 8 min længere tid. Grunden til at ABRP når frem til flere ladestop end Plugshare er sandsynligvis, at ABRP prioterer korte stop ved lav SOC (State Of Charge) og lige netop dette – som er en fordel for mange elbiler – er ikke specielt fordelagtigt for Hyundai Ioniq 28, som har en svagt stigende ladeeffektkurve indtil 78% SOC.

Gennemsnitshastigheden for køretiden – ladetid ikke medregnet – tager Plugsurfing direkte fra Google maps gennemsnitshastigheder.

Herunder er en Youtube video, som giver et indtryk af Plugshare Tour Planner. Selve beskrivelsen af planneren begynder ved 3:50 min.


En god guide findes i denne Youtube video:

Til slut vil det måske være passende med en video fra Bjørn Nyland.
Denne gang om Road Trips, eller langture, som man kunne kalde det på dansk.
Videoen, som er fra 2019, er fra den glade tid før corona’en hvor man frit kunne rejse på tværs af landegrænserne 😎

Top