Dele bag ventildæksel og bundkar

Last Updated on 29. oktober 2017 by thrust

Knastaksler og lejer for samme
Knastakslerne skal ikke afmonteres ved ventiljustering. Hvis det mod forventning alligevel er nødvendigt at afmontere knastakslerne kan det lade sig gøre uden at skille kæden ad. Fjern først kædestrammeren bag venstre cylinder. Afsikre låseblikket på den ene af knastakslernes kædehjul og løsn kædehjulets møtrik ved at holde imod på knastakslens støbte sekskant. Iagttag styrestiftens placering og sikre at tandhjulet får samme position ved montage igen. Se mere om knastaksler.
Knastfølgere
Med knastakslen afmonteret kan knastfølgerne fjernes. Længere når man ikke med topstykket monteret.xs750-19xs750-18
Ventiljusteringsbrikker
Ventilspillerum for alle modeller (750 og 850): Spillerum for udstødning: 0.21 – 0.25 mm. Indsugning: 0.16 – 0.20 mm. Brikkerne fås i varierende tykkelse med 0.05 mm variation. Man kan udmærket bruge den samme størrelse brikker, som flere andre japanske motorcykler benytter. Det behøver ikke at være Yamaha-brikker. Dimensionen er ø 29 mm. En del motorcykelværksteder går med til at byttehandle med brugte brikker.
For at få en brik op er det nødvendigt at knastfølgeren holdes nede mens knasten er løftet fra brikken. Et passende værktøj kan findes i MC-nøglen, men kan man bruge en nedstryger og en fil kan man sagtens fremstille et velfungerende værktøj efter den viste tegning. Der er brugt et 35 x 5 mm fladstål. De vigtigste mål er rundingen til knastakslen (R= 11.5 mm) og rundingerne, som passer på knastfølgerens kant (R= 16.5 mm og R= 15 mm). Midten af buerne er 9.5 mm fra kanten af fladstålet således at længden på buestykket bliver 19 mm.
Værktøjet bruges på følgende måde. Først drejes hakket i knastfølgeren opefter, så det er mest tilgængeligt. Med to nøgler (én på hver ende af knastakslerne) drejes knastakslen, så ventilen står fuldt åben. Derefter lister man værktøjet ind mellem ind mellem knastakslen og kanten på knastfølgeren og drejer derefter knastakslen tilbage igen. Værktøjet er nu i klemme mellem knastakslen og knastfølgeren og vil holde denne nede. Der vil nu være god plads til at vippe brikken op med en lille skruetrækker og en spidstang. Det er let !
Oliepumpe i bundkar
Når oliepumpen er taget af bør den adskilles og indspiceres for fremmedlegemer, som kan være trykket fast de roterende rotordele. Siens bestanddele bør undersøges for at fastslå hvad der flyder rundt i motorolien. Hvis der findes blanke metaldele kan det være afgnavede aluminiumspartikler p.g.a. en opslidt forkæde. Det kan også være dele af hvidmetallet fra et plejlstangsleje.
Den D-formede tætningsring på oliepumpen er normalt ikke med i et pakningssæt. Med samme virkning kan i stedet benyttes en O-ring str. 33.05 x 1.78 hvilket er en gængs størrelse.
Til XS750 findes der 3 typer oliepumper, som hver for sig kan identificeres på rotorens bredde. Bredden kan være 24 mm, 28 mm eller 35 mm. 24 mm pumpen findes på alle XS750D og 2D samt på XS750E indtil motornummer 222311. 28 mm pumpen findes på XS750E fra motornummer 222312 indtil 226036. 35 mm pumpen findes på XS750E fra motornummer 226037 og frem samt alle XS750SE.
VIGTIGT: I forbindelse med garantireparationen af XS750 i 1977 blev der bl.a. monteret ny oliepumpe. Denne oliepumpe er med stor sandsynlighed den største i rækken med 35 mm rotor. Det er dog ikke givet at alle danske Yamaha’er er blevet ændret.

Top