Tips – lær din Ioniq at kende

Last Updated on 13. oktober 2023 by thrust

Ioniq – Range test, 90 km/t og 120 km/t

Inspireret af Bjørn Nyland og hans testprocedure har jeg en sommer foretaget de samme 90 og 120 km/t tests, som han plejer at udføre på de biler, han tester. Jeg valgte at køre en kortere strækning end Bjørn gerne kører, nemlig omkring 50 km samlet (frem og tilbage). Resultaterne kan vi ta’ med det samme.

 • For 90 km/t turen kørte Ioniq med et forbrug på 11,25 kWh/100 km
 • For 120 km/t turen blev det 15,05 kWh/100km

90-turen foregik på holbækmotorvejen fra tilkørsel 15 Gevninge til Knabstrup og retur. Luft temp. var 20° C og batteritemp. ved både start og slut: 21° C.
120-turen foregik på sydmotorvejen fra tilkørsel 33 Lellinge til 37 Rønnede og retur. Luft temp. var 24°C og batteritemp. ved både start og slut også 24°.
Fælles for begge kørsler: Blæser på 3 streger og ingen A/C. Dæktryk 2,6 bar. Vinden var ca. 5 m/sek henholdsvis med og mod kørselsretningen, fuld sol og uden skyer. Hastigheden var den reélle hastighed – ikke speedometerhastigheder. Det vil jeg sige er godkendte tal for Ioniq og der er næppe nogen husholdnings-elbil, der overgår dette. Personligt kalkulerer jeg for længere ture derfor gerne med 15 kWh/100km ved kørsel på motorvej idet jeg sætter gerne cruise på 115 – 120 km/t; lejlighedsvis 130.

Varmesystemet i Ioniq 28
Varmesystemet kræver lidt tilvænning

Er det koldt i kabinen og man ønsker varme, trykker man som udgangspunkt på AUTO-knappen nederst til venstre. Herefter lyser knappen over Heat og det fortæller egentlig bare, at systemet varmer kabinen (billedet).
Til opvarmning af kabinen benyttes såvel varmepumpen (A/C) og varmelegemet. Varmepumpen starter altid først og så snart der kræves mere effekt end omkr. 1 kW, så starter varmelegemet også. Når der er kommet god varme i kabinen – så falder effekten typisk til under 1 kW – og så slukker varmelegemet således, at det udelukkende er varmepumpen, der varmer kabinen.
VIGTIGT: har man valg Auto så kan man ikke ved at se på om lampen over Heat er tændt kunne afgøre om det er varmepumpen alene, der sørger for varmen eller varmelegemet også er i gang. Man kan dog få et godt fingerpeg om det ved at se på displayet Energiforbrug, så fås via EV-knappen. Er effektforbruget for Klima under 1 kW er det overvejende sandsynligt, at det udelukkende er varmepumpen, der kører.

Har man valgt Auto og man derfter griber ind og f.eks. ændrer på blæserhastigheden – så fortsætter resten på Auto, d.v.s. luftfordeling, varmepumpe m.m., mens blæserhastigheden holdes udenfor. Det gælder selvfølgelig også hvis man f.eks. vælger at ændre på luftfordelingen. Ønsker man udelukkende varme via varmepumpen så trykker man på A/C (blå lampe tænder) og trykker på Heat (gul lamper slukker).
Læg mærke til defrostersymbolet ved den røde pil. Når det tænder sender varmepumpen affugtet luft op på forruden. Dette er en særdeles effektiv måde at få forruden afrimet og det tager ofte kun ganske kort tid. Herefter vil varmesystemet varme kabinen på normal vis. Varmesystemet vil have præferance for altid sørge for at holde forruden dugfri. Øverst på forruden sidder en fugtighedssensor, som sørger for at starte og stoppe defrostersystemet.

Vær god ved bilens batteri – Hyundai video
5 gode råd, som forlænger batteriets levetid.

Jeg vil antage, at Hyundai har valgt rækkefølgen, så de vigtigste råd kommer først. Maximizing Battery Life.

Lane Keep Assist

Hyundai kalder det LKAS. Det sørger for at holde bilen mellem de hvide striber og korrigerer selv på rattet om nødvendigt. Funktionen aktiveres med øverste højre knap på panelet i venstre side. Det er knappen Type A i betjeningsmanualen side 5-62. Når den er aktiveret lyser der et symbol nederst på speedometer-displayet. Lane assist kan stilles i 3 trin trin. Dette er forklaret på side 5-67. Personligt har jeg altid benyttet den kraftigst virkende stilling (Aktiv LKA). Her vil bilen hele tiden korrigere for bilens små bevægelser ud mod den ene eller den anden stribe på vejen. I princippet kan man slippe rattet og bilen følger vejen, men efter 10 sek. får man en alarm om at man skal holde på rattet.
Alarmen kommer fordi bilen registrerer, at der ikke er styreinput fra køreren og ikke fordi man ikke holder på rattet (hvilket der er en del Ioniq ejere, der misforstår). I praksis skal man blot foretage en mikro-drejning af rattet – så holder alarmen op. Indstillinger for LKAS foregår via menu-knappen øverst til venstre i rattets højre side.

Det er ikke meningen, at man skal slippe rattet når man kører med LKAS aktiv. Man kører bare helt normalt, men man kan observere at rattet nogle gange hjælper en med at holde banen. Hvis man vælger at negligere alarmen – så slår LKAS-systemet helt fra.

På de længere ture på motorvej er Adaptive Cruise Control + Lane assist fornuftige at bruge. Skal man skifte vognbane så giver man bare blinker-armen et enkelt vip, så slår Lane assist midlertidig fra. Man kan så trække over i den anden vognbane hvorefter Lane assist automatisk fanger striberne igen. Det er meget velfungerende.

Man skal lige kende systemets begrænsninger (se også side 5-68). LKAS virker bl.a. ikke:

 • hvis striberne på vejen er utydelige
 • hvis vejbanen er en del smallere end en motorvejsbane
 • hvis solen står lavt lige imod

Den nye Ioniq Electric med 38 kWh batteri har til forskel fra Ioniq 28 ikke de 3 forskellige trin for LKAS, men kun ON eller OFF og funktionen er mere agressiv og ikke så smooth som Ioniq 28.

Regenerering

Alle ejere af elbiler er bekendt med, at der føres strøm tilbage til batteriet når man slipper speederen. I Ioniq kan man stille denne regenerering i 3 trin + en stilling uden regenerering, stilling 0. Det foregår med de 2 pads der er bag ved rattet (i virkeligheden er de vel foran rattet set i kørselsretningen). Lige midt for og under speedometeret er der en blå pil-markering, som viser den grad af regenerering man har valgt; enten 3, 2, 1 eller ingen blå pil (stilling 0). I stilling 3 får man den kraftigste regenerering, når man slipper speederen, og i 1 den svageste, som nogenlunde svarer til den opbremsning man har i en benzinbil når speederen slippes. I stilling 0 har bilen friløb og bilen triller frit som hvis man trådte koblingen ud i en benzinbil. Man kan i venstre side holde øje med hvor kraftig regenereringen er her og nu; det er de blå felter, der vokser nedefter.

Til forskel fra nogle andre elbiler genereres der også strøm til batteriet når man bremser – altså benytter fodbremsen. Stort set al bremseenergi bliver regenereret. Hvis man forsøgsvis sætter regen til 0 og foretager en almindelig opbremsning, så vil det være tydeligt på søjlen til venstre, at der sendes strøm i batteriet. Selve skivebremserne bruges meget lidt – faktisk mest ved hastigheder under 10 km/t.

En detalje, der er vigtig når man vælger mellem regen 3, 2 eller 1 i Ioniq’en er, at man her bestemmer hvor megen af regenereringen, man ønsker i speederen og hvor meget i bremsepedalen.
Det er altså ikke med disse stillinger, man bestemmer hvor meget bilen generelt regenerere, men udelukkende hvordan regenereringen skal fordeles mellem speeder og fodbremsen
.
Dette vil man kunne se – dels på de blå søjler, dels på effekt-tallet i displayet: Energi information.

Det man vælger med de 2 pads bag rattet skal blot opfattes som et komfortvalg, d.v.s. hvad man foretrækker under den daglige kørsel. Personlig benytter jeg altid stilling 3 idet den giver denne “one pedal driving”, som jeg syntes godt om. Nogle foretrækker friløbsstillingen 0. Hvad der energiforbrugsmæssigt er bedst vil jeg ikke afgøre – der har igennem tiden været mange meninger om dette på de sociale medier.

Rensning af bremseskiverne

Ioniq har en meget effektiv regenerering. Den kommer dels i brug når man slipper speederen samt når man bremser. Derfor er skivebremserne kun meget lidt i brug – faktisk kun når man kører meget langsomt. Så kan man ofte høre denne karakteristiske slæbende lyd fra bremseklodserne.

Det har desværre den effekt, at skiverne kan blive noget rustne og bremsestempler og -kalibre vil kunne sætte sig fast, fordi de bliver brugt for lidt. Derfor er det en god idé at massere bremserne en gang imellem – og det gør man IKKE ved bare at træde hårdt på bremsen – det hjælper faktisk intet.

Gør følgende:

 • Gå en tur rundt om bilen og bemærk udseendet af bremseskiverne – områder med rust.
 • Find et lige stykke vej – gerne ned ad bakke og kør med normal landevejsfart.
 • Sæt regenereringen på 0 med en af de 2 pads foran rattet.
 • Slip speederen og sæt gearvælgeren i N (frigear)
 • Brems bilen som ved en normal bremsning eller lidt hårdere.
 • Undlad at træde på speederen mens bilen er i frigear.
 • Sæt gearvælgeren i D; kør op i fart igen og gentag evt. det hele igen – eller flere gange.
 • Stands og føl varmen midt på fælgen. Varmen skal føles nogenlunde ens på begge forhjul og ens på begge baghjul. Skiverne er helt sikkert blevet blanke efter dette og bremserne er blevet brugt godt.

Ovenstående foretager jeg ca. en gang om måneden.

Planlagt opladning for Ioniq 28

Med denne funktion kan man sætte bilen til lige netop at være færdig med opladningen på et bestemt tidspunkt. Denne funktion rummer nogle udfordringer, som jeg har beskrevet på siden: Fejl på Ioniq under Opladning med Timer starter og afsluttes for tidligt..

Reduceret opladning for Ioniq 28

Modsat Ioniq 38 så er det i den klassiske Ioniq ikke muligt, at få opladningen til at standse ved f.eks. 80% opladning. Ved hjælp af nedenstående tabeller – for henholdsvis 80% og 90% opladning – kan det alligevel lade sig gøre. Man skal sådan set bare sætte det tidsrum hvor opladningen skal foregå.
Vælg EV-menuen på navigationsskærmen.
Se hvilket SOC (State Of Charge) bilen har inden den sættes til opladning.
Derefter Tidsindstilling oplad,/klimaanl. og sæt starttidspunkt f.eks. til midt på formiddagen efterfølgende dag.
1. Start kørsel og Opladn. if. Indstilling skal begge være ON.
Opladning efter lav strømpris skal være ON.
Sørg for at Kun i tidsrummet nedenfor er ON.
Sæt startid for både hverdag og weekend til f.eks. 23 (eksemplet i tabellen) og sluttid til det tidspunkt, der fremgår af tabellerne herunder.
I disse finder man bilens aktuelle SOC i %. Sluttidspunktet er vist under dette tal.
Gem med OK.
Er der til eksempel 27% tilbage på bilen og man ønsker bilen opladt til 80%, så sættes timeren til at starte kl. 23:00 stoppe kl. 03:50. Når opladningen er afsluttet vil display’et vise omkr. 80% (78% til 82%).
Af hensyn til balanceringen af batteriets celler kan det være fornuftigt at lade til 100% en gang imellem
.

I stedet for at benytte skemaet kan man regne ladetiden ud på denne måde:
Ladetid for Ioniq 28’er i timer=
(SOC2 – SOC1)/3,1 x 3,6
hvor SOC1 og SOC2 er state of charge ved henholdsvis start og afslutning af opladningen. De 3,1 er ladeeffekten til batteriet.
F.eks. (80-27)/3,1 x 3,6 = 4,75 time.

Mormorlader stillet på 6A: Lader man fra 20% til 100% med en ladeeffekt på 1,4 kW (6A), så er regnestykket: (100-20)/1,4×3,6 = 16 timer.

Opladning af Ioniq på hurtigladere.

Opladningshastigheden for Ioniq og med hvilken effekt opladningen foregår med bestemmes bilens BMS-system og er fastlagt fra fabrikken. For den oprindelige Ioniq med 28 kWh batteriet (kaldet Ioniq 28) samt den faceliftede Ioniq 38 (kaldet Ioniq 38) følger opladningen nogle kurveforløb, som kan ses på kurvebladet.

Den grønne kurve viser opladning for Ioniq 28 på en 50 kW DC-lader mens den lyseblå viser opladningen på en 100 kW lader eller derover. Den gule kurve viser opladningseffekten for Ioniq 38. Kurveforløbet for Ioniq 38 er stort set den samme uanset om bilen tilsluttes en 50 kW lader eller en Ultra lader. X-aksen viser opladningsgraden (State of Charge eller SOC). Y-aksen er ladeeffekten i kW.
Det ses, at Ioniq 38 desværre ikke kan drage fordel af de nye Ultra Chargere – hvilket Ioniq 28 kan. Til gengæld er rækkevidden på Ioniq 38 noget længere. Det er vigtigt at notere sig, at State of Charge (SOC) ikke repræsenterer de samme kWh for de to biler da batteristørrelsen er forskellig, så derfor vil opladningskurven for Ioniq 38 se ringere ud end den faktisk er. For 50 kW laderen så svarer knækpunktet 79% SOC til 22 kWh for Ioniq 28 mens de samme 22 kWh svarer til 58% SOC for Ioniq 38. D.v.s. så snart der er kommet 22 kWh på bilen, så lader Ioniq 38 hurtigere end Ioniq 28, mens denne lader hurtigere indtil de 22 kWh.
Se mere om Ioniq 38.

1000 km challenge for Ioniq

Bjørn Nyland har undersøgt hvor hurtig man kan køre 1000 km i henholdsvis Ioniq 28 og Ioniq 38. Den samlede tid omfattede kørsel i almindelig trafik fra Oslo til Löddeköpinge (Ioniq 28) eller Helsingborg (Ioniq 38) og tilbage samt tiden for opladningerne undervejs, d.v.s. den samlede reelle tid for at køre 1000 km. Temperaturforholdene for Ioniq 28 var mere gunstige idet lufttemperaturen var mellem 15° og 27°C, mens den for Ioniq 38 lå mellem -3°C og +6°C. Til gengæld kom Ioniq 28 ind i noget kø i Göteborg, som sinkede en del.

Herunder: Ioniq 28, 1000 km challenge. Tiden blev 12 timer og 15 min. Gennemsnitshastigheden incl. 9 stop for opladning var 81.6 km/t. At de 9 opladninger var de 7 på Hyper ladere, f.eks. Ionity, mens 2 opladninger var på alm. 50 kW ladestation.

I sommeren 2021 valgte Bjørn Nyland at foretage en ny 1000 km challenge test. Grunden var, at der nu var kommet langt flere high power chargere til og disse kunne Ioniq 28 nyde godt af. Denne gang blev de 1000 km gennemkørt 20 minutter hurtigere. Tiden blev 11 timer og 55 min.

Herunder: Ioniq 38, 1000 km challenge. Tiden blev 14 timer og 20 min. Gennemsnitshastigheden incl. 10 stop for opladning var omkring 71 km/t. Det er tankevækkende, at Bjørn brugte et ladestop mere for turen med Ioniq 38 end turen med Ioniq 28. Mange havde nok forventet mindst et stop mindre. At køretiden for de 1000 km er længere end for Ioniq 28 kan nok forklares med, at Ioniq 38 til forskel fra Ioniq 28 ikke kan drage fordel af Hyper ladernes højere ladeeffekt. Ioniq 38 lader max. 48 kW selv om den tilsluttes en 175 kW lader. Kombinationen af lavere ladeeffekt og et ladestop mere end Ioniq 28 giver samlet en længere tid for de 1000 km. Lufttemperaturen har selvfølgelig også spillet ind.

Ioniq 28 har mange smarte features

………. som man først opdager hen ad vejen. En del af dem er samlet her.

Herunder er 25 + 10 mere eller minde skjulte tips. Mange af disse gælder udelukkende for Premium udgaven, er på engelsk og bilen hér er højrestyret, men jeg synes alligevel den er ret nyttig.


Se hvordan Hyundai Ioniq bliver til

Top