Ture 1985 – 1989

Last Updated on 31. januar 2016 by thrust

Hærvejen – Off-road tur – Vestkysten – Fyn rundt – Rundt på Sjælland


1985 – Hærvejen –

f85aDen første egentlige fællestur var den tur til Dannevirke, som Michael Nielsen arrangerede i 1985. Den gik fra Viborg ad Hærvejen til Dannevirke i Schlesvig.
Turen om lørdagen startede med morgenmad på Niels Bugges kro. Første stop var ved Kragelund Høj. Derefter tankning i Nørre Snede hvorefter næste pause blev holdt ved Guden-åens og Skjern-åens udspring i Tinnet Krat. Videre til frokost på Randbøldal Kro. Efter frokosten var der kørsel til Klebæk Høje ved Bække, hvor der blev en pause. Derefter til P-pladsen ved Vamdrup Kirke. Tankning i Vojens. Aftensmad og overnatning i Mellerup Centeret syd for Vojens.
Om søndagen var første pause Poulsbro. Derefter til et stop ved “Den Krumme Vej” i Padborg. Så gik det ind i Tyskland til Dannevirke hvor der var 3 stop, nemlig ved Kurburg, Kograben og Hedeby hvor MCTC’s første fællestur hermed sluttede.
Der var 80 deltagere og omkr. 55 motorcykler med på turen. Se TN nr. 7 1985.

1986 – Off-road tur –

f86aTuren 1986 var ikke en fællestur efter det mønster vi kender det i dag. Det var igen Michael Nielsen, der arrangerede turen og var egentlig en optakt til norgesturen samme år. Turen var en kombination af off-road og en landevejstur. Mødested var BP-tanken mellem Randers og Århus. For off-road’erne gik det derefter ad markveje og stier. En nedlagt jernbane ved Laurberg blev forceret. Bundløst mudder og tæt kratskov var menuen. Tværs over Vellev mose. Fra Ulstrup til Karmark med flere hvil undervejs. Overnatningen foregik i det medbragte telt. Teltpladsen var i engområdet ned til Nørreåen mellem Vejrumbro og Løvskal. Efter at have læsset bagagen af; en tur over Nørreåen forbi Ø-bakker til Velds dal. Derefter igen ad en nedlagt jernbane nordøst for Vejrum. Michael havde til stor glæde for alle fået lov til at låne motocrossbanen ved Korreborg. Videre gennem et oversvømmet og mudret område i Himmelstrup skov. Turen sluttede på en nedlagt motocrossbane. Derefter tilbage til teltene.
Søndag gik turen gennem Troldskoven og der skulle bl.a. forceres et elektrisk hegn, som bondemanden ikke så med blide øjne på. Mellem Langå og Hadsten skulle der forceres en bro, som viste sig at være knækket. Turen sluttede på BP-tanken.
Der deltog 7 off-road’ere. Desuden var 14 gadecykler med, som kørte deres eget løb. Se TN nr. 5 1986.

1987 – Vestkysten –

f87aMichael Nielsen og Steen Midtgård Nielsen stod for turen. Turen startede i Blåvand hvorefter det gik mod øst gennem klitplantager og nordpå til strandsøen Filsø. Videre til Henne Kirkeby og Varde Bakkeø. Pause ved Blåbjerg (64 m.). Gennem Blåbjerg Plantage, forbi Holmsland Klit og Tipperne og igen ud til kysten med tyske bunkere flere steder. Gennem Nymindegab til Bork Havn og Stauning. Igen pause; nu ved Halby med tysk kanonstilling. Nordpå gennem Velling Mærsk til Ringkøbing og over Vonåen. Pause i Kloster hvor der blev spist frokost. Derefter langs Husby Klit. Ved Fjant kørtes der ud på Thorsminde Tange. Pause i Thorsminde. Mod nord langs Nissum Fjord. Nordpå gennem morænelandskabet til Thyborøn. Over med færgen til Agger Tange til kørsel mellem Flade- og Øreum Sø. Videre til fiskerlejet Stenbjerg, hvor bådene sættes i vandet direkte fra stranden. Overnatning på Thisted vandrehjem i Skinnerup. Lørdagens vejr var præget af regn, så regntøj var standardudrustningen.
Søndag mod nordvest forbi Vandet Sø gennem Hanstholm Vildsreservat til Hanstholm, hvor der var pause. Her besøgtes Hanstholmfæstningen, som er Nordeuropas største fæstningsværk fra 2. verdenskrig. Videre via Hjardemål Klitplantage til Bulbjerg. Efter pause der gik det videre gennem Thorup Klitplantage og forlandet ved Klim Strand til Aggersborg ved Limfjorden. Turen sluttede på Aggersund Cafeteria omkr. kl. 14. Om søndagen klarede vejret op med sol og byger.
Det kostede 40 kr at deltage i turen. Beløbet dækkede færgefarten og entréer, men ikke mad og overnatning. Der var 130 personer og 80 motorcykler med på Vestkystturen. Se TN nr. 5 og 7 1987.

1988 – Fyn Rundt –

f88aTuren var cirka 300 km lang var den 27.-28. august. Den var arrangeret af Kirsten Nielsen, Steen Midtgård Nielsen og Michael Nielsen.
Starten gik fra Højby Kro, 8 km syd for Odense centrum. Her var der kaffe og rundstykker klokken 8, og turen startede kl. 9. Første stop var ved Ladbyskibet, øst for Kerteminde. Inden da gik det forbi Ulriksholm ved kanten af Kertinge fjord, lige syd for Munkebo. Efter Ladbyskibet gik ruten ud til Storebælt og Risinge. Bystævnet i Davinde var dagens andet stop. Det stammer fra 1700-tallet. Et af landets flotteste bystævner. Undervejs til næste stop passeredes to herregårde, Lykkesholm og Glorup, hvor H.C. Andersen boede i perioder og skrev en del af sine digte og fortællinger. Næste pause var Damestenen, eller Hesselagerstenen, som er en vandreblok fra istiden. Det blev også til en tur til Lundeborg havn, inden det gik langs med Storebæltskysten til Svendborg og Tåsinge, hvor frokosten ventede på Brejninge Mølle. En time senere ruller hjulene igen. Forbi den 700-årige fritstående kæmpeeg, Ambrosius-egen, og gennem Valdemarslot, som Chr. IV byggede til en af sine sønner. Tilbage over broen til Fyn og vestpå forbi Hvidkilde til Vester-Skerninge, hvor det fredede landsbymiljø fra 1800-tallet omkring kroen og kirken hører til et af landets flotteste. Nakkebølle Fjord, Holstenshus og Diernæs bragte deltagerne frem til Svanninge Bakker med ishus og udsigtstårn. Her fortalte Steen Midtgård Nielsen lidt om de fynske alper. Dreslette Kirke var næste stop. Fra det 20 meter høje firkantede tårn med den fyrtårnslignende top var der en flot udsigt. Dagen sluttede på Assens Vandrerhjem, hvor der var middagsmad og en seng at sove i.
Efter morgenmad søndag gik starten kl. 9. Gennem Krengerup til Frøbjerg Bavnehøj, med sine 131 meter, hvor der var en pause på en time. En meget stor del af næste etape gik gennem skov. Dagens sidste stop var Glavendruplund med skibssætning og runesten. Efter en lille omvej omkring Klintebjerg Ladeplads sluttede Fyn rundt turen med spisning på Lumby Kro, 7 km nord for Odense.
Det kostede 20 kr at deltage i turen, men så var heller intet betalt. Overnatning på Assens vandrehjem og spisningen diverse steder betalte hver enkelt. Der var ca. 68 motorcykler og omkr. 90 deltagere med på Fyn-turen. Vejret var tørt og overskyet. Se TN nr. 4 og 6 1988.

1989 – Rundt på Sjælland –

f89aTuren var ca. 300 km lang og foregik den 26. og 27. august. Fredag var der mulighed for overnatning og aftensmad. Fra “Urhøjgård Camping” startede turen lørdag kl. 9 med kurs mod Bjerge, nord om Tissø, forbi Selchausdal, som er et herresæde i renæssance stil. Videre gennem Buerup og Halleby Ore ad ganske små (MC) veje til Bjergsted. Forbi Skarresø, Astrup (mølle) og Bregninge kirke. Gennem Eskebjerg over Vesterlyng, som er en del af Vestsjællands Naturpark og med dejlig udsigt til Sejrøbugten. Kort efter Havnsø passedes Dragsholm Slot, hvorefter man kørte op i bjergene ved Vejrhøj på 121 m. Videre til Veddinge Bakker hvor der så igen var noget for udsigtsnarkomaner. Efter al denne guf for øjet kørtes til Vig, hvor der var frokost. Derefter langs det inddæmmede fjordareal, Sidinge Fjord, til Egebjerg. Herfra til Annebjerg, hvor Annebjergsamlingen af antikke glas og skulpturer findes sammen med anden kunst. Så til Nykøbing S. og til Rørvig og ud at sejle. Alle kunne være med på Hundestedfærgen ad én gang. Derefter videre langs Kattegatkysten over Nøddebohuse og Melby for at køre nordom Arresø gennem Asserbo Plantage til Tibirke. Ud igen til kysten ved Rågeleje langs stranden. Ind i landet igen til Udsholt til et besøg hos Børge Kaa, som havde veteran MC’er, biler og andre sjove ting. Mættet af antikke sager bevægede deltagerne sig ind over “det sjællandske højland” til Dronningmølle. Derefter ad Nordre Strandvej, med udsigt over Øresund til Sverige, til Helsingør Vandrerhjem hvor der blev overnattet og spist. Menuen stod på hamburgryg.
Søndag var der afgang kl. 09:30. Fra Helsingør kørtes ad Kongevejen til Fredensborg hvor der kørtes op forbi Fredensborg slot. Fra Fredensborg gik det ad små veje udenom Hillerød, over Karlebo, videre til Kongedyssen i Tokkekøb Hegn syd for Store Dyrehave. Herefter over Kongevejen og mod vest til Nr. Herlev. Så stik syd gennem Lynge til Bastrup Stenhus, som er en ruin af et fæstningstårn, måske Danmarks ældste, fra omkring år 1100. Efter at have set lidt på murbrokker, forbi Ganløse Sø over Veksø til Høje Tåstrup station. Der skulle gå nøjagtig 9 år før fællesturen kom nærmere København end dette. Derefter ad små veje på kryds og tværs mod Tune hvor turen sluttede i Tune Idrætshal med biksemad og kaffe.
Deltagerprisen (lørdag morgen til søndag) var 310 kr. Det var første gang der blev indført tilmelding til fast pris. Tidligere betalte hver enkelt hver sit undervejs. Der var 62 motorcykler med på turen. Antal deltager vides ikke. Vejret var fint sommervejr bort set fra søndag formiddag hvor det regnede. Se TN nr. 4 og 7 1989.

Videre til næste tur.

Top