Retur til det grønne danmarkskort

1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

25 år med MCTC Fællesture - 1985 til 2009 -

1985 - Hærvejen -

Den første egentlige fællestur var den tur til Dannevirke, som Michael Nielsen arrangerede i 1985. Den gik fra Viborg ad Hærvejen til Dannevirke i Schlesvig.
Turen om lørdagen startede med morgenmad på Niels Bugges kro. Første stop var ved Kragelund Høj. Derefter tankning i Nørre Snede hvorefter næste pause blev holdt ved Guden-åens og Skjern-åens udspring i Tinnet Krat. Videre til frokost på Randbøldal Kro. Efter frokosten var der kørsel til Klebæk Høje ved Bække, hvor der blev en pause. Derefter til P-pladsen ved Vamdrup Kirke. Tankning i Vojens. Aftensmad og overnatning i Mellerup Centeret syd for Vojens.
Om søndagen var første pause Poulsbro. Derefter til et stop ved "Den Krumme Vej" i Padborg. Så gik det ind i Tyskland til Dannevirke hvor der var 3 stop, nemlig ved Kurburg, Kograben og Hedeby hvor MCTC's første fællestur hermed sluttede.
Der var 80 deltagere og omkr. 55 motorcykler med på turen. Se TN nr. 7 1985.
Dannevirke

1986 - Off-road tur -

Turen 1986 var ikke en fællestur efter det mønster vi kender det i dag. Det var igen Michael Nielsen, der arrangerede turen og var egentlig en optakt til norgesturen samme år. Turen var en kombination af off-road og en landevejstur. Mødested var BP-tanken mellem Randers og Århus. For off-road'erne gik det derefter ad markveje og stier. En nedlagt jernbane ved Laurberg blev forceret. Bundløst mudder og tæt kratskov var menuen. Tværs over Vellev mose. Fra Ulstrup til Karmark med flere hvil undervejs. Overnatningen foregik i det medbragte telt. Teltpladsen var i engområdet ned til Nørreåen mellem Vejrumbro og Løvskal. Efter at have læsset bagagen af; en tur over Nørreåen forbi Ø-bakker til Velds dal. Derefter igen ad en nedlagt jernbane nordøst for Vejrum. Michael havde til stor glæde for alle fået lov til at låne motocrossbanen ved Korreborg. Videre gennem et oversvømmet og mudret område i Himmelstrup skov. Turen sluttede på en nedlagt motocrossbane. Derefter tilbage til teltene.
Søndag gik turen gennem Troldskoven og der skulle bl.a. forceres et elektrisk hegn, som bondemanden ikke så med blide øjne på. Mellem Langå og Hadsten skulle der forceres en bro, som viste sig at være knækket. Turen sluttede på BP-tanken.
Der deltog 7 off-road'ere. Desuden var 14 gadecykler med, som kørte deres eget løb. Se TN nr. 5 1986.
Tankning på Off-roadturen

1987 - Vestkysten -

Michael Nielsen og Steen Midtgård Nielsen stod for turen. Turen startede i Blåvand hvorefter det gik mod øst gennem klitplantager og nordpå til strandsøen Filsø. Videre til Henne Kirkeby og Varde Bakkeø. Pause ved Blåbjerg (64 m.). Gennem Blåbjerg Plantage, forbi Holmsland Klit og Tipperne og igen ud til kysten med tyske bunkere flere steder. Gennem Nymindegab til Bork Havn og Stauning. Igen pause; nu ved Halby med tysk kanonstilling. Nordpå gennem Velling Mærsk til Ringkøbing og over Vonåen. Pause i Kloster hvor der blev spist frokost. Derefter langs Husby Klit. Ved Fjant kørtes der ud på Thorsminde Tange. Pause i Thorsminde. Mod nord langs Nissum Fjord. Nordpå gennem morænelandskabet til Thyborøn. Over med færgen til Agger Tange til kørsel mellem Flade- og Øreum Sø. Videre til fiskerlejet Stenbjerg, hvor bådene sættes i vandet direkte fra stranden. Overnatning på Thisted vandrehjem i Skinnerup. Lørdagens vejr var præget af regn, så regntøj var standardudrustningen.
Søndag mod nordvest forbi Vandet Sø gennem Hanstholm Vildsreservat til Hanstholm, hvor der var pause. Her besøgtes Hanstholmfæstningen, som er Nordeuropas største fæstningsværk fra 2. verdenskrig. Videre via Hjardemål Klitplantage til Bulbjerg. Efter pause der gik det videre gennem Thorup Klitplantage og forlandet ved Klim Strand til Aggersborg ved Limfjorden. Turen sluttede på Aggersund Cafeteria omkr. kl. 14. Om søndagen klarede vejret op med sol og byger.
Det kostede 40 kr at deltage i turen. Beløbet dækkede færgefarten og entréer, men ikke mad og overnatning. Der var 130 personer og 80 motorcykler med på Vestkystturen. Se TN nr. 5 og 7 1987.
Færgen til Agger

1988 - Fyn Rundt -

Turen var cirka 300 km lang var den 27.-28. august. Den var arrangeret af Kirsten Nielsen, Steen Midtgård Nielsen og Michael Nielsen.
Starten gik fra Højby Kro, 8 km syd for Odense centrum. Her var der kaffe og rundstykker klokken 8, og turen startede kl. 9. Første stop var ved Ladbyskibet, øst for Kerteminde. Inden da gik det forbi Ulriksholm ved kanten af Kertinge fjord, lige syd for Munkebo. Efter Ladbyskibet gik ruten ud til Storebælt og Risinge. Bystævnet i Davinde var dagens andet stop. Det stammer fra 1700-tallet. Et af landets flotteste bystævner. Undervejs til næste stop passeredes to herregårde, Lykkesholm og Glorup, hvor H.C. Andersen boede i perioder og skrev en del af sine digte og fortællinger. Næste pause var Damestenen, eller Hesselagerstenen, som er en vandreblok fra istiden. Det blev også til en tur til Lundeborg havn, inden det gik langs med Storebæltskysten til Svendborg og Tåsinge, hvor frokosten ventede på Brejninge Mølle. En time senere ruller hjulene igen. Forbi den 700-årige fritstående kæmpeeg, Ambrosius-egen, og gennem Valdemarslot, som Chr. IV byggede til en af sine sønner. Tilbage over broen til Fyn og vestpå forbi Hvidkilde til Vester-Skerninge, hvor det fredede landsbymiljø fra 1800-tallet omkring kroen og kirken hører til et af landets flotteste. Nakkebølle Fjord, Holstenshus og Diernæs bragte deltagerne frem til Svanninge Bakker med ishus og udsigtstårn. Her fortalte Steen Midtgård Nielsen lidt om de fynske alper. Dreslette Kirke var næste stop. Fra det 20 meter høje firkantede tårn med den fyrtårnslignende top var der en flot udsigt. Dagen sluttede på Assens Vandrerhjem, hvor der var middagsmad og en seng at sove i.
Efter morgenmad søndag gik starten kl. 9. Gennem Krengerup til Frøbjerg Bavnehøj, med sine 131 meter, hvor der var en pause på en time. En meget stor del af næste etape gik gennem skov. Dagens sidste stop var Glavendruplund med skibssætning og runesten. Efter en lille omvej omkring Klintebjerg Ladeplads sluttede Fyn rundt turen med spisning på Lumby Kro, 7 km nord for Odense.
Det kostede 20 kr at deltage i turen, men så var heller intet betalt. Overnatning på Assens vandrehjem og spisningen diverse steder betalte hver enkelt. Der var ca. 68 motorcykler og omkr. 90 deltagere med på Fyn-turen. Vejret var tørt og overskyet. Se TN nr. 4 og 6 1988.
Damestenen

1989 - Rundt på Sjælland -

Turen var ca. 300 km lang og foregik den 26. og 27. august. Fredag var der mulighed for overnatning og aftensmad. Fra "Urhøjgård Camping" startede turen lørdag kl. 9 med kurs mod Bjerge, nord om Tissø, forbi Selchausdal, som er et herresæde i renæssance stil. Videre gennem Buerup og Halleby Ore ad ganske små (MC) veje til Bjergsted. Forbi Skarresø, Astrup (mølle) og Bregninge kirke. Gennem Eskebjerg over Vesterlyng, som er en del af Vestsjællands Naturpark og med dejlig udsigt til Sejrøbugten. Kort efter Havnsø passedes Dragsholm Slot, hvorefter man kørte op i bjergene ved Vejrhøj på 121 m. Videre til Veddinge Bakker hvor der så igen var noget for udsigtsnarkomaner. Efter al denne guf for øjet kørtes til Vig, hvor der var frokost. Derefter langs det inddæmmede fjordareal, Sidinge Fjord, til Egebjerg. Herfra til Annebjerg, hvor Annebjergsamlingen af antikke glas og skulpturer findes sammen med anden kunst. Så til Nykøbing S. og til Rørvig og ud at sejle. Alle kunne være med på Hundestedfærgen ad én gang. Derefter videre langs Kattegatkysten over Nøddebohuse og Melby for at køre nordom Arresø gennem Asserbo Plantage til Tibirke. Ud igen til kysten ved Rågeleje langs stranden. Ind i landet igen til Udsholt til et besøg hos Børge Kaa, som havde veteran MC'er, biler og andre sjove ting. Mættet af antikke sager bevægede deltagerne sig ind over "det sjællandske højland" til Dronningmølle. Derefter ad Nordre Strandvej, med udsigt over Øresund til Sverige, til Helsingør Vandrerhjem hvor der blev overnattet og spist. Menuen stod på hamburgryg.
Søndag var der afgang kl. 09:30. Fra Helsingør kørtes ad Kongevejen til Fredensborg hvor der kørtes op forbi Fredensborg slot. Fra Fredensborg gik det ad små veje udenom Hillerød, over Karlebo, videre til Kongedyssen i Tokkekøb Hegn syd for Store Dyrehave. Herefter over Kongevejen og mod vest til Nr. Herlev. Så stik syd gennem Lynge til Bastrup Stenhus, som er en ruin af et fæstningstårn, måske Danmarks ældste, fra omkring år 1100. Efter at have set lidt på murbrokker, forbi Ganløse Sø over Veksø til Høje Tåstrup station. Der skulle gå nøjagtig 9 år før fællesturen kom nærmere København end dette. Derefter ad små veje på kryds og tværs mod Tune hvor turen sluttede i Tune Idrætshal med biksemad og kaffe.
Deltagerprisen (lørdag morgen til søndag) var 310 kr. Det var første gang der blev indført tilmelding til fast pris. Tidligere betalte hver enkelt hver sit undervejs. Der var 62 motorcykler med på turen. Antal deltager vides ikke. Vejret var fint sommervejr bort set fra søndag formiddag hvor det regnede. Se TN nr. 4 og 7 1989.
Nordsjælland

1990 - Østjylland -

Turen, som var arrangeret af Alice Mouritsen og Klaus Brandt, foregik den 25. og 26. august og havde sit udgangspunkt på Ebeltoft vandrehjem. Efter Ebeltoft gik turen forbi det meget omtalte Øer Maritime Ferieby og videre mod Helgenæs og Mols Bjerge. Her kom der en del grusvejskørsel på den smukke tur ned gennem Toggerbo (den eneste "by" i bjergene) og op til Agn. Efter at have passeret Kalø Slotsruin kørtes der gennem Rønde og ud forbi Kalø Gods. Derefter forbi Jyllands eneste rundkirke i Thorsager, og derfra ud langs kysten til frokostbordet på Gl. Løgten Strandkro. Efter frokosten blev kysten forladt og det gik vestpå, hvor der blev gjort holdt ved Korsholm - cirka halvvejs på lørdagsturen. Derefter sydpå til den smukke Harlev Mølle. Efter ønske fra flere MCTCmedlemmer gik turen herfra videre forbi Pinds Mølle og gennem Jeksendalen, før man kom rundt om Knudsø ved Ry og til Himmelbjerget. Her var der lejlighed til en lille gåtur, før der blev kørt rundt om Mossø og videre til Skanderborg Vandrerhjem, hvor der blev overnattet. Menuen om aftenen var ris og kødsovs.
Søndag var første stop Ejer Baunehøj. Kort efter blev der standset igen ved en lille udsigtsperie, før man fortsatte østpå til Moesgård Gods med besøg på Forhistorisk Museum. Der blev tid til at kigge på Grauballemanden og de andre spændende udstillinger fra det tidlige Danmark. Derefter sydpå til Norsminde Havn til afsluttende middag på Norsminde Gl. Kro. Menuen var her hjortefrikadeller med kartofler, rosenkål, agurkesalat og syltetøj. Derefter kaffe og kage. For særligt interesserede var der desuden mulighed for at tage MCTC's nye kontor i Højbjerg i øjesyn.
Deltagerprisen (fredag aften til søndag) var 393 kr. Vejret: lidt regn først på lørdagen; derefter solskin. For første gang blev der optaget en videofilm om turen. Der var omkr. 70 motorcykler og ca. 100 deltagere med på turen. Se TN nr. 3, 4 og 7 1990.
Nedkørsel fra Himmelbjerget

1991 - Bornholm -

Turen var arrangeret af Klaus Brandt, Låsby og fandt sted 23. til 25. august. Første ophold lørdag blev efter få kilometers kørsel ad den meget smukke nordkystvej: Helligdomsklipperne. Her var der mulighed for at komme ned til vandet og se de forskellige klippeformationer og huler (ovne). Næste ophold var ved Østerlars kike. Derfra kørte man ad meget små veje op til nordøstkysten, gennem nogle maleriske byer til Neksø havn og frokosten. Den blev holdt på "Forellen" og var en fin blanding af forskellige røgede fiskevarer og en mere ordinær dansk frokost. Eftermiddagens første pause blev, efter kørsel gennem Almindingen, Rytterknægten (162 m.). Turen gik videre gennem Almindingen forbi Vestermarie og til bilmuseet Sønderborg Auto i Åkirkeby (nu Bornholms bilmuseum). Gennem hedelandskab og klitter nåede man derefter til Dueodde med den pragtfulde strand. Der var også mulighed for at komme de 193 trin op i fyret for at nyde udsigten. Paradisbakkerne og Rutsker Højlyng gennemkørtes, og der blev gjort ophold ved rokkestenen. Aftensmaden blev indtaget på pension Violgården i Sandvig, hvor der også blev overnattet.
Søndagens første seværdighed var Hammershus borgruin, hvor der var afsat en del tid. Derefter ad en kort grusvej gennem Finnedalen til Vang og videre sydpå til Arnager, hvor frokosten (madpakken) kunne indtages. Herfra gik turen til Rønne og færgen til Ystad.
Deltagerprisen var 900 kr. incl. færge fra Dragør til Limhamm og Ystad til Rønne (begge retur). Bornholmerne kunne deltage for 400 kr. Vejret var fint dansk sommervejr med en byge efter frokosten om lørdagen. Der deltog godt og vel 65 motorcykler fra fastlandet. Se TN nr. 3, 4, 5 og 7 1991.

1992 - Vendsyssel -

Turen var arrangeret af Klaus Brandt, Låsby og fandt sted d. 21. til 23. august. Udgangspunktet var vandrehjemmet i Rebil. Lørdag morgen kl. 8 var der afgang. Derefter kolonnekørsel gennem Vildmosen til den lille færge fra Egense til Hals. Lørdagens første ophold var ved Hals Skanse, hvor der var et lille museum. Ad småveje gik det nordpå forbi Dronninglund, udsigts- og og højdepunktet Knøsen til et lækkert ta' selv bord på Kirkholt Kro. TV2 stødte også til og lavede nogle optagelser. Efter frokosten fortsattes mod Øksnebjerg med storslået udsigt. Kolonnen kom desværre ind i et cykelløb, hvilket dog forløb uden nævneværdige problemer. Derefter ad meget små snoede veje til Strandby kirke med sin særprægede arkitektur. Råbjerg mile (vandrerklitten) blev næste stop. Der var afsat en time til klatring i det meget fine sand. Sidste stop var Gl. Skagen vandrerhjem, hvor aftensmaden og overnatningen foregik.
Efter morgenmaden søndag blev kursen sat mod turens absolutte højdepunkt - Ørnereservatet ved Tuen, hvor familien Wenzel holdt specielt åbent for deltagerne. Der var mulighed for på nært hold at se havørne, kongeørne og mange andre rovfugle blive fodret. Her var der afsat godt en time til opholdet. Næstsidste stop var ved Lønstrup, hvor fiskerbådene trækkes op på land. Derefter gik det sydpå mod Løkken. En køretur på stranden måtte opgives p.g.a. det dårlige vejr. Så derfor gik det ad landevejen til Grønhøj. Turen sluttede med en fin frokost på Fårup Skovhus. Menuen var grillet skinke med masser af tilbehør. Derefter kaffe og te.
Pris for arrangementet fra fredag til søndag var 480 kr pr. person. Deltagere, der mødte lørdag morgen kunne slippe med 375 kr. Turen 1992 var præget af udbredt regn. Det regnede stort set hele tiden. Optagelserne til fællesturvideoen blev derfor ikke til noget. Der deltog 132 på turen og der blev talt 114 motorcykler. Se TN nr. 4 og 6 1992.
Ørnereservatet

1993 - Herregårdstur - Se mere om turen

Turen var arrangeret af Kim Valbjørn, Brønshøj. På turen fik vi besøgt både Møn, Falster og Lolland. Fællesturen 1993 havde sit udgangspunkt på Møns Klint Vandrehjem. Første pause var på Farø ved Farøbroerne hvorefter det gik mod Stubbekøbing og veteranmotorcykelmuseet. Museet åbnede første gang i 1977 og indeholder 120 maskiner samlet af malermester Erik Nielsen i Karleby, som døde i 2001. Besøg Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseums hjemmeside. (Er man interesseret at støtte op omkring museet - og bl.a. få rabat på indgangen - så kan man fra 2002 for et beskedent beløb blive medlem af en venskabsforening. Foreningen tager sigte på at videreføre museet i Erik Nielsens ånd så bl.a. bygninger kan forbedres og således at den unike samling forbliver intakt). Efter museet gik det østpå forbi Næsgård landbrugsskole på Nordøstfalster; tværs over Falster til frokost på Motel Guldborg i Guldborg på Østlolland. Derefter via Sakskøbing til et besøg i Knuthenborg Park. Derefter til vores næste overnatningssted på Sydlolland; nemlig feriestedet Lalandia, hvor overnatningen var i hytter. Om aftenen spiste vi på Danhotel i Rødbyhavn.
Morgenmaden søndag morgen var forlods blevet placeret i Hytterne af MC-klubben Unicorn. Efter at have pakket sit grej gik det syd om Maribo til Pederstrup Gods. Derefter til Kragenæs og Ravnsborg bakker og til Maribo Domkirke. Her var vi alle blevet inviteret til bryllup idet turens arrangør, Kim blev gift med sin Anne Marie. Efter Maribo gik turen til Ålholm bilmuseum, hvor afslutningsmiddagen ventede.
Vejret startede med finregn om fredagen. Ellers fint sommervejr med sol og skyer resten af weekenden. Deltagerprisen var 485 kr (børn fra 5 til 12 år: 385 kr). Der deltog 168 personer på turen. Se TN nr. 3 og 6 1993.
Bryllup i Maribo Domkirke

1994 - Sønderjylland - Se mere om turen

Turen var arrangeret af Svend Christensen, Augustenborg. Fællesturen 1994 foregik på Als samt i Sønderjylland omkring den Dansk/Tyske grænse. Overnatningen var begge dage på Sønderborg Vandrehjem.
Efter en tur rundt på Als, hvor vi bl.a. passerede Nørreskoven og Vibæk Vandmølle kunne vi holde vores første pause i Augustenborg. Tilbage over Alssundbroen fortsatte vi via Blands og Varnæs til Kødekro Kro hvor frokosten blev indtaget. Derefter via Hærvejen stik syd til Frøslevlejren, som var nasisternes opsamlingslejr under 2. verdenskrig. Efter pause der gik turen langs kystvejen til Broager og Cathrinesminde Teglværk. Sidste etape om lørdagen gik til Museet ved Dybbøl og Dybbøl Mølle. Folk fandt selv tilbage til Sønderborg Vandrehjem derfra.
Om søndagen gik turen stik vestpå hvor vi efter Gåsten og Kiplev holdt en pause i Tinglev. Derfra igennem Tønder og Møgeltønder til Højer og Vidå Slusen hvor der igen var pause. Turen sluttede i Rudbøl med afslutningsmiddag i Rudbøl Grænsekro.
Deltagerprisen var 475 kr fra fredag (børn fra 2 til 12 år: 400 kr). Deltog man fra lørdag morgen var priserne henholdsvis 360 kr og 300 kr. Om fredagen kom der nogle gevaldige byger. Lørdagen startede i silende regn, men klarede op hen ad formiddagen. Om eftermiddagen fint sommervejr, men igen byger sidst på eftermiddagen. Søndag var ret blæsende med en del regnbyger mellem solstrejfene. Der var omkr. 200 deltagere på fællesturen 1994. Se TN nr. 3, 4 og 6 1994.
Kathrinesminde Teglværk

1995 - Midtsjælland - Se mere om turen

Turen var arrangeret af Hans E Kærlyt, Kirke Såby. Årets Fællestur udgik fra Kalundborg Vandrehjem. På grund af pladsmangel var der arrangeret ekstra overnatningsmulighed på en naturskole på Røsnæs; omkr. 10 km fra Kalundborg. Fredag aften kunne deltagerne købe en varm ret: · Chili Con Carne. Første pausested om lørdagen var godset Torbenfeld ved Mørkøv; derefter Skjoldnæsholm Sporvejsmusum hvor museumsleder Michael Lund berettede om museets tilblivelse. Der var mulighed for at komme ud at køre i en rigtig sporvogn idet museet har anlagt en strækning ud i skoven. Som noget nyt havde turens arrangørere nogle hjælpere med skilte placeret strategiske steder på ruten. Skiltene fortalte om interessante steder, der passeredes. Efter sporvognene gik turen mod frokoststedet: Gyrstinge Skovkro, som ligger smukt i et skovområde mellem Ringsted og Sorø. Her blev der serveret · Marinerede sild · Fiskefilet med remoulade · Saltkød med leverpostej · Glasseret skinke med kold kartoffelsalat · Frikadeller med rødkål · Brie ost.
Efter frokosten gik det forbi Tystrup-Bavelse søerne til Holmegård Glasværk i Fensmark lidt nord for Næstved. Her havde det lokale band URANIA, der spiller på glasinstrumenter, taget opstilling til ære for os. Der var også adgang til smelteovnene på værket. Turen rundt på glasværket var med guide. Herefter gik det nordpå til Køge Vandrehjem og aftensmiddag samme sted. Menuen var · Hakkebøf med bløde løg, kartofler og sauce. Om aftenen blev der også uddelt et antal præmier i forbindelse med flere konkurrencer. En air-robic pige var arrangeret til at give lidt bevægelse til siddemusklerne.
Søndag morgen førte ruten os ind til Køges bymidte. Køge har siden byen blev grundlagt en gang 1300-tallet været et vigtigt handelscentrum med torvet som samlende midtpunkt. I byen finder man mange flotte huse helt tilbage til 15-1600-tallet.Vi passerede Vallø Mosteri og nåede via den flotte allé frem til Vallø slot. Fra Vallø Slot var der ikke langt ud til Køge Bugt og Østersøen, som vi nåede ud til i Strøby Egede. På vej til Faxe kalkbrud passeredes Elverhøj. Såven Faxe Banke som Stevns Klint er i geologisk henseende verdensberømte. Faxe Kalkbrud er Danmarks største åbne mine. 50 m. dybt og over 1 km. på hver led. Kalken, den såkaldte bryozokalk (limsten) er resterne af et koralrev, som dannedes for ca. 60 milioner år siden. Efter en rundtur og en mindre pause nede i det besynderlige landskab forlod vi dette månelignende sceneri og kørte ad lækre snoede veje til næste pause ved motorbanen Nisseringen. Efter pausen videre til den idylliske Præstø Fjord, som vi fulgte et stykke. Derefter til Faxe Ladeplads, hvor vi holdt pause ved stranden ud til Faxe Bugt. Nu gik turen igennem Faxe Ladeplads og forbi Vemmetofte Kloster og ud over det flade Stevnske landskab. Vi var et smut nede på havnen i Rødvig og sluttede turen i Højerup ved Traktørstedet Højeruplund hvor afslutningesmiddagen ventede. Her blev der serveret · Sprængt svinekam med friske grøntsager, hvide kartofler og sauce.
Deltagerprisen var 525 kr fra fredag (børn fra 4 til 12 år: 325 kr). Deltog man fra lørdag morgen var priserne henholdsvis 415 kr og 230 kr. Der var omkr. 170 deltagere på fællesturen 1995. Vejret var hele weekenden meget varmt med omkr. 30 grader i skyggen. Solen skinnede stort set fra en skyfri himmel fra morgen til aften. Se TN nr. 3, 4 og 8 1995.
Kalundborg Vandrehjem

1996 - Langeland og Sydfyn - Se mere om turen

Turen var arrangeret af Kim Nielsen, Hedehusene. Overnatningsstedet begge dage var Svendborg Vandrehjem.
Fra Svendborg Vandrehjem gik ruten over den flotte Svendborgsundbro hvor der var en enestående udsigt over det sydfynske øhav. På Tåsinge kørtes igennem Vornæs skov og byen: Landet. På kirkegården i Landet ligger Elvira Madigan og den svenske grev Sixten Sparre begravet. Fra Siø op på Langelandsbroen og ind gennem Langelands hovedstad: Rudkøbing. Ikke langt fra Rudkøbing fandt vi målet for den første pause: Aquarium Langeland, som er et privatejet aquarium med akvariefisk, som fremvises i deres rette miljø. Efter denne "skæl"-sættende oplevelse kunne vi begynde at udforske Langeland på den lange led. Vi passerede Simmerbølle, Klavsebølle Korsebølle og Lejbølle. Via Ennebølle og Skattebølle nåede vi frem til Lohals hvis havn før i tiden var præget af pæreskudernes fart når de fragtede Langelands frugt til andre dele af Danmark. I nyere tid har der været bilfærgeforbindelse til Korsør. Derefter sydpå til vores frokost i Cafe Herskabsstalden ved Tranekær Slot. Herskabsstalden på Tranekær Slot blev i gamle dage brugt til godsets mange køre- og rideheste. Båsene er stadig bevarede med navneskilte og staldknægte. Efter frokosten fortsattes til Botofte og Bammeskov, Stengade, hvor der findes Danmarks eneste tobakstørrelade. Ad de små vej nåedes frem til Spodsbjerg, som har færgeforbindelse til Tårs på Lolland. Via Sønder Longelse og Lindelse ud langs den smukke Lindelse Fjord på øens vestside. Helt nede i det sydligste Langeland kørte vi igennem Bagenkop, som er et charmerende fiskerleje, hvor man kan opleve det rigtige havnemiljø. Fra Bagenkop videre til næste pause, Dovns Klint aller sydligst på Langeland. Derefter nordpå til lørdagens sidste pausested, som var Valdemars Slot. Slottet er bygget af Christian IV 1639-44 til sin søn Valdemar Christian. Det sidste korte stykke vej inden Vandrehjemmet og aftensmaden førte os igennem Troense; en lille og charmerende skipperby, hvor man finder usædvanlig mange gamle, flotte og velholdte bindingsværkshuse. Vi nød endnu en gang udsigten fra Svendborgsundbroen og kunne kort efter stille motorcyklen til hvile og lade sit lidt ømme korpus henslæbe til de velduftende borde i spisesalen.
Søndagens første pause var ved oldtidsudgravningerne i Gudme. Derefter videre til en korte pause ved Egeskov Slot. Turen sluttede på Korinth Kro.
Deltagerprisen var 540 kr fra fredag (børn indtil 12 år: 375 kr). Deltog man fra lørdag morgen var priserne henholdsvis 450 kr og 305 kr. Der deltog omkr. 220 personer på fællesturen. Vejret var fint dansk sommervejr med vekslende skyer og sol. Se TN nr. 3 og 4 1996.
Ved udgravningerne i Gudme

1997 - Limfjorden rundt - Se mere om turen

Turen var arrangeret af Jens Chr. Bogner, Nibe. Årets fællestur startede allerede om fredagen idet spisning denne dag var med i tilmeldingsprisen. Menuen fredag aften var · Kalvesnitzel med stegte kartofler og tilbehør. Overnatning og aftensmåltid begge dage var på Jesperhus Feriecenter på Østmors. Indkvarteringen var i hytter. Lørdagens første pause var færgesejladsen fra Sundsøre til Hvalpsund. Turen gik nu nordpå til Løgstør og Aggersborg. Derefter til spisestedet Hotel Limfjorden ved Thisted. her blev der serveret en Forret med gravad laks · Derefter skinke med paprikastegte kartofler og grøntsager. Tilbage igen til Mors og til Hanklit på Nordmors. Næste pausested var slottet Højriis på Sydmors hvorefter der kun var ganske kort tilbage til Jesperhus Feriecenter. Aftenens spisning var arrangeret som et western party med udleverede cowboyhatte m.m. Menuen, som tillige var i bedste westernstil, bestod af · Spareribs med tilbehør samt isdessert. Som et festligt og morsomt indslag denne aften var Danmarks mindste Cirkus arrangeret til underholdning, nemlig Klaus's Kommodecirkus.
Søndagens rute gik til Spøttrup Slot hvorefter turen sluttede med afslutningsmiddag på Borbjerg Mølle Kro lidt øst for Holsterbro. Her var menuen · Paprikagryde med ris og kartofler.
Deltagerprisen var 680 kr fra fredag (børn fra 4 til 12 år: 555 kr). Der var ingen særskilt pris for lørdag-morgen-deltagere. Deltagerantallet på fællesturen 1997 var rekordhøjt; nemlig 270. Vejret var det bedst tænkelige fællesturvejr med varme og sol det meste af weekenden. Se TN nr. 7-1996, 4-1997 og 5-1997
Hanklit

1998 - Kongernes Nordsjælland og København - Se mere om turen

Turen var arrangeret af Flemming Noe. Samlingsstedet fredag var Tisvilde Vandrehjem nord for Frederiksværk. Lørdagens første pause var ved Esrum kloster og mølle. Derefter til Hillerød og Frederiksborg Slot. Frokosten blev indtaget på Restaurant Kalveøen i Frederikssund. Her blev serveret · Kold fiskesalat m. dressing · Ørredterrin m. tzasiki · Pastasalat m. artiskok · Helstegt kalvetykkam m. marinerede kartofler · Braiserede kylling m. løg og champignon · Brie og sagaost samt æbletærte.
Via Hornsherred gik turen nu sydpå til vikingeskibsmuseet i Roskilde. Derefter til Københavns Vandrehjem på Amager, hvor der blev overnattet til søndag. Aftensmiddagen var på Restaurant 'Bellavista' i BellaCenteret. Menuen var · Gaspacho suppe m. brød · Beuf Stroganoff m. løse ris og brød.
Hele søndagen var henlagt til København med en lang pause på Kastellet. Med dette sted som udgangspunkt var der rundvisning på henholdsvis Kastellet og med turbådene i Københavns havn. Afslutningsmenuen var på Restaurant Kongekilden nær Dyrehaven. Menu: · Sild m. løg, kapers og dild · Norsk laks i salat m. marinerede grøntsager · Oksefilet m. timianstegte grøntsager · Vildsvine-kølle m. aubergine, tomat og hvidløg · Brie ost.
Deltagerprisen var 700 kr fra fredag (børn fra 4 til 12 år: 550 kr). Deltog man fra lørdag morgen var priserne henholdsvis 570 kr og 420 kr. Der deltog 187 personer på fællesturen 1998. Vejret var lidt overskyet om lørdagen, men masser af sol om søndagen. Det var tørt hele weekenden. Se TN nr. 3, 4 og 8 1998.
Kastellet

1999 - Lillebælt rundt - Se mere om turen

Turen var arrangeret af Svend Christensen, Augustenborg. Overnatningsstedet begge dage var Middelfart Feriecenter. Lørdagens første pause var på Wedellsborg Gods på Vestfyn. Næste pause var på Langesø Slot hvorefter turen gik til Hotel Bogense Kyst og frokost. Menuen var en buffet bestående af: · Sild med carrysalat · Fiskefilet med remoulade · Æg, tomat og rejer · Tartelet med høns i asparges · Lune frikadeller med kold kartoffelsalat · Roastbeef med tilbehør · Grøn salat og pastasalat · 3 slags ost.
Efter frokosten forbi Skåstrup forsamlingshus, hvor MCTC i mange åe afholdt generalforsamlingen, til Røjle Klint nær Strib. Derfra over den Ny Lillebæltsbro og tilbage til Middelfart Feriecenter via den gamle Lillebæltsbro. Aftensmiddag var på Feriecenteret og bestod af · Mørbradgryde med flødepaprikasovs med cocktailpølser, bacon og champignon. · Hertil hvide kartofler, ris, flûtes og mixed salad med dressing · Deserten er hjemmelavet is med friske frugter.
Søndagens hovedattraktion var et besøg på Koldinghus. Turen sluttede med middag på Restaurant Skamlingsbanken. Menuen: · Sprængt nakkefillét med salat og dressing samt ristede kartofler · Chokoladefromage med flødeskum.
Deltagerprisen var 700 kr fra fredag (for alle over 4 år). Der var ingen særskilt pris for lørdag-morgen-deltagere. Deltagerantalllet på fællesturen 1999 var 190. Lørdagen startede med sol og varme. Om eftermiddagen blev det overskyet men stadig lunt. Søndag var præget af fint dansk sommervejr med skyer, men mest sol. Se TN nr. 2, 3, 4 og 8 1999.
Lillebæltsbroerne

2000 - Bornholm - Se mere om turen

Turen var arrangeret af Lars Sørensen, Rønne. Der havde jo 9 år forinden været en fællestur til øen i Østersøen, men på grund af stor interesse for at besøge øen igen (for nogle) eller for første gang, blev det besluttet at lade fællesturen 2000 foregå på klippeøen.
Fra BellaCenteret på Amager var der arrangeret en slags fælleskørsel til færgen i Ystad. Færgefarten blev mest brugt på at spise og efter to en halv time kunne vi køre ud i det bornholmske mørke; det var nemlig blevet sent. Arrangmentet startede sådan set med det samme idet der var arrangeret aftentur på Hammershus, som altså skulle besøges i mørke. Alle er vidst enige om at denne aften på Hammershus var en storslået oplevelse. Efter den afsluttende "ildspåsættelse" af Manteltårnet var det bare om at få hastet til Vandrehjemmet i Gudhjem og få indlogeret sig. Det sidste gik der for nogle en rum tid med.
Lørdag morgen startede med småregn så der var derfor ikke andet for end at iføre sig et vandtæt "outfit". Første pausested var Rytterknægten i Almindingen hvor en tur op i tårnet er obligatorisk. Næste pause var ved Åkirkeby bilmuseum. TV2's regional TV var fik optaget nogle minutter. Dette indslag var med fællesturvideoen for 2000. Efter bilmuseet gik turen sydpå til Slusegården, hvor et par naturvejledere viste rundt. Næste pause var spisepausen på Røgeriet I Svaneke. Derefter videre til et besøg i Østerlars kirke. Om aftenen spiste vi to steder i nærheden af vandrehjemmet. Menuerne i Svaneke og om aftenen kan ses her. Om aftenen blev vi underholdt af en trubadur med sang og guitarspil.
Søndagens første pausested var det nyindviede oplevelsescenter: NaturBornholm, som er et indedørs og udendørs museum om bornholms undergrund. Igen var vi i to hold og blev af en naturvejleder igen underhold på smukkeste vis (4. billede til højre). Herefter blot til afslutningsmiddagen på Restaurant Bolsterbjerg i Almindingen. Menuen kan ses her. Mens vi spiste kom søndagens eneste byge. Herefter kørte vi samlet til færgen.

Deltagerprisen var 1200 kr fra fredag incl. færge frem og tilbage til Ystad (børn fra 3 til 12 år: 600 kr). For bornholmere eller andre, der allerede befandt sig på Bornholm, var prisen 700 kr, altså uden færge. Børneprisen var også her 600 kr. Der deltog 247 deltagere på fællesturen 2000. Det var betydelig mere end arrangørerne havde forventet.
Vejret: Fredag nat på Hammershus var rigtig dejlig med måneskin, lun luft og vindstille. Det regnede da vi slog øjnene op lørdag morgen, men da kolonnen startede var regnen holdt op. Inden vi nåede til Rytterknægten silede regnen dog ned i stride strømme. Regnen holdt ved indtil vi kom ud fra besøget på bilmuseet. Resten af dagen og søndag formiddag var det opholdsvejr, men solen så vi ikke meget til. Der kom en byge mens vi spiste afslutningsmiddagen. Solen brød først frem da vi holdt ved færgen i Rønne. Se TN nr. 8-1999, 2-2000, 3-2000 og 4-2000.

 • Første billede er fra "mørketuren" på Hammershus.
 • Derefter udsigten oppe fra Kongemindet (tårnet) på Rytterknægten. En flot formation.
 • Næste billede er inden starten søndag morgen ved Gudhjem vandrehjem.
 • Sidste billede er guiden på Naturbornholm.
Aftentur på Hammershus om fredagen
Oppe fra Rytterknægten
Foran Gudhjem vandrehjem søndag morgen
NaturBornholm

2001 - Kronjylland - Se mere om turen

Turen var arrangeret af Kai Andersen, Herlev. Udgangspunktet var feriecenteret: Søhøjlandet i Gjern, øst for Silkeborg. Overnatningen var i 6-pers. lejligheder placeret i en slags klyngebebyggelse. Det var ret store lejligheder med særdeles god plads til alt vores habengut. Der var mange deltagerne, der havde benyttet sig af muligheden for at købe en turtrøje, som med turens logo var blevet fremstillet til turen.
Selv om det var noget tåget om morgenen da vi startede på vores tur viste vejret sig dog resten af turen heldigvis fra den pæne side med sol og omkr. 25° i skyggen. Efter et kort stop ved Fussing Sø nåede vi frem til den første længere pause, som var på Danmarks Saltcenter i Mariager. Her kunne vi efter en introduktion ved medarbejder Martin Poulsen tage med mineelevatoren den lange vej ned i dybet, hvor en rigtig saltmine var rekonstrueret. Her var der også biograf med film om alt vedr. salt. Vel oppe på overfladen igen var der en del, der benyttede sig af muligheden for en tur i dødehavsbasinet med en saltkoncentration på 30%. En spændende og varm oplevelse. I sydehytten blev der fortalt om saltsydning i fordums tid. Tak til Helle Sørensen for et godt arrangement på Saltmuseet.
Efter halvanden times tid kunne vi via Mariagers toppede brosten drage videre til frokosten i Bjerregravhallen. Her havde byens idrætsforening været på banen og smykket byen med en flagallé. Et flot syn og en fin gestus over for os. Der var dejligt svalt og god plads i hallen, hvor vi spiste. Maden var superb og rigelig og deltagernes mening var, at det var alle tiders frokost. Tak til "fiskemand" Kaj Jespersen og hans stab for en fin frokost. Menuen var:
 • Hvide og røde marinerede sild, Karrysalat
 • Lune hjemmelavede frikadeller med rødkål. Gyros marinerede kylling fillet. Leverpostej med rødbeder og champignon. Kold kartoffelsalat. Marineret pastasalat. Rugbrød.
 • Røget laks med asparges. Gravad laks med dressing.
 • Brie Ost
Med fyldte maver kunne vi køre videre til vores sidste seværdighed: Elmuseet ved Tange Sø. Her blev vi budt velkommen af Birthe Munck Petersen og kunne derefter tage området i øjesyn. Der er utrolig meget at se på i området, og der var nok heller ingen, der nåde det hele, men der var mange interessante opstillinger, som man kunne afprøve og pille ved. I virkeligheden er stedet en kombination af et museum og en elproducerende elværk, idet vandkraften stadig bruges til elproduktion.
Så var det bare om at komme tilbage til Søhøjlandet og for mange at få smidt kludene og få kastet sig ud i alle legesagerne i det indendørs vandland. Senere på aftenen samledes alle i restauranten, hvor menuen var følgende:
 • Forret: Rødtungeroulade med sauce verte
 • Hovedret: Kalkunbryst med asparges. Sukkerglaseret skinke. Oksetyndsteg. Flødekartofler. Bagte kartofler med kryddersmør. Stor salatbuffét med dressinger. Diverse brød og smør
 • Dessert: Fløderand med kirsebærsauce
 • Kaffe og te
Køge MC havde begunstiget fællesturen med en række spons-gaver, som blev uddelt til værdig trængende. Der var gaver til den længstkørende samt til den, der først havde tilmeldt sig turen. Desuden til den mest rene motorcykel og det modsatte. Alt i alt en fin aften hvilket også fremgår af besvarelserne på afkrydsningsskemaerne.
Søndag morgen var første rast på herregården Thomadsminde. Derefter videre til MCTC-campen. Turen sluttede på Gl. Estrup, hvor der var adgang til Landbrugs- og Herregårdsmuseet. Vi fik en kort orientering inden vi startede på vores rundtur. Landbrugsmuseet var det mest interessante med mange spændende effekter og interiører fra tidligere tider, bl.a. et sæt komplet landmandskøkkener anno 1988, 1888 og 1788. En omfattende maskinpark med traktorer, mejetærskere og andre landbrugsmaskiner manglede heller ikke. Efter disse oplevelser kunne vi sætte os til rette i restauranten: Spisestedet, hvor vi fik dette:
 • Hovedret: Helstegt svinebørbrad med ærter, ribsgelé, surt og hvide kartofler og champignonsauce. Til retten severdes én øl eller vand.
 • Dessert: Desserttallerken med kage, frugt og is. Til desserten serverdes kaffe og te.
Her fik alle lejlighed til at udfylde det vedlagte spørgeskema og til at spekulere lidt over weekendens oplevelser. Deltagerprisen var 1200 kr fra fredag (børn fra 4 til 13 år: 1000 kr). Der var mulighed for at deltage uden overnatning. For dette var deltagerprisen 775 kr og 600 kr for børn. Deltagerantalllet på fællesturen 2001 var 121. Fællesturens vejr startede med tåge indtil første pausested. Derefter fint dansk sommervejr med sol og temp. omkr. 25 grader. Søndagen startede med sol, men hen på dagen blev det efterhånden overskyet. Mange oplevede en del regn og torden på hjemturen. Se TN nr.2, 3 og 4 2001.
Fussing Sø
Pausestedet: Fussing Sø om lørdagen

Bjerregravhallen
Frokoststedet: Bjerregravhallen

Hjælpekørerne
Hjælpekørerne klar ved Søhøjlandet

2002 - Oldtidstur i vejle Ådal og omegen - Se mere om turen

Turen var arrangeret af Bjarne og Joan Skau Hansen, Fredericia. Vandrehjemmet i Billund var det samlende midtpunkt begge dage. Samtlige værelser var 4-sengs værelser og pænt store. Værelserne befandt sig i stueplan og 1. sal med direkte adgang til det fri. I tilmeldingsprisen var inkluderet lån af sengelinnet, som man derfor ikke behøvede at medbringe.
Der var lagt op til det bedst tænkelige vejr for fællesturen, som blev gennemført i strålende sol og omkr. 28° i skyggen. Første pause var ved Egtvedpigens grav ved Egtved. Derefter et besøg i Tørslind Grusgrav med de mange skulpturer af Robert Jacobsen.
Så videre til Sandvad Sognegård til frokosten, som var Kinesisk risret m/svinekød med kokos, rosiner, ananas, hakkede rødbeder, revne gulerødder, karrysauce, brød. Spørgeskemaet blev her uddelt således at alle havde god tid til at besvare de mange spørgsmål. Herefter kørte vi den korte vej til Givskud ZOO, hvor rundturen på området foregik med bus. Herefter tilbage til vandrehjemmet og aftenens menu, som var: Buffet med steg fra okse, lam og kalkun. Div. kartofler, rødvins + bearnaise sovs, salat, brød. Derefter frugtsalat med råcreme samt kaffe/te.
Søndagens første pause var ved Engelsholm Slot. Derefter til Jelling hvor der bl.a. var adgang til museet: Kongernes Jelling. Fællesturen sluttede på Munkebjerg Hotel hvor vi fik:Glaseret skinke, fløde kartofler, salat, flutes. Derefter Is med chocoladesovs samt kaffe/te.
Deltagerprisen var 900 kr fra fredag (børn fra 2 til 12 år: 600 kr). Der var mulighed for at deltage uden overnatning. For dette var deltagerprisen 600 kr og 300 kr for børn. Deltagerantalllet på fællesturen 2002 var 110. Fællesturens vejr var som nævnt præget af sol og høje varmegrader. Der var mange, der svedte bravt. Se TN nr.2, 3 og 4 2002.
Robert Jacobsens skulpturer
Tørskind Grusgrav med Robert Jacobsens skulpturer

Engelsholm Slot
Engelsholm Slot

Jelling
Arbejdende "middelaldersmed" i Jelling

2003 - Sydvestsjælland - Se mere om turen

Turen var arrangeret af Kai Andersen, Herlev. Overnatning begge dage var på Skælskør vandrehjem, som er rigtig flot og moderne og ligger skønt i skoven ned til Skælskør Nor. Værelserne var store og var i tre bygninger i stueplan. Alle værelser med direkte adgang til det fri. Som noget nyt var der efter middagen lørdag aften sørget for musikalsk underholdning.
Første etape førte os frem til Korsør Flådestation hvor Corvetten Olfert Fischer, et standard flex skib samt et skib specielt beregnet til bekæmpelse af olieforurening blev besigtiget. Flådestationen havde stablet et rigtig fint arrangement sammen med lysbilledeforedrag og frokost bagefter, som var særdeles fin med lune retter. Alt i alt en interessant og fin oplevelse.
Så videre til Tystrup Sø med en mindre pause ved kaffevognen. Videre til havnen i Karrebæksminde hvor bl.a. ishuset blev besøgt flittigt Derefter ad kystvejen tilbage til Skælskør Vandrehjem. Aftenens menu var Oksefilet med dijonsennep, sort pebber/sky sauce, råstegte kartofler samt 3 slags garniture. Dessert: Fransk mandeltærte med frisk frugt og rørt is. Senere underholdt Lars Nyboe med sit enmands orkester.
Søndagens første etape var kun den korte vej til havnen i Skælskør. Herefter steg vi om bord på turbåden: Skjælskør V, som sejledes os en tur ud på Skælskør Fjord. Efter tilbagevenden til havnen steg vi om bord på veterantoget som kørte os ud til Tjæreby hvor kaffevognen stod klar. Efter at være kommet tilbage til Skælskør tog vi en længere afstikker ud i området omkring Skælskør og endte til sidst ved Restaurant Sommerlyst, hvor vi fik frokost med 2 slags sild, Fiskefilet, Æg med rejer, Roastbeef, Lun leverpostej, Tarteletter med høns og asparges, Ost med druer samt Frugttærte med creme fraice.
Deltagerprisen var 850 kr fra fredag (børn fra 2 til 12 år: 650 kr). Deltagerantalllet på fællesturen 2003 var 90. Turen blev afviklet i flot sommervejr. Om lørdagen lidt blæsende, men varmt og solrigt med omkr. 25° i skyggen. Om søndagen var det lidt varmere og nærmest vindstille. Se TN nr.2, 3 og 4 2003.

Fællesturen modtog en mængde sposorgaver, som blev uddelt ved middagen lørdag aften. Vi siger tak til alle disse firmaer og enkeltpersoner (se herunder):
EDC-mæglerne, Vallensbæk, Jens Olsen
4 muleposer
BMW Toftlund
1 liter Motorrens
Citröen, Grenå
4 liter olie og 2 fl. rødvin
Frankies MC-Center, Randers
2 skivebremselåse og 4 T-shirts
Interflora, Tystofte
Glasvase
Flemming Wagner og Maria Nyboe
Jumbobog, Piskeris m.m.
Vandrehjemmet i Skælskør
2 fl. god rødvin og 4 likørglas
IPS Pressenning Service
10 T-shirts, 1 lille rygsæk, 1 stor paraply og 7 kuglepenne
Lillian Hansen's hjemmesystue
4 børne T-shirts
Vordingborg MC
MC-Garage (overtræk)
Flemming Noe
2 dåser kædespray og 2 dåser polish
T-shirt fra butik i Skælskør

Gensé Fællesturens destinationer 2003 på Google Earth

Har du ikke Google Earth, så hent den her og installér

Tystrup Sø
Pause lørdag eftermiddag ved Tystrup Sø. MC-Suså bsetyrede kaffevognen.
Turbåden 'Skjælskør V'
Efter tur på fjorden med turbåden "Skjælskør V"

2004 - Vendsyssel - Se mere om turen

Turen var arrangeret af Flemming Noe og Kai Andersen. Overnatningsstedet begge dage var Sæby Ferie og fritidscenter (vandrehjemmet). 1. etape gik mod Tuen - Ørnereservatet, hvor der var en helt speciel oplevelse med sus i og med luft under vingerne. Etape 2 var den nærmeste omvej på små 40 km, inden frokosten blev indtaget et lille stenkast fra Ørnereservatet; på Tversted Kro. Derefter kunne man drage videre mod Rudbjerg Knude Fyr på dagens 3. etape. Rudbjerg Knude Fyr er godt i gang med at sande til, og sandflugtsmuseet, som havde til huse ved fyret, er som følge heraf blevet lukket. 4. etape var forholdsvis lang - ca. 65 km. På denne etape kom man gennem Hundelev, Vrejlevkloster, Vrejlevkirke, Tårs og videre til Sæby. Lørdag aften spistes der på Sæby Fritidscenter i samlet flok, hvor menuen var en 2 retters menu bestående af revelsben, bagte kartofler med tilbehør. Derefter rombudding med kirsebærsovs. Søndag var alle igen friske og kl. 09.45 kunneman starte på søndagens 1. etape, som gik til Voergaard Slot. Her var der rundvisning med guide. Voergaard slot er en af Danmarks smukkeste renæssancebygninger opført omkring 1580. Nordfløjen, hvor blandt andre Stygge Krumpen levede, er langt ældre. Søndagens 2. og sidste etape førte os lidt mod syd, igennem naturskønne områder (som sædvanlig), og vi havnede til slut på Sulsted Kro - hvor afslutningsmiddagen ventede. Menuen var rigtig fin med lammekølle, glaseret skinke, flere slags kartofler og en masse tilbehør. Derefter 4 forskellige is-desserter og kaffe bagefter. Synd at nogle måtte køre uden at få det hele med.
Deltagerprisen var 800 kr fra fredag (for alle over 12 år); 600 kr for børn 4 til 12 år. Der var ingen særskilt pris for lørdag-morgen-deltagere. Deltagerantalllet på fællesturen 2004 var 84. Lørdagen startede med vekslende sol, skyer og regnbyger; de sidste var vi dog heldige at køre uden om, men flere steder var vejen sjask våd efter kraftige byger. Det blæste en del om lørdagen, men vinden løjede stort set helt af om aftenen. Temperaturen var hele weekenden moderat med omkr. 20 grader om dagen. Søndag var der lidt mere sol og ingen byger, men blæsten havde tiltaget en anelse.

Gensé Fællesturens destinationer 2004 på Google Earth

Har du ikke Google Earth, så hent den her og installér

Ørnereservatet
Fra Ørnereservatet

2005 - Grænselandet - Se mere om turen

Turen var arrangeret af Svend Christensen og Mette og Mathias Matthiesen. Overnatningsstedet begge dage var Tønder Vandrehjem. Det var nyt i fællestusammenhæng, at turen gik til udlandet. Fra Tønder kørtes lørdag morgen direkte til grænsen ved Rudbøl og ad de Nordtyske små og snoede veje til en kort pause i havnebyen Dagebüll. Herefter videre til Husum´s gamle havn. Efter en kort pause her kørtes videre til målet for turen: Friedrichstadt og frokoststedet, Hotel Holsteinisches Haus i Friedrichstadt. Efter frokosten var der planlagt sejlads i byens kanalsystem; de såkaldte "Grachter". Varighed ca. 1 time. Friedrichstadt bliver også kaldt Schleswig-Holstein's Venedig på grund af kanalerne. Efter nogle timer blev forhjulene vendt mod nord, og med et par stop undervejs kørtes tilbage til Tønder. På hjemturen var der inden grænsen mulighed for at proviantere. Søndag bragte turdeltagerne ud til vadehavet og med en lille pause i omegnen af Skærbæk samt ved Kammerslusen nåede flokken frem til Ribe´s centrum hvor der var en pause på omkr. en time. Efter Ribe gik turen videre til en kort pause ved Jels Voldsted, hvorefter fællesturen 2005 sluttede med middag på Den Gamle Grænsekro ved Christiansfeldt.
Deltagerprisen var 750 kr fra fredag (for alle over 12 år); 650 kr for børn 2 til 12 år. Der var ingen særskilt pris for lørdag-morgen-deltagere. Deltagerantalllet på fællesturen 2005 var 106 på omkr. 63 motorcykler. Lørdagen startede med overskyet og lidt småregn en kort overgang. Derefter viste vejret sig fra den mest positive side med behageligt varmt vejr og sol. Søndag startede noget tåget, men tågen lettede op ad formiddagen hvorefter resten af dagen bød på varme (omkr. 25 grader) og solskin.

Gensé Fællesturens destinationer 2005 på Google Earth

Har du ikke Google Earth, så hent den her og installér

Kammerslusen
Fra Kammerslusen

2006 - Lammefjorden - Se mere om turen

Turen var arrangeret af Kai Andersen. Kalundborg Vandrehjem lagde begge dage senge og ly til turdeltagerne. Første etape om lørdagen bragte deltagerne ud i marsklandskabet ved Vesterlyng og til det kuperede område ved Veddinge Bakker hvor der flere steder var storslået udsigt ud over Lammefjorden. Efter en pause ved Fårevejle Kirke videre til Lammefjordens eneste by: Fårevejle Stationsby, gennem Asnæs med kørsel langs Nordkanalen - igen op i det kuperede område ved Høve og til slut til frokoststedet. Restaurant Anneberg lidt syd for Nykøbing hvor menuen var følgende: 2 slags sild, Fiskefilet, Marineret laks, Fisketerrine, Hønsesalat, Blandet salat, Ribbensteg, Skinke, Mørbradbøf samt ost. Efter frokosten via Siddingedæmningen videre til Lammefjorden og til Audebo Pumpestation hvor anlægschef Finn Pedersen fortalte om Lammefjordens historie. I pumpehusene var der en lille fin udstilling om tørlægningen. Vejret, som indtil nu havde været fint godt sommevejr viste sig nu fra den våde side idet det herefter regnede på det meste af turen tilbage til Kalundborg. Aftensmaden på vandrehjemmet bestod af Oksetyndsteg m. braskartofler og diverse tilbehør. Derefter chokoladekage med is. Om aftenen blev der afholdt amerikansk lotteri hvor gevinsterne var en næsten overdådig mængde af spons, som var indhentet fra nær og fjern. Søndag gik det igen østpå gennem skovområdet ved Bjergsted og til Andelslandsbyen Nyvang, som ligger lidt uden for Holbæk. Her kunne deltagerne stifte bekendskab med en rigtig smed i arbejde, et mejeri og et autentisk husmandssted, som der lå rigtig mange af i starten af forrige århundrede. En gammeldags Brugs manglede heller ikke. Det meste på Nyvang bliver brugt til sit egentlige formål: Smeden kan man bestille arbejde hos - mejeriet fremstiller mælk, smør og ost en gang om ugen og i Brugsen kan man køber ting man ikke troede stadig fandtes. Efter Nyvang gik turen over Munkholmbroen og sydpå til afslutningsstedet: Gyrstinge Skovkro. Igen åbnede himlens sluser sig i en gedigen tordenskylle. Gyrstinge skovkro diskede op med deres store søndagsbuffet, som indeholdt mange retter herunder specaliteter som æbleflæsk, pandekager og flere typer fromage. I prisen var desuden kage og kaffe.
Deltagerprisen var 750 kr fra fredag (for alle over 12 år); 650 kr for børn 2 til 12 år. Der var ingen særskilt pris for lørdag-morgen-deltagere. Deltagerantalllet på fællesturen 2006 var 84 på omkr. 50 motorcykler. Lørdagen startede fint med sol og skyer. Fra omkr. kl. 16 kom der en del regn. Søndag startede rigtig fin med sol og en temperatur omkr. 25 grader. En heftig tordenbyge om eftermiddagen slap man ikke for. Da deltagerne begyndte at køre hjem efter afslutningsfrokosten var der lidt spredte småbyger hist og her.

Gensé Fællesturens destinationer 2006 på Google Earth

Har du ikke Google Earth, så hent den her og installér

Fårevejle
Fra pausen i Fårevejle
Restaurant Anneberg
Der slappes af efter en god frokost i Restaurant Anneberg.

2007 - Fængslende Bjergtur - Se mere om turen

Besøg Flemming Wagner's site om fællesturen 2007: http://bjergtur.wagnr.dk

Turen var arrangeret af Maria og Flemming Wagner og Jens Dengsøe. Overnatning begge dage foregik på Bygholm Landbrugsskole uden for Horsens. Indkvarteringen på Bygholm var uden tvivl noget af det bedste vi har oplevet på fællesturene. Alle fik enten dobbelt eller enkeltværelser - de sidste med eget bad på værelset. Værelserne benyttes normalt til skolens kursister, men mange af disse var enten på sommerferie eller på høstarbejde på den fædrende gård på hjemegnen. Første pausested om lørdagen var på Ejer Bavnehøj hvor kaffevognen havde taget opstilling. Derefter den korte vej til Yding Skovhøj hvor der var arrangeret en off-road-afstikker for interesserede. Derefter videre til turen hovedattraktion: Det ledlagte Horsens Statsfængsel. Her var der i sidste øjeblik truffet aftale om en guided rundvisning inden for murene. Frokosten var arrangeret i forbindelse med dette besøg og bestod af håndbårne sandwich-boller i god kvalitet. Sodavand kunne købes. Stærkt gumlende blev deltagerne ført rundt i de spartanske lokaler mens fængselsbetjenten ga' et spændende indblik i tilværelsen for de indsatte og ansatte. Efter dette var der besøg i fængselsmuseet hvor den entuiastiske guide levende fortalte om fangernes arbejder i form af kunst og andet, herunder ikke mindst en del berømte flugtforsøg. Efter fængselsbesøget blev vi i Horsens og kørte den korte strækning ned til det lille Nimbusmuseet, som bestyres af "Danmarks Nimbus Touring". Et interessant lille museum. Herefter ud af Horsens og tilbage til kaffe og kage på Bygholm hvor der også var rundvisning til både okse, svin og maskin. Interesserede kunne også få lov til at overvære malkningen. Aftensmiddagen var en 2 retters menu med kaffe bagefter. Hovedingrediencerne var kød fra okse og svin med halve bagte kartofler, skivede kartofler og grøntsagstilbehør. Desserten var med is, mokkafromage og flere typer kager. Under middagen var der mulighed for at købe lodder til det amerikanske lotteri. Gevinsterne var et veritabelt overflødighedshorn af spons-gaver - helt uden sidestykke i fællesturens histore. Flot arbejde af Maria og Flemming og et meget populært indslag lørdag aften med uddeling af den mange gevinster.
Søndagen bragte deltagerne via veje igennem smuk natur frem til en pause i ved østenden af Mossø. Her var der igen søgning ved kaffevognen trods strid blæst ind fra søen. Derefter videre nord om søerne og til en pause i Silkeborg. Videre til Himmelbjerget - det tredje af "bjergene" på fællesturen. Den sidste etape bragte os frem til Sattrup forsamlingshus hvor fællesturen slutte med biksemad og spejlæg efterfulgt af isdessert. Også her var der en konkurrence - nemlig i form af nogle relevante spørgsmål om forskellige ting deltagerne havde set eller paseret på turen.
Deltagerprisen var 1100 kr fra fredag. Der var ingen særskilt pris for lørdag-morgen-deltagere. Deltagerantalllet på fællesturen 2007 var 86 på omkr. 50 motorcykler.
Om lørdagen var det mest overskyet og lejlighedsvis finregn. Solen brød først frem da deltagerne midt på eftermiddagen nåede tilbage til Bygholm. Søndag så deltagerne lidt mere til solen, men en byge på turen til Silkeborg slap man ikke for. Det blæste en del fra vest begge dage. Temperaturen lå omkr. 20°.
Kaffevognen blev bestyret af Østbirks Spejdere.
Fællestur 2007 blev støttet af følgende virkomheder: Jydsk MC Center, HorsensBiltorvet.dkABUS Danmark, ØstbirkKnud Wexøe A/S, HolteSkjern Bank, RibeToftlund MC, ToftlundANGUS MC-IMPORT, BolderslevPS Motorcykler, AabenraaMC Touring KlubKristelig FagbevægelseMC Master Aps, SkanderborgMC Importen, GedvedBille MC, SkanderborgDioder.dk, Bylderup-BovGrenaa Bilcenter A/S, Grenaa • Teamhem marketing v/ Rita og Bjarne, Skive

Gensé Fællesturens destinationer 2007 på Google Earth

Har du ikke Google Earth, så hent den her og installér
Horsens Statsfænges
Horsens Statsfængsel
Ved Mossø
Ved Mossø

2008 - Ringkøbing Fjord Rundt - Se mere om turen

Turen var arrangeret af Svend Christensen og Jens Dengsøe. Overnatning begge dage var på Herning vandrehjem. Turen foregik fra fredag d. 22. aug. til søndag d. 24. aug. Vandrehjemmet, som er opført i 1993 og bygget sammen med et stort idrætscenter, har 4 stjerne af 5 mulige. Lørdag morgen startede man fra Herning Vandrehjen og kørte med kurs mod vest. Første stop var på Trehøje, hvor der er en flot udsigt over hedelandskabet. Derefter videre mod vest til Vedersø Kirke, hvor Kaj Munk var præst. Efter en både spændende og munter fortælling i kirken om Kai Munk og Vedersø satte man kursen mod syd til Nr. Lyngvig fyr, som blev besigtiget fra toppen. Herfra var der ikke langt til frokoststedet: Sandslottet - Familie Restaurant i Nr. Lyngvig. Herefter fortsatte turen i det vestjyske mod syd til Tipperne, der er et af Danmarks ældste naturreservater med et rigt fugleliv. Der var også en del fredede jagthytter i området. Det næste stop havde også noget med flyvning at gøre, nemlig et besøg på Danmarks Flymuseum i Stavning. Her blev flyene dog i hangaren, hvor en guide viste rundt. Efter Stavning blev der gjort holdt på heden og her blev alle deltagerne inviteret med til en speciel begivenhed, som egentlig tog sin begyndelse under middagen lørdag aften på fællesturen året før. Her var alle fællesturdeltagerne nemlig vidne til et meget romantisk og meget overraskende frieri - midt mellem hovedretten og desserten. Det vordene brudepar oplyste, at brylluppet ville blive kombineret med fællesturen 2008, hvilket altså kom til at foregå på heden omgivet af såvel turdeltagere som familie. Efter denne skelsættende begivenhed kunne kolonnen begive sig videre til Herning vandrehjem hvor fællesturdeltagerne var inviteret med til bryllupsfesten. Underholdningen var et par musikere, der overvejende spillede irsk folkemusik. Søndag startede med stor kunst. I Hernings yderkant findes det specielle kunstværk: ELIA af kunsterne Ingvar Cornhammer. Det er med sine 35 m højde også en af de større skulpturer, og det første stop om søndagen. Fra Herning kørtes mod Søby, hvor deltagerne besøgte Brunkulsmuseet, der skildrer arbejdsliv og dagligdag for de 4000 til 5000 mennesker, der var beskæftiget i brunkulslejrene. Guiden på stedet fortalte den spændende historie om de danske brunkul. Turens sidste punkt om søndagen var afslutningsfrokosten, som blev serveret på Vestermølle Kro ved Rørbæk Sø.
Deltagerprisen var 1150 kr fra fredag for alle deltagere. De nye regler vedr. min. højde for barn på bagsædet medførte, at der ikke kunne tilbydes en særlig børnerabat. Der var ingen særskilt pris for lørdag-morgen-deltagere. Deltagerantalllet på fællesturen 2008 var 65 på omkr. 40 motorcykler. Vejret var gennemgående fint med sol og skyer.

Gensé Fællesturens destinationer 2008 på Google Earth

Har du ikke Google Earth, så hent den her og installér

Brudeparret
Brudeparret på heden
ELIA
Elia af kunstneren Ingvar Cornhammer.

2009 – Hærvejen (25 års jubilæumstur)

Turen var arrangeret af Svend Christensen og Jens Dengsøe. Denne tur var en 25 års jubilæumstur idet første tur blev kørt i 1985. Turen var mere eller mindre en kopi af den aller første tur og fulgte i videst mulig omfang Hærvejen fra Viborg til Dannevirke i Tyskland. Overnatning var på henholdsvis Viborg Vandrehjem og Haderslev Vandrehjem. På Viborg vandrehjem var der et foredrag om Hærvejen. Turen var en helt igennem smuk tur med udsigt til alle typer af landskaber. Der var stop flere steder - bl.a. ved Kongeåen og Gudenåens udspring. Frokosten blev indtaget på Harresø Kro vest for Vejle. En del af strækningen var på grusvej, som dog for de fleste var rimelig farbare. Turen sluttede med spisning på Bed & Breakfast Dannevirke i Tyskland. Vejret var fint dansk sommervejr med godt 20 grader og sol meget af tiden. Fællesturen var d. 21., 22, og 23. august -09.

Billederne samt video-klippet er fra årets første prøvetur d. 15. til d. 17. maj og foregik for en stor del i silende regn !

Download kort video-klip fra 1. prøvetur i maj.
Ved Hald Sø
Første pausested, Ved Hald Sø
Harresø Kro
Frokost ved Harresø Kro.
Harrested Kro
Klar til videre kørsel efter frokosten.
Immervad Bro
Immervad Bro.

© MCTC Fællesture • MCTC • Hjemmesiden er udviklet af arrangørgruppen uden ansvar for MCTC •
Siden udvikles og opbevares af • Rider.dk

Opdateret d. 9.7.2013