Opladning

Indtil videre er der et link til Martins forbrugskalkulator.

Dataene er for Kona, men data for Ioniq kan indtastes længere nede på forbrugskalkulator-siden.

For Ioniq er luftmodstandskoefficienten (CV) 0.24 og frontarealet er 2.26 m2. (nogle steder opgives den til 2.63 m2)

Top