Opladning

Som ejer af en elbil er opladning noget, man er nødt til at forholde sig til jævnligt. Lader man hjemme – dem, der kan det – er det helt problemløst. Man sætter ladestikket i natten over – og så er bilen som udgangspunkt 100% opladt om morgenen.

Skal man oplade væk fra hjemmet – så skal man finde en ladestander, at få strøm fra. Er man på tur benytter man de såkaldte hurtigladestandere, som er på størrelse med et kæmpe køleskab. De står spredt rundt over det meste af Europa. Det drejer sig sådan se bare om at finde dem. Modsat en tankstation, som man kan se på meget lang afstand (billedet til højre) – så er ladestandere ofte placeret på mere ydmyge steder – og vil derfor være umuligt at finde hvis man bare kiggede sig rundt i landskabet (billedet til venstre). For at finde ladestanderne er man derfor helt afhængig af apps på sin mobiltelefon. Ladestander-finderen indbygget i bilens navigation kan dog også benyttes.

Der findes en række apps, som hver for sig kan noget. Jeg har fundet det formålstjenligt at have flere af disse apps på telefonen. Herunder er listet dem jeg selv benytter.

Clever er sammen med E.ON hovedleverandør til elbil-strøm i Danmark. Clever har også enkelte ladestandere i Tyskland. Clever leverer også en ladebrik.E.ON er sammen med Clever hovedleverandør til elbil-strøm i Danmark. E.ON leverer også et ladekort.Charging Stations er knyttet til www.goingelectric.de, som er den hjemmeside, der indeholder stort set alt relevant om de enkelte opladningssteder. Next Plug minder meget om Charging Stations og er også knyttet til www.goingelectric.de
NewMotion.
Engelsk selskab hjemmehørende i London. NewMotion leverer også et ladekort.
Plugsurfing.
Tysk selskab hjemmehørende i Berlin. Plugsurfing leverer også et ladekort/ladebrik.
Chargemap.
Fransk selskab hjemmehørende i Strasbourg. Chargemap leverer også et ladekort.
Maingau (Einfach Strom Laden).
Tysk selskab hjemmehørende i Obertshausen. Maingau leverer også et ladekort/ladebrik.
Plugshare.
Amerikansk selskab hjemmehørende i Californien.
Nextcharge.
Italiensk selskab (knyttet til Go Electric Stations) hjemmehørende i Bologna.
Ionity og Sperto.
Er to forskellige selskaber, men benytter samme app-platform.
Ionity er et tysk selskab hjemmehørende i München.
Sperto er et dansk selskab hjemmehørende i København.
Både Ionity og Sperto kan aktiveres med Plugsurfing og NewMotion ladekort/ladebrik.
Tesla destination chargers

Med Charging Stations app’en findes der en række muligheder, som kun findes i få andre apps. F.eks. kan man som en smart feature sætte Charging Stations app’en til kun at vise de ladere, hvortil man kan benytte de ladekort man har – hvilket må siges at være ret praktisk.

PlugShare (ikke at forveksle med Plugsurfing) samt Chargemap og Nextcharge indeholder muligheden for selv at lægge ladestationer ind, som af en eller anden grund mangler. Man kan desuden skrive en note hvis man har erfaret et eller andet specielt, man bør være opmærksom på ved eksisterende ladestationer. Man kan også lægge egne billeder ind på eksisterende ladestationer. Lægger man en ny ladestation ind skal det gøres med stor omhyggelighed og præcision. Jeg har gjort det en enkelt gang i Rendsburg i Tyskland for en ny lader, der lige var stillet op.

Herunder ses et lille udpluk af forskellene mellem de enkelte apps.

Viser stort set alle Europæiske ladestationer og mangler kan - og vil - forekomme.Viser ladestationer ude af driftViser optagede ladestationerKan vise gratis ladestationerBemærkninger
CleverNej, kun CleverJaJaDer er ingen gratis i DK.I Tyskland er de gratis.
E.ONNej, kun E.ONJaJaDer er ingen gratis
Charging stationsJaNejNejJaGratis: Sæt ON ud for "Free charging"
NewMotionJaJaJaNej
PlugsurfingJaJaJaNej
ChargemapJaJaJaJaGratis: Sæt ON ud for "Only free stations"
MaingauJaJaJaNej
PlugshareJaNejNejJaGratis: Sæt OFF ud for "Kræver gebyr"
NextchargeJaJaJaNej
IonityViser kun Ionity og Sperto ladere. For Sperto vises kun de ladere, der kræver betaling.Vides ikkeVides ikkeNej.For Sperto kan man ved at benytte Plugshare se de Sperto-ladere, der (endnu) ikke kræver betaling. Sperto har juni 2019 oplyst, at både Ionity og Sperto kan betales med Plugsurfing key hvilket er prøvet - og fungerer fint.
Tesla destination chargersViser kun Tesla ladereNejNejNejAndre biler end Tesla kan gratis benytte type 2 chargers med grå skilte såfremt app'en oplyser: "Available for the public" eller "Available for costumers". Det sidste er typisk for ladere ved hoteller. Destination chargers kun for Tesla er markéret med et rødt skilt. Det vil som regel fremgå af skiltningen hvilke ladere der er beregnet for alle.

Til slut vil det måske være passende med endnu en video fra Bjørn Nyland.
Denne gang om Road Trips, eller langture, som man kunne kalde det på dansk. Bjørn omtaler også de forskellige ladebrikker og ladekort.

Forbrugskalkulator

Prøv Martins forbrugskalkulator. Vælg den ønskede bil og justér på dataene – også længere nede på forbrugskalkulator-siden. For Ioniq er luftmodstandskoefficienten (CV) 0.24 og frontarealet er 2.26 m2. (nogle steder opgives den til 2.63 m2).

Ifølge mine egne erfaringer for Ioniq EV synes forbrugsresultatet i Wh/km at være lidt pessimistiske. For at stemme med mine erfaringer bør man gange resultatet med 0.8.

Top