Opladning på farten

Last Updated on 4. januar 2023 by thrust

Opladning undervejs

Som ejer af en elbil er opladning noget, man er nødt til at forholde sig til jævnligt. Lader man hjemme – dem, der kan det – er det helt problemløst. Man sætter ladestikket i natten over – og så er bilen som udgangspunkt 100% opladt om morgenen.

Skal man oplade væk fra hjemmet – så skal man finde en ladestander, at få strøm fra. Er man på tur benytter man de såkaldte hurtigladestandere, som er på størrelse med et kæmpe køleskab. De står spredt rundt over det meste af Europa. Det drejer sig sådan se bare om at finde dem. Modsat en tankstation, som man kan se på meget lang afstand (billedet til højre) – så er ladestandere ofte placeret på mere ydmyge steder – og vil derfor være umuligt at finde hvis man bare kiggede sig rundt i landskabet (billedet til venstre). For at finde ladestanderne er man derfor helt afhængig af apps på sin mobiltelefon. Ladestander-finderen indbygget i bilens navigation kan dog også benyttes, men jeg foretrækker telefonens app’s idet de hele tiden opdateres.

Det følgende kommer ikke til at omfatte Tesla’s SuperChargere, som kun kan benyttes af Tesla. Det er desuden min formodning, at de der anskaffer sig en Tesla har sat sig ind i hvorledes disse ladere skal betjenes. Jeg kan dog henvise til en glimrende Youtube video hvor brug af Superchargere forklares. Tesla SuperCharger forklaret af Hans Milling.

Ladekort og ladebrikker

Til kørsel rundt i Danmark vil jeg først og fremmest anbefale at anskaffe en Clever ladebrik og et e.on ladekort. Med disse to danske kort vil man kunne lade langt de fleste steder i Danmark.

Nyttige apps

Der findes en række apps, som hver for sig kan noget. Jeg har fundet det formålstjenligt at have flere af disse apps på telefonen. Herunder er listet dem jeg selv benytter.

Clever er sammen med E.ON hovedleverandør til elbil-strøm i Danmark. Clever har også enkelte ladestandere i Tyskland. Clever leverer også en ladebrik.E.ON er sammen med Clever hovedleverandør til elbil-strøm i Danmark. E.ON leverer også et ladekort.Charging Stations er knyttet til www.goingelectric.de, som er den hjemmeside, der indeholder stort set alt relevant om de enkelte opladningssteder. Next Plug minder meget om Charging Stations og er også knyttet til www.goingelectric.de
NewMotion.
Har skiftet navn til Shell Recharge. Er et engelsk selskab hjemmehørende i London. Shell Recharge leverer også et ladekort.
Plugsurfing.
Tysk selskab hjemmehørende i Berlin. Plugsurfing leverer også et ladekort/ladebrik.
Chargemap.
Fransk selskab hjemmehørende i Strasbourg. Chargemap leverer også et ladekort.
Maingau (Einfach Strom Laden).
Tysk selskab hjemmehørende i Obertshausen. Maingau leverer også et ladekort/ladebrik.
Plugshare.
Amerikansk selskab hjemmehørende i Californien.
Nextcharge.
Italiensk selskab (knyttet til Go Electric Stations) hjemmehørende i Bologna.
Ionity og Sperto.
Er to forskellige selskaber, men benytter samme app-platform.
Ionity er et tysk selskab hjemmehørende i München.
Sperto er et dansk selskab hjemmehørende i København.
Både Ionity og Sperto kan aktiveres med Plugsurfing og NewMotion ladekort/ladebrik.
Tesla destination chargerseins E-Mobil.
Tysk selskab hjemmehørende i Chemnitz. eins E-mobil leverer også et ladekort/ladebrik.

For at kunne benytte sit ladekort vil det være nødvendig, at tilknytte et betalingsmiddel i appen.

PlugShare (ikke at forveksle med Plugsurfing) samt visse andre indeholder muligheden for selv at lægge ladestationer ind, som af en eller anden grund mangler. Man kan desuden skrive en note hvis man har erfaret et eller andet specielt, man bør være opmærksom på ved eksisterende ladestationer. Man kan også lægge egne billeder ind på eksisterende ladestationer. Lægger man en ny ladestation ind skal det gøres med stor omhyggelighed og præcision.
En vigtig detalje: Plugshare ønsker, at ladere, der står i klynger sammen med andre ladere skal opfattes som ét ladested. Ladere, der står tæt skal man derfor ikke sætte separate positioner for, men kun en enkelt position for klyngen – ide tætliggende stationer vil dække for hinanden så man måske ikke opdager, at der er flere.

Benytter man ladekort eller sin telefon, f.eks. ved at scanne en QR-kode på ladestanderen fra et selskab, der ikke hører til det selskab, som har opsat standeren – så betegnes det som roaming. De fleste udenlandske ladekort kan bruges til at roame med. Prisen for at lade med “fremmede” kort er ofte højere end hvis man benyttede selskabts egne kort, men priserne kan variere en hel del.

En god side med priser på opladningssteder er chargeprice.app.

Herunder ses et lille udpluk af forskellene mellem de enkelte apps.

Viser stort set alle Europæiske ladestationer og mangler kan - og vil - forekomme.Viser ladestationer ude af driftViser optagede ladestationerKan vise gratis ladestationerBemærkninger
CleverNej, kun CleverJaJaDer er ingen gratis i DK.I Tyskland er de gratis.
E.ONNej, kun E.ONJaJaDer er ingen gratis
Charging stationsJaNejNejJaGratis: Sæt ON ud for "Free charging"
NewMotionJaJaJaNej
PlugsurfingJaJaJaNej
ChargemapJaJaJaJaGratis: Sæt ON ud for "Only free stations"
Maingau og eins E-MobilJaJaJaNej
PlugshareJaNejNejJaGratis: Sæt OFF ud for "Kræver gebyr"
NextchargeJaJaJaNej
IonityViser kun Ionity og Sperto ladere. For Sperto vises kun de ladere, der kræver betaling.Vides ikkeVides ikkeNej.For Sperto kan man ved at benytte Plugshare se de Sperto-ladere, der (endnu) ikke kræver betaling. Sperto har juni 2019 oplyst, at både Ionity og Sperto kan betales med Plugsurfing key hvilket er prøvet - og fungerer fint.
Tesla destination chargersViser kun Tesla ladereNejNejNejAndre biler end Tesla kan gratis benytte type 2 chargers, typisk dem med grå skilte, såfremt app'en oplyser: "Available for the public" eller "Available for costumers". Det sidste er typisk for ladere ved hoteller. Destination chargers kun for Tesla er markéret med et rødt skilt. Det vil som regel fremgå af skiltningen hvilke ladere der er beregnet for alle, f.eks. med teksten: Universal. Har man problemer med at få laderen igang, så prøv at reset laderen med en rød knap (i 10 sek) på siden af laderen.

Leverandører af elbilstrøm med abonnement.

I Danmark findes der 2 toneangivne selskaber, som man kan tegne abonnement hos i forbindelse med opladning ude fra hjemmet, nemlig E.ON og Clever. Begge har en mængde ladestandere spredt ud over fædrelandet – det gælder hurtigladerne, der leverer 50kW eller mere, samt de små Type 2-ladere, som står på mange P-pladser. E.ON’s hurtigladere befinder sig typisk langs motorvejene, men står også mange andre steder. Clever holder gerne til i byerne, men findes også mange andre steder. Eksempler for hurtigladere ses på billederne. Der 3 stik med hvert sit kabel. CCS-stikket. Det blå i midten er et CHAdeMO-stik hovedsaglig beregnet for japanske biler så som Nissan. I begge tilfælde er der tale om DC, altså jævnspænding. Stikket til venstre er et AC43 og er et vekselstrøm-stik, som bl.a. Renault benytter.

Hos E.ON og Clever er det for hjemmeladning muligt at vælge flere abonnementstyper. Her må jeg henvise til de enkelte hjemmesider idet abonnementerne og tilhørende priser kan ændre sig.

E.ON’s hjemmeside.

Clevers hjemmeside.

Princippet er, at man enten betaler et abonnement på f.eks. 750 kr/mdr med fri strøm eller alternativt et billigere abonnement og kan så hente strøm til en reduceret pris. Med et fuldt abonnement får man fri adgang til at lade på selskabets ladestandere uden at dette koster noget – ud over de 750 kr/mdr. Man ved altså hvad det koster om måneden at køre og har ingen ekstra udgifter til opladning. Hvis man ikke kører ret meget vil det være mere formålstjenligt at betale fra gang til gang. Hvor mange kilometer man skal køre om året for at et fuldt abonnement kan betale sig kan ikke udregnes helt præcist. Det afhænger bl.a. af hvor meget strøm bilen bruger samt hvor meget man lader ude i forhold til det man lader hjemme. Grunden til det sidste er, at kWh-taksten er ret forskellig med måske 3 kr/kWh for hjemlig opladning og måske 6.00 kr/kWh for udeopladning.

På hurtigladerne – som billedederne herover – er kablet fastmonteret og man kan ikke benytte eget kabel. For de 2 DC-stik for henholdsvis CCS og CHAdeMO gælder at 2 biler ikke kan DC-lade samtidig, men 2 biler godt kan lade samtidig hvis en af dem benytter AC43-stikket.

På de små Type 2 ladestandere er der intet kabel, så det skal man selv medbringe. Kablet skal være et såkaldt type 2 / type 2 kabel og kan være enten 1- faset eller 3-faset. Har man en elbil, der kun lader med 1 fase, så er er det lige meget hvad der vælges. Kan bilen lade med 3 faser skal der vælges et 3-faset kabel. Kablerne fås desuden i enten 16A eller 32A. Vælg her et 32A kabel for biler med 1-faset opladning idet man enkelte steder vil komme ud for at lade med 32A på de små Type-2 ladestandere. For de fleste biler med 3-faset opladning vil et 16A-kabel være tilstrækkeligt, men har man en bil, der kan klare 3 faser og 32A, så skal der selvfølgelig vælges et 32A-kabel. Mange af de ovenfor omtalte Charging apps vil kunne vise hvilke af de små ladere, der er 16A og 32A, også kaldet henholdsvis 11kW og 22kW lader. Tilsluttes en bil, der kun kan lade med 1 fase, så vil en 16A lader vil den sende omkr. 3.1 kW til batteriet. Tilsluttes til en 32A lader så stiger effekten til det dobbelte, og ladetiden halveres tilsvarende. Har man installeret en fasedeler i forbindelse med hjemmeladning – så vil bilen også trække 32A. Se mere om fasedeler. Nogle vælger bare et 3-faset 32A kabel – for så kan det benyttes til alle biler.

Ultraladerne/Lynladerne

En tydelig tendens inden for de seneste år, er at der faktisk udelukkende opstilles de såkaldte Ultra Chargers, også kaldet Lynladere. Det, der er karakteristisk for disse er, at der ofte er flere end en enkelt stander opstillet samme sted samt at ladeeffekten er over dobbelt så høj som de 2 eksempler fra e.on og Clever.

De første på banen med disse ladere var Ionity, som nu har opstillet temmelig mange over det meste af Europa. Laderne indeholder ofte  udelukkende CCS og alle biler med CCS kan derfor benytte disse uanset disses max ladeeffekt. Billedet er fra Ionity, Greve, Køge Bugt motorvejen afkørsel 29. Efterhånden er der dukket andre selskaber op med lynladere, så som Sperto, Allego, Uno-X, Circle-K, OK og Q8.


E.on og Clever har et joint venture, som kalder sig Povered by E.ON Drive & Clever. Også her er der opsat ladesteder forskellige strategiske stedet – hovedsaglig i Norden. Max. ladeeffekt på disse er 175 kW for CCS og der planlægges med at kunne levere 100 kW fra CHAdeMO. Billedet er fra ladestedet Erritsø syd for Fredericia, Østjyske Motorvej afkørsel 59. Lige netop dette ladested, som er centralt beliggende mellem øst- og vestdanmark, er derfor hårdt belastet især om lørdagen i sommertiden, idet denne dag er skiftedag i sommerhusene. Køen kan derfor være lang.

Endelig så har Tesla åbnet deres Superchargere for alle elbiler. Har man derfor en anden elbil end Tesla, så kan man benytte Superchargerne ved at hente og oprette sig i Tesla’s app og tilknytte sit betalingskort. Modsat alle andre ladestandere, så har Tesla’s Superchargere ingen skærm, så derfor foregår al kommunikation til standeren via Tesla’s app.

Forøg chancerne for at kunne lade ved hurtigladerne og gør brug af god ladestil

Hvad kan man selv gøre for at forøge sine chancer for at kunne lade ved næste ladestop ved hurtigladere? Se mere ……………….

Til slut vil det måske være passende med endnu en video fra Bjørn Nyland.
Denne gang om Road Trips, eller langture, som man kunne kalde det på dansk. Bjørn omtaler også de forskellige ladebrikker og ladekort.

Forbrugskalkulator

Prøv Martins forbrugskalkulator. Vælg den ønskede bil og justér på dataene – også længere nede på forbrugskalkulator-siden. For Ioniq er luftmodstandskoefficienten (CV) 0.24 og frontarealet er 2.26 m2. (nogle steder opgives den til 2.63 m2).

Top