Tips, tricks og små forbedringer

Last Updated on 13. august 2022 by thrust

Bilens instruktionsbog

Ved at benytte online-manualen sikrer man sig, at oplysningerne stemmer overens med bilens seneste opdateringer.
Se Model 3 Instruktionsbog på dansk og på engelsk.

Software ver. V11

Ved juletid 2021 udsendte Tesla en opdatering, som grundlæggende ændrede store dele af info-skærmens udseende. Knapper blev flyttet rundt og nye funktioner kom til. Mange oplever, at der skal noget tilvænning til det nye udseende. Der er mange guides på Youtube vedr. V11-opdateringen. Denne guide fra Frugal Tesla Guy er rigtig god.

Sæt danske undertekster på ved at aktivere Undertekster i video’ens menulinje – vælg Indstillinger – vælg Undertekster (1) – vælg Automatisk oversættelse – vælg Dansk. Videoen er opdelt i kapitler, som aktiveres ved et klik på området under video’ens tidslinje.

Hvorfor stiger strømforbruget om vinteren?

Alle, der kører elbil vil opleve øget forbrug og reduceret rækkevidde om vinteren i forhold til om sommeren. Årsagerne til dette er flere, men de følgende eksempler kan være nogle bud:

 • Når luften er kold er den tættere og tungere. [større luftmodstand]
 • Vejbanen er ofte våd om vinteren. [højere rullemodstand]
 • Når batteritemperaturen er lav, bevirker det en nedsat regenerering. [der føres mindre mængde strøm tilbage til batteriet]
 • Behovet for varme i kabinen stiger med faldende udetemperatur. [øget strømforbrug]
 • Vinterdæk sluger lidt mere energi. [højere rullemodstand]

Tesla Model 3 pre-facelift (uden varmepumpe) vil en vinterdag med omkr. 1°C udetemperatur lægge ud med op omkr. 5 kW varmeforbrug, hvis kabinen ikke er forvarmet og derfor har samme temperatur inde som ude. Dette forbrug falder hurtigt til 2 kW og når hele kabinen er varmet op, så falder den optagne effekt til varmen efterhånden til ro ved omkr. 1,5 kW. Ovenstående er baseret på at klima Auto er OFF og temperaturen sat til 21°C. Hvad de tilsvarende tal er for den model med varmepunpe ved jeg ikke, men mit bud er at den optagne effekt for varmen er mellem 0,8 kW og 1 kW lavere end modellen uden varmepumpe.

Sådan benyttes Adaptiv Fartpilot i Auto Pilot

Vip højre arm ned til første stop for sætte Adaptiv Fartpilot. Bilen holder nu konstant hastighed så længe der er fri bane. Man kan også ændre hastigheden med rattets højre rulle op eller ned – et enkelt klik giver 1 km/t mens et hurtigt rul giver 5 km/t.
Man kan få bilen til at holde den hastighed, som skiltningen viser eller en vis procentdel op eller ned eller alternativt et vist antal km op eller ned. I menuen Autopilot under Indst. hast. vælges Fartgrænse. Herefter bliver Forskydning aktiv og man vælger nu den ønskede afvigelse fra den skiltede hastighed.

 • Hvis man lader den stå på Fartgrænse, så vil et kort tryk på højre arm bevirke, at bilen kører op til fartgrænsen incl. den forskydning man har valgt, dog med den undtagelse at den ikke gør det når man kører fra en lavere hastighedsgrænse ind på en strækning med højere hastighedsgrænse. I disse tilfælde må man holde højre arm nede i 1 sek.
 • Vælges i stedet Aktuel Hast. så vil et kort tryk på højre arm bevirke, at bilen holder fast i den hastighed man pt. kører. Holder man derefter armen ned i 1 sek, så kører bilen op til fartgrænsen incl. den forskydning man har valgt.

Selv om man har bedt bilen om at følge hastighedsgrænsen vil man med højre rulle stadig kunne sænke hastigheden manuelt – på motorvej vil man også kunne øge hastigheden med rullen, men som udgangspunkt ikke på andre veje.
Man vil også kunne opleve, at bilen af sig selv reagerer på en ændring af hastighedsgrænsen og derved sætter hastigen ned – og også nogle tilfælde sætter hastigheden op. Kommer man f.eks. fra en 80-zone, passerer en 50-zone og kommer tilbage til en 70 eller 80-zone igen – uden undervejs at ha’ frakoblet Fartpiloten – så vil bilen selv køre op til 70 eller 80 km/t med mindre man manuelt inden man når 50-zonen med rullen har sænket farten til f.eks. 60 km/t – for så vil bilen kun øge farten til 60 km/t.
Vipper man højre arm op til første stop slås både Adaptive Fartpilot og Autostyring i Auto Pilot fra.

Adaptiv Fartpilot er ikke et ufejlbarligt system idet bilen undertiden godt kan være lidt overforsigtig – eller have et nervøst gemyt – så det er godt at kende bilens særheder ved at bruge systemet. Bilen kan finde på at bremse hvis den foran sig ser situationer, den opfatter som potientielt farlige. Det er et begreb, der i Tesla-kredse betegnes som Phantom Braking. Det kan være, at der kører nogle cyklister på vejbanen i højre side eller et vejskilt placeret på en særlig måde i højre side i en venstrekurve. I disse situationer vil bilen måske bremse, hvilket kan være overraskende for de bilister, der kører bagved. Bilen bremser ikke helt ned, men bare en smule for derigennem at være på forkant med evt. fare og så chaufføren kan at overtage det videre forløb. Træder man på speederen eller løfter man højre arm, så ophører Phantom Braking med det samme idet bilen forstår at chaufføren nu har kontrollen. Nogle oplever at hyppigheden for Phantom Braking mindske hvis man øger fartpilotens afstandindstilling. Det gøres ved at vippe rattets højre rulle til en af siderne.

Kort (map) og hastighedsskilte

Bilen har en forkærlighed for at følge dataene vedr. max. hastigheder fra kortet, men hvis vejskiltene viser noget andet; især en lavere hastighed, f.eks. ved vejarbejde – så følger den skiltene. Dette gælder dog ikke på motorvej, hvor bilen udelukkende følger hastigheds-data fra kortet. Når bilen møder skiltet for ophævning af hastighedgrænsen, så bruger bilen kort-data til at fastslå hvilken hastighed, der er den gældende efter skiltet. Det ovenstående er sådan set grundregeler, men i praksis vil man af og til muligvis opleve noget andet idet Tesla sandsynligvis benytter nogle algoritmer, som brugere af systemet kan have svært ved at gennemskue. Desværre kan bilen ikke genkende de danske byskilte for byzone, så når bilen alligevel viser den gældende hastighed i byzone, så er det p.g.a. data, der hentes fra kortet.
De omtalte kort-data kan findes på openstreetmap.nl. Man bør zoome ind på kortet i det område man ønsker. I højre side kan man bl.a. vælge de hastighedsgrænser man ønsker vist. Kortet skal ofte bruge 10 – 15 sek på opdatering hvis man har foretaget en ændring. Kortet findes også som en Openstreetmapbrowser.

Sådan benyttes Autostyring (lane assist) i Auto Pilot

Autostyring aktiveres ved at vippe højre arm ned til første stop to gange kort efter hinanden. Så får man på skærmen de to blå linjer, som bilen holder sig indenfor. Bilen vil mens man kører jævnligt bede om at man benytter rattet og det gør man ved at dreje rattet lidt over mod den modstand man kan mærke – det er lige gyldigt til hvilken side. Ønsker man på motorvej at skifte til venstre vognbane så holder man på samme måde rattet lidt til venstre over mod den modstand man kan mærke – vipper venstre arm ned til første stop og holder den dér i godt 1 sek. Så slukker de blå striber og man kan trække over i venstre vognbane – blinklyset blinker 3 gange. For at undgå en alarm skal man sørge for at overskride den stiplede linje med nærmeste hjul, inden blinklyset har afsluttet sine blink. Man kan udmærket kombinere Autostyring og Adaptiv Fartpilot ved f.eks. at vippe 2 gange med højre arm, men med den forskel at man 2. gang holder armen nede i godt 1 sek.
Vipper man højre arm op til første stop slås både Adaptive Fartpilot og Autostyring i Auto Pilot fra.

Autostyring (lane assist) er ikke et ufejlbarligt system, men kan være hjælpsom hvis man kender dens begrænsninger. De begrænsninger lærer man, når man bruger systemet. Der kan opstår uventede og farlige situationer hvis striben i en af siderne ophører på et stykke. Et eksempel er en 3-sporet vej, som skifter mellem at være 1-sporet og 2-sporet i samme retning. Når vejen åbner op fra en enkelt bane til to baner, så vil bilen forsøge at holde sig i midten efterhånden som vejen bliver bredere. Men pludselig dukker den punkterede midterstribe op midt for bilen – der kommer en kraftig alarm og bilen foretager en pludselig drejning med rattet for at komme ind i den ene eller den anden bane. Sørg derfor for at holde fast i rattet – så slår Autostyring selv fra ved overgang fra 1-sporet til 2-sporet kørebane, men beholder fartpiloten og dermed hastigheden.

Sådan ser man hvor langt bilen kan køre

Klik på billedet

I den røde markering øverst på skærmen, som her viser 302 km tilbage kan man skifte mellem km og % strøm tilbage ved at trykke på tallet. De 302 km er egentlig bare en ekvivalent for hvor mange kWh, der er tilbage i batteriet og siger som sådan ikke noget om rækkevidden.

En mere korrekt visning end det, der vises i den røde markering øverst, fås ved at benytte energidiagrammet (vist til højre). Vælg ikonet Energi i ikon-boksen via de 3 prikker midt på bundlinjen. Her vises bilens forbrug på den senest kørte distance. Denne kan sættes til 10, 25 eller 50 km. Den lodrette akse angiver forbruget i Wh/km.
Med Aktuel rækkevidde vises hvor mange km man har tilbage baséret på hvor kurven slutter, mens Gennemsnitlig rækkevidde viser hvor mange km man har tilbage baséret på gennemsnittet for den valgte distance – i dette tilfælde 50 km.
Sæt den altid på Gennemsnitlig rækkevidde (som vist).

Igennem diagrammet løber 2 vandrette linjer. Den fuldt optrukne linje afspejler det forbrug og den restdistance, som bilen viser ved batterisymbolet (markéret med rødt øverst på skærmen). Den punkterede linje angiver gennemsnitsforbruget for den distance, som diagrammet viser. Ligger den punkterede linje under den fuldt optrukne – så er forbruget på den valgte strækning lavere end den restdistance, som bilen viser ved batterisymbolet.
Sammenlign værdierne i de røde markéringer. Bilen fortæller, at den kan køre 302 km, men baseret på den måde de seneste 50 km er kørt på, så vil det korrekte være 328 km. I den blå markering ses gennemsnitsforbruget i Wh/km for 50 km-distancen.

Øverst på diagrammet kan vælges mellem Forbrug og Tur. Diagrammet på billedet viser Forbrug.
Følger man en rute, altså til en destination man har sat i navigationen, kan man vælge Tur. Så vil bilen med 2 kurver vise et estimat på bilens restdistance – dels bilens egen vurdering – dels det faktiske forbrug efterhånden man afvikler ruten.

Alarmindstillinger

Alarmen findes i 2 niveauer (Sikkerhedsalarm og Vip/Indbrud) og omhandler situationen når bilen er låst.
Tryk på: Bilen nederst i venstre hjørne > Sikkerhed.
Sikkerhedsalarm.
For at indstille denne skal Sentry Mode være Fra. Når Sikkerhedsalarm er ON vil der lyde en alarm når en låst dør eller låst bagagerum åbnes. Hvis Sentry Mode sættes tilbage til Aktiveret vil Sikkerhedsalarm også altid være ON uanset ens eget valg.
Vip/Indbrud.
For at indstille denne skal Sentry Mode være Fra og Sikkerhedsalarm være ON. Når Vip/Indbrud er ON vil der lyde en alarm når der er bevægelse inde i kabinen eller hvis bilen flyttes eller vippes. Hvis Sentry Mode sættes tilbage til Aktiveret vil Vip/Indbrud også altid være ON uanset ens eget valg. Indstillingerne bør gemmes under sit chaufførnavn.

Hvad sker der egentlig når alarmen udløses?
At vise det er meget bedre end ord – så se denne Youtube.

Et par tips når Vip/Indbrud er ON.

 1. Alarmen vil kunne udløses hvis et insekt flyver rundt i kabinen.
 2. Alarmen vil sandsynligvis blive udløst hvis man har forladt bilen på en færge – sørg derfor for at sætte Sentry Mode og Vip/Indbrud på OFF på en færge. Det samme gør gældende hvis man benytter et P-hus hvor bilen automatisk placeres med elevator og rullebaner samt hvis man skal hæve bilen med donkraft.
 3. Alarmen vil med sikkerhed blive udløst hvis der i bilen opholder sig personer eller et dyr efter at man har forladt bilen – sørg derfor for at sætte klimaanlæget på Camp når personer opholder sig i bilen og brug indstillingen Kæledyr hvis dyr er efterladt i bilen. I Camp kan dørene åbnes indefra, men er låst udefra, mens den i Kæledyr både er låst indefra og udefra. Indstillingen Til anvendes hvis man ønsker at klimaanlæget skal køre mens man har forladt bilen. Er man bare væk et øjeblik mens der sidder en person tilbage i bilen kan man også bare undlade at lukke døren helt i – for så går alarmen ikke igang.
Cabin Heat Protection

Hvis Cabin Heat Protection ønskes ON så skal Sentry Mode være Fra og Vip/Indbrud være OFF. Bilen kan derfor ikke på samme tid være beskyttet mod indbrud og overophedning. Ud over Fra findes Ingen A/C (ventilatoren starter) og Aktiveret (Air-con med køling starter). Min egen erfaring når Aktiveret vælges er, at systemet går igang når kabinetemperaturen når 46°C hvorefter kabinen køles ned til omkr. 36°C. Holder bilen i fuld eftermiddagssol med en udelufttemperatur på 24°C, så ryger kabinetemperaturen let op over 40°C på en halv time.
Alternativt til Cabin Heat Protection, så kan man via appen i stedet vælge at rulle alle 4 ruder en lille smule ned (kan kun gøres i appen).

Indstillinger for forskudt opladning

Det følgende er baseret på, at man foretager indstillingen i bilen frem for i appen.
Forskudt opladning er opdelt i to linjer:

 • Planlagt opladning til det tidspunkt hvor man ønsker opladningen skal starte.
 • Planlagt afgang til det tidspunkt hvor man ønsker at bruge bilen.
 • Ønsker man hverken Planlagt opladning eller Planlagt afgang, så kan begge sættes på OFF. Opladningen vil så starte så snart Type 2 stikket sættes i ladeporten. Ønsker man at ha’ stikket siddende i bilen, men uden opladning, så stopper man bare opladningen med det samme på info-skærmen.

I hovedmenuen i bilen vælges menupunktet Opladning. Herefter er det muligt at vælge mellem Planlagt opladning og Planlagt afgang.
Ønskes Planlagt opladning så kan opladningstidspunktet sættes i rullemenuen. Opladningen starter på det angivne tidspunkt; slut-tidspunktet kendes ikke.
Ønskes Planlagt afgang så kan det tidspunkt hvor man ønsker at køre i bilen efter opladning sættes i rullemenuen; starttidspunktet kendes ikke.

Uanset om man vælger Planlagt opladning eller Planlagt afgang, så er disse indstillinger knyttet til den adresse bilen befinder sig på, når en af disse vælges (se eksemplet her til højre). Man kan til eksempel vælge en anden indstilling på sin arbejdsplads end hjemme – det husker bilen, men man får ikke en liste over de steder man har valgt, så dem må man selv notére.

Ud over at sætte afgangstidspunktet er det muligt under Planlagt afgang at vælge funktionen Indstillinger, som giver adgang til om man ønsker en opvarmet kabine på afgangstidspunktet samt om man ønsker at oplade bilen mens strømprisen er lav.
Sætter man Klargøring på ON, så bliver kabinen varmet op til det man har valgt i Klima-indstillingen.
Sætter man Oplad-lave elpriser på ON, så kan man vælge om denne indstilling skal gælde hele ugen eller kun hverdage.
For at indstille det tidspunkt hvor man ønsker at opladningen skal stoppe, aktiverer man den blå tekst: Skift tidspunkt for laveste (hold fingeren på teksten indtil teksten bliver sort). Stoptidspunktet for opladning kan nu sættes i rullemenuen.

Et eksempel: Hvis man ønsker at bruge bilen kl. 8:00 og samtidig ved, at den billige strøm slutter kl. 6, så sætter man Planlæg til kl. 8:00 – trykker på Indstillinger – Oplad-lave elpriser ON – Skift tidspunkt for laveste: kl. 6:00. Ønsker man varme i bilen kl. 8:00, så skal Klargøring være ON.

NB: de samme indstillinger kan gøres i Tesla-appen, som ses til højre, men i appen hedder begreberne besynderlig nok noget andet. Tja – det skal ikke være let 😐

 • Planlæg (skærm i bil) er det samme som Afgang (Tesla app)
 • Oplad-lave elpriser (skærm i bil) er det samme som Pris uden for spidsbelastning (Tesla app)
 • Skift tidspunkt for laveste (skærm i bil) er det samme som Sluttid for spidsbelastning (Tesla app)
 • Klargøring (skærm i bil) er det samme som Klargør (Tesla app)
 • Planlagt opladning på dette sted (skærm i bil) er det samme som Opladning (Tesla app)

Indstilling og rensning af viskernes sprinklerdyser

Se i manualen hvordan viskerbladene udskiftes og lidt om rensning af dyser. Rensning og justering af dyser er dog bedre forklaret i denne 2 min. lange Youtube video, som også tydelig viser en slow-motion af sprinklerfunktionen. Til rensning af dyserne benytter jeg en kobbertråd på 0,5 mm, som f.eks. findes som midtertråd i et skærmet coaxial-kabel. Hvis man ikke lige sådan et ved hånden, så er et sæt AGA rensenåle perfekte.

Premium Connectivity

Med dette abonnement får man nogle ekstra muligheder med bilens net-tilslutning og navigation. Ved køb af en ny Tesla model 3 SR+ får man én måneds gratis Connectivity-tilslutning. For model 3 LR og P er det ét år. Ønsker man at forlænge perioden, så koster det 99 kr/mdr.
Se mere på Tesla’s side om Connectivity-pakken.

Supercharger – et grænsetilfælde

Hvis man er så uheldig, at benytte Supercharger 2 gange på samme dag med præcis det samme beløb (samme kWh opladt), så vil man kunne opleve, at beløbet ved 2. opladning ikke bliver trukket af banken – Tesla får ikke sine penge. Så vil man få en besked i Tesla-app’en, at “på grund af ubetalte laderegninger, kan Supercharge ikke benyttes før det udestående er betalt”. I Danmark kontrollerer bankerne altid, at den samme virksomhed ikke trækker (nøjagtig) samme beløb 2 gange på det samme Visa-Dankort på samme dag. Det er en sikkerhedsfacilitet tilbage fra dengang overførsler blev “kørt” som opgaver/bånd. Kontakt Tesla eller tilknyt en anden konto til din Tesla-konto og betal udestående. Nogle nævner på FB, at man på sin Tesla-konto på sin PC blot skal fjerne sit betalingskort og lægge det ind igen.

Få nyttige oplysninger i nærheden af Superchargere

Det er muligt at få informationer om f.eks. toilet, spisesteder, hoteller, indkøbsmuligheder og andet i nærheden af Superchargere ved at benytte Tesla’s kort. Denne 5 min lange video fra Frugal Tesla Guy viser hvordan.

Stemmekommandoer

Der er mange af bilens funktioner, som kan vælges ved at tale til bilen. Tryk på højre rulle på rattet. Nedenstående er nogle eksempler hvoraf dem med forklaring er dem, jeg selv har afprøvet:
Se engelsksprogede tekster på docks.google.com
Indstil opladning [åbner opladnings menu]
Indstil sædevarme [åbner klima panel]
Indstil lys [åbner Lygter og Lys menu]
Indstil sidespejle [åbner Spejle menu]
Indstil kørsel [åbner Kørsel menu]
Indstil skærm [åbner Visuel menu]
Åben handskerum [åbner handskerum]
Tænd sædevarme [tænder varmen på begge forsæder til max. temp]
Indstil sædevarme til 1 [tænder varmen på begge forsæder på 1 streg]
Sædevarme 1 [tænder varmen på begge forsæder på 1 streg]
Sluk sædevarme [slukker for sædevarmen for begge forsæder]
Indstil klima til 21 grader [sætter temperaturen til 21°C]
Klima 21 [sætter temperaturen til 21°C]
Lidt koldere [sænker temperaturen med 1,5°C]
Lidt varmere [søger temperaturen med 1,5°C]
Jeg fryser
Åben browser [åbner browseren]
Ring til “navn” [ringer op til “navn” hvis denne findes på telefonlisten]
Start Sentry Mode
Sluk Sentry Mode
Se Netflix
Se YouTube
Åben Arkade
Åben bagagerum
Åben Kalender
Se bak-kamera [tænder for bakkamera]
Lyt til “kunstner”
Find “kunstner”
Energi [åbner energi-diagrammet]
Google “navn, sted m.v.”
Åben “navnpåside.dk”
Dæktryk [viser service med dæktryk]
Vinduesvisker auto [sætter vinduesvisker på AUTO]
Vinduesvisker minimum [sætter vinduesvisker på 1 streg]
Vinduesvisker medium [sætter vinduesvisker på 2 streger]
Vinduesvisker høj [sætter vinduesvisker på 3 streger]
Sluk Vinduesvisker [slukker vinduesviskerne]
Åben telefon
Software [åbner software menu]
Lås bilen [låser bilen]
Lås vinduer
Åben ladeport [åbner ladeport]
Luk ladeport [lukker ladeport]
Næste sang
Bug report [denne benyttes til at indtale et ønske til Tesla om en rettelse eller en forbedring i bilen]

Nye dimser !

Selv om Tesla som sådan er ret veludstyret, så har jeg inden bilen blev et halvt år alligevel valgt at indkøbe følgende ekstra dimser.

Elgiganten:
WD My Passport SSD-harddisk 512 Gb beregnet til Tesla’s Sentry-mode, 569 kr
THansen:
Park LITE, Elektronisk P-skive, 199 kr
Vinter-gulvmåtter i gummi til kabinen, 400 kr
e-mobility-driving-solutions.com:
ScanMyTesla kabel incl. OBD-dongle og incl. ScanMyTesla app, 883 kr
AV-Cables.dk:
Magnetkabel for opladning af telefon beregnet til ScanMyTesla, 69 kr
ludicrous.dk:
Kraftigere lys i bageste bagagerum, 2 stk LED, 135 kr
Hulplade over indsugning for blæser i frunk, 145 kr
ebay.com:
OBDLink LX dongle beregnet til ScanMyTesla, 595 kr
amazon.de:
Datakabel for SSD-harddisk, 57 kr
4 stænklapper for Tesla model 3, 128 kr (husk klar gummi-tape)
4 stk runde gummiklodser for løft af bil, 128 kr
Lille bakke for midterste centerkonsolrum, 45 kr (særdeles praktisk til kuglepenne og indkøbsvognsmønter m.m.)
Forlængerkabel for OBD-dongle, 75 kr
Plasticværktøj for afmont. af indv. paneler og plastpropper, 75 kr
Nummerpladeskruer i farver, 52 kr
bilmatter.dk:
Sommermåtter i tekstil med påsyet tekst (incl. ekstra chaufførmåtte), 566 kr
evermart.dk:
Klart gummi-tape til beskyttelse mellem bilens skærm og stænklapper samt mellem bageste kofanger og kanten på bagagerumsklappen, 49 kr
Torque Alliance.com:
Beskyttelsesglas for betjeningsskærmen, 236 kr
2 stk bagagerumsbund i gummi for frunk og trunk, 498 kr
Harald-Nyborg
12V cigarstik-forlængerkabel (4 meter) til at føre strøm til bagagerummet bag (til køleboks), 30 kr. NB: der viste sig at være et betydeligt tab i kablet og jeg har derfor monteret stikkene på et kraftigere (højttaler)kabel – også fra Harald Nyborg.
Biltema
Bremsevæsketester til kontrol af fugt-niveau i bremsevæsken, 169 kr.

Ekstra

Derudover har jeg flyttet følgende over i Tesla’en fra mine forrige biler:

 • Noco Genius GB20: jumpstarter
 • RING Automotive: 12V luftkompressor til pumpning af dæk
 • BMW: rudeskraber/snebørste
 • Batterilampe

Top