Serviceeftersyn og vedligeholdelse

Last Updated on 30. juni 2021 by thrust

Kabinefiltrene

Tesla stiller som sådan ingen krav til at en Tesla skal serviceres hos Tesla for at garantien skal overholdes, men Tesla har nogle klare anbefalinger, som bør overholdes.

Hvert 2. år

  • Begge kabinefiltre udskiftes.
  • Bremsevæske kontrolleres for kogepunkt og udskiftes om nødvendigt.

Hvert år eller hver 20.000 km

  • Rensning og smøring af alle bremsekalibre.

Hver 10.000 km eller hvis forskellen i slidbanedybden overstiger 1,5 mm

  • Dækrotation

Hvert 6. år

  • Udskiftning af klimaanlæggets tørremiddelpose.

Se Tesla’s anbefalinger til vedligeholdelse af bilen

Se denne glimrende video fra Hans Milling


Gør det selv

Ønsker man selv at udføre grundlæggende procedurer eller vedligeholdelse, kan det gøres uden at skulle planlægge en serviceaftale. Man skal kun udføre en procedure, hvis man føler sig tryg ved det, og desuden altid følge alle vejledninger

Se vedligeholdels-eksemplerne her.

Top