Serviceeftersyn, vedligeholdelse og reservedele

Last Updated on 15. januar 2023 by thrust

Kabinefiltrene

Tesla’s krav

Tesla stiller som sådan ingen krav til at en Tesla skal serviceres hos Tesla for at garantien skal overholdes, men Tesla har nogle klare anbefalinger, som bør overholdes. Se mere i bilens manual samt på Tesla’s gør-det-selv side.

Hvert 2. år

  • Begge kabinefiltre udskiftes. Se Tesla’s beskrivelse af dette.
  • Bremsevæske kontrolleres for kogepunkt og udskiftes om nødvendigt.

Hvert år eller hver 20.000 km

  • Rensning og smøring af alle bremsekalibre.

Hver 10.000 km eller hvis forskellen i slidbanedybden overstiger 1,5 mm

  • Dækrotation. Tesla beskriver ikke dette nærmere, men jeg må formode, at det drejer sig om bytte hjulene i samme side af bilen således at baghjul bliver forhjul og modsat – uden at hjulene ændrer rotationsretning.

Hvert 6. år

  • Udskiftning af klimaanlæggets tørremiddelpose.

Se Tesla’s anbefalinger til vedligeholdelse af bilen samt i bilens manual.

Gør det selv

Ønsker man selv at udføre grundlæggende procedurer eller vedligeholdelse, kan det gøres uden at skulle planlægge en serviceaftale. Man skal kun udføre en procedure, hvis man føler sig tryg ved det, og desuden altid følge alle vejledninger

Se Tesla’s gør-det-selv side.

Vedr. eget vedligehold: Se denne glimrende video fra Hans Milling eller denne video fra Joel Dufkis.

Skift selv kabinefiltrene

Grundlæggende kan man følge Tesla’s guide eller Hans Millings video, især hvis bundpladen under handskerummet ser ud som billedet til venstre. Bundpladen under handskerummet findes nemlig i to forskellige udformninger. Til venstre ses den gængse udformning med en 2-delt bundplade og til højre en udformning med bundplade i ét stykke.

Afmontering af bundpladen til højre: Den er fastholt af 2 stk torx 20 skruer, en firkantet holder længst fremme i fodrummet samt 4 plastlåse i bundpladens kant under handskerumsklappen. Plastlåsene er støbt ud i et med bundpladen.
I bundpladens kant under handskerumsklappen er der 3 udskæringer. Den venstre af de 4 låse sidder midt mellem venstre udskæring og bundpladens venstre kant. 2. plastlås: 28 mm til højre fra samme udskæring. 3. plastlås: 42 mm til højre fra anden udskæring. 4. plastlås: 22 mm til venstre fra bundpladens højre kant. Låsene er meget stramme og det vil en fordel at bundpladens kant er varm såldes at palerne i låsene lettere bukker.
Derudover er der ved fodrumslampen en enkelt plastprop, som holder indblæsningstragtene for klimaanlæget. Fjern skruer og plastprop. For at afmontere bundpladen skal bundpladens kant ved underkanten af handskerumslåget presses/trykkes nedefter med et plast pry-tool – i stil med det som ses på det venstre billede. Sæt pry-tool’et ud for bundpladens plastlåse. Herefter kan bundpladen trækkes bagud, så den frigøres af den firkantede holder og lægges i fodrummet. Indblæsningstragtene er fastgjort med 2 plastpropper hvoraf den ene nu allerede er afmonteret. Det vil være hensigtsmæssigt også at fjerne den anden plastprop for indblæsningstragtene for at gøre det lettere at udtage filtrene. Afmontering af fodrummets sideplade og filterskiftet foregår efter Tesla’s manual eller som Hans Millings video viser – indtil bundpladen skal monteres. Denne monteres i modsat rækkefølge. Plastproppen kan ikke umiddelbart monteres idet indblæsningstragtene savner et modhold. Buk derfor en svejsetråd el.lign. i vinkel – put plastproppens yderpart ind på tråden og træk hullet i indblæsningstragtene nedefter for at skabe et modhold, så plastproppen kan monteres.

Jeg har kigget over 50 Youtube videoer igennem, som alle viser model 3 kabinefilterskift. Kun 2 af disse viser bundpladetypen til højre, nemlig denne Youtube-video fra Rumænien og denne fra Spanien – de kan måske være til nytte.

Reservedele

Originale reservedele kan bestilles hos Tesla.
Se mere vedr. lokalisering af de ønskede reservedele i Reservedelskataloget.
Man skal logge ind med sin Tesla-konto.
Ønsker man til eksempel at bestille et sæt kabinefiltre så vælg Kataloger og under Produkt vælg Tesla Vehicles –> Model 3. Derefter 18 – THERMAL MANAGEMENT –> 1810 – Cabin HVAC –>
Derefter enten Heater Assembly and Pollen Filter pos. 4 vare nr. 1107681-00-A
eller Cabin HVAC (After October 5, 2020) pos. 3 vare nr. 1107681-00-C eller 1813371-10-A.
Filteret hedder HVAC, COMBINATION FILTER. Tegningen kan gøres større ved med rullen i musen.
Filteret kan også findes her.

Kontakt Tesla service-center og få priser og leveringstid

Der er blandt Tesla-ejere lidt forskellig opfattelse af hvorledes Tesla kontaktes ved bestilling af reservedele. Nogle benytter Tesla-appen mens andre kontakter et af Tesla’s service-centre pr. E-mail. I mailen kan man notére bilens VIN-nummer, reservedelens navn, reservedelsnummer og antal, samt spørge på pris og leveringstid inden man foretager den endelige bestilling.
Tesla’s E-mails kan findes på Teslas Supercharger-kort. Peg på det ønskede salgs/service-center. Her står E-mail adressen til centerets salgsafdeling. I E-mail adressen erstattes sales med parts for at kontakte afdelingen for reservedele.

Top