Opladning hjemme

rider.dk. Senest opdateret

Har man anskaffet sig en elbil vil de fleste sikkert betragte det som særdeles hensigtsmæssigt at man kan oplade sin bil hvor den holder parkeret om natten, til eksempel i sin carport.

I princippet er der 2 måder for dette. Man kan benytte den lille lader, som f.eks. følger med Hyundai Ioniq fra ny. Denne lader betegnes af mange spøgefuldt som “mormorladeren” idet man forestiller sig den anvendt når man er på besøg hos mormor i nogle timer. Den anden mulighed er at lade fra en “rigtig” ladeboks.

Mormorladeren

…….. tilsluttes i det ene kabel en alm. 230V stikkontakt og den anden tilsluttes bilen med et Type 2 stik. Den vil som udgangspunkt trække 10A og vil – når strømmen har været igennem AC/DC converteren – levere omkr. 2kW til bilen. Man vil somregel kunne reducere effekten effekten på laderen til en lavere strømstyrke. Det anbefales som udgangspunkt ikke at lade laderen trække 10A over mange timer idet der er risiko for overbelastning af elnettet i huset. Hvordan det alligevel vil kunne lade sig gøre uden risiko at trække 10A fremgår senere.

Den “rigtige” ladeboks

Denne er tilsluttet husets 3-fasede elnet – i gamle dage kaldet kraftstrøm – og her vil der også være 230V til rådighed, men med 16A i hver fase. En sådan boks vil levere omkr. 3.1kW til bilens batteri. Benyttes alle tre faser vil det være omkr. 9.3kW. Installationen kaldes også en 11kW installation fordi det er den effekt boksen trækker fra nettet. Da denne type ladeboks ikke følger med bilen må man selv anskaffe den. Her er der så igen 2 muligheder. Man kan købe en ladeboks og få en elektriker til at etablere tilslutningen i carporten eller på husmuren. Alternativt kan man abonnere på strøm til elbilen. I nogle tilfælde er installation af ladeboks gratis og så har man boksen til leje. Boksen skal returneres hvis abonnementet opsiges.

Billedet til venstre viser et eksempel på en købt ladeboks uden abonnement. Den viste bokstype er i princippet mobil idet den er tilsluttet en rød CEE-stikdåse, som indeholder 3 faser, 0 og jord. Selve boksen kan hægtes af vægen således at man kan tage den med sig. Elektrikerens opgave indskrænker sig til at montere og forbinde den røde CEE-stikdåse. Laderen monterer man selv. Nogle leverandører har bokse, som monteres fast på væggen – lige som f.eks. Clevers hjemmelader-boks. Boksene fås både i 1-fasede og 3-fasede udgaver. Priserne for en ladeboks ligger på fra lidt under 3.000kr til over 20.000kr.

Selve CEE-stikket, som man skal have for at kunne tilslutte en løs lader, kunne man med fordel vælge med et 230V udtag således, at man har alm. 1-faset 230V til rådighed til andet formål (billedet). Dette stik vil i givet fald også være velegnet til mormorladeren, idet denne hermed forbindes til en 16A installation med deraf følgende reducering af risiko for overbelastning.

I Danmark findes der 2 toneangivne selskaber, som man kan tegne abonnement hos. Det er E.ON og Clever som også har en mængde ladestandere spredt ud over fædrelandet – det gælder hurtigladerne, der leverer 50kW eller mere, samt de små Type 2-ladere, som står på mange P-pladser. Se mere om Opladning på farten.

Hos E.ON og Clever er det for hjemmeladning muligt at vælge flere abonnementstyper. Her må jeg henvise til de enkelte hjemmesider idet abonnementerne og tilhørende priser kan ændre sig.

E.ON’s hjemmeside.

Clevers hjemmeside.

En vigtig detalje er, at man med et abonnement kan få refunderet den udgift man har ved i første omgang at betale den strøm ladeboksen tager via tilslutningen til sit hus. Den fordel har man ikke hvis man i stedet har valgt selv at købe sin ladeboks, men til gengæld betaler man så ikke noget abonnement. Princippet med abonnement (f.eks. 660 kr/mdr for et abb. købt sammen med bilen fra ny) er, at man ikke får yderligere udgifter til opladning hjemme samt ude – såfremt man udelukkende benytter ladefirmaets egne ladestandere. Refusionen – som udgør omkr. 2kr/kWh og som svinger lidt efter markedsprisen for strøm – bliver beregnet på basis af den mængde strøm (i kWh) bilen har fået tilført. I ladeboksen findes et SIM-kort, som sender kWh-oplysninger til leverandøren hver gang, der bliver ladet. På baggrund af disse oplysninger udregnes refusionen. I følge Lovforslag nr L 61 forlænges godtgørelsen for elektricitet anvendt til opladning af elbiler frem til 31. december 2021.

Hjemme-abonnement

Der findes desuden mindst 4 andre leverandører af ladebokse, hvor det også er muligt at opnå reffusion. 3 af disse er evse.dk, sperto.dk og FDM. Fælles for disse 3 er, at man lejer boksen og får derved adgang til reffusion i den strømudgift man via ladeboksen har til opladning af sin bil. Lejen udgør 50 til 100 kr pr mdr og reffusionen omkring 1 kr pr kWh. Oprettelse af abonnement koster 5.000 til 8.000 kr. Vælger man senere at opsige abonnementet vil dette beløb i nogle tilfælde blive fratrukket boksens fulde pris, hvis man vælger at købe boksen. Abonnementet omhandler udelukkende opladning via ladeboksen og har ikke noget at gøre med opladning ude fra hjemmet. Har man dette hjemme-abonnemet, så vil man i princippet være henvist til at betale den fulde pris de gange man oplader ude fra hjemmet, men er så heller ikke bundet af en bestemt leverandør.
En ny spiller på banen er AURA/Spirii. Her køber man boksen i stedet for at leje, men får ligeledes omkr. 1 kr pr kWh i refusion. Prisen for boksen pr. marts 2020 er 13.000 kr + en serviceaftale til 79 kr pr mdr.

Fasedeler

Ladeboksen tilsluttet husets 3-fasede elsystem vil som udgangspunkt trække 16A pr fase hvilket som nævnt ovenfor giver omkr. 3.1kW til batteriet. En del biler – herunder Hyundai Ioniq og Kona – er grundlæggende konstrueret til at kunne trække 32A i én fase. I Danmark er der krav om at alle 3 faser skal belastes ligeligt når der trækkes 32A. Dog må man gerne trække 16A i 2 faser hvilket har fået nogle ladeboks-leverandører til at tilbyde et system – en fasedeler – hvor man benytter 2 faser på hver 400V og 16A til at fremskaffe 32A i én fase således at effekten nærmest fordobles og opladningstiden reduceres. Clever, EVSE og muligvis andre kan levere en sådan løsning og kunne være interessant for biler med store batterier, der kun kan lade med én fase. Man bør være opmærksom på, at virkningsgraden af det nævnte aggregat ofte er ret ringe så det koster altså lidt ekstra for den hurtigere opladning. Man kan minimere tabet ved at sørge for at aggregatet kun er tændt når man lader bilen.

Hyundai Kona kan som ekstraudstyr bestilles med en 3-faset AC/DC lader svarende til en nominel ladeeffekt på 11kW (16A). Prisen for denne er 5.000 kr og jeg vil absolut anbefale at vælge dette ekstraudstyr. 3-faset lader er desværre ikke en mulighed for Ioniq.

Top