Planlægnings-apps

Skal man på længere ture vil de fleste føle sig mest tryg ved en vis form for planlægning af de opladningssteder, man skal besøge undervejs. Til det formål findes der mindst to planlægningsværktøjer, som kan benyttes.

Det er Abetterrouteplanner og Nextcharge, som derfor kort skal omtales i det følgende.

Abetterrouteplanner

……….findes som web: abetterrouteplanner.com men fungerer også fint på mobiltelefonen og er som sådan ikke en app..

Indtastningerne af start og slutdestinationer er lidt på samme måde som i Google maps. Man kan dog kun vælge sine destinationer ved at skrive adressen – ikke ved at klkke på kortet.

Under Show Settings skal man finde sin bil og indtaste relevante data for bilen. Har man nogle erfaringsværdier – er det bedste at benytte dem.

Med Add Waypoint kan man lægge et nyt mellempunkt ind. Hver enkelt af disse punkter kan redigeres med indstillingssymbolet. Det er muligt med Next Charger knappen at vælge en anden lader end den som foreslås – en funktion jeg desværre endnu ikke er blevet fortrolig med. Abetterrouteplanner vil som udgangspunkt altid søge at finde den opladningslængde og de opladningsantal, der giver den hurtigste tur til destinationen.

Turen kan gemmes med Save Plan.

For turen i eksemplet –  Sønderborg til færgen til England ved Hoek Van Holland – udregner abetterrouteplanner køretiden til 7 tim og 19 min.. Ladetid: 1 tim og 49 min. Samlet tid for kørsel og opladning: 9 tim og 9 min.

En god guide findes i den Youtube video, som Bjørn Nyland har lagt ud. (herunder)


Nextcharge

Et lidt enklere og dog velfungerende alternativ til abetterrouteplanner er Nextcharge. Den findes både på siden: Go Electric Stations, (se kortet via Charge Points). Netudgaven fungerer ikke godt på Firefox, men fungerer på Google Chrome og måske andre, men fungerer også fint på Nextcharge-app’en. Hent Nextcharge app’en for Android og Iphone.

Til forskel fra abetterrouteplanner så har man umiddelbart mulighed for selv at vælge de enkelte ladesteder man ønsker.

Benyt funktionen Itinerary for at starte planlægningen.

Start- og slutdestination indtastes som adresser. Herefter vil app’en typisk komme med 2 eller 3 ruteforslag – lige som i Google Maps. Efter NEXT er det muligt at foretage indstilling af gennemsnitshastighed, ekstra vægt ud over bilens egenvægt, radius i søgning efter ladestationer samt dato og tid for enten afrejse eller ankomst. For Ioniq er gennemsnitshastigheden default sat til 90km/t (ladetid ikke medregnet) hvilket stemmer meget godt med mine egne erfaringer for motorvejskørsel incl. til- og frakørsler til ladestederne.

Meget pædagogisk så blinker de knapper, som man skal klikke på for at indstille noget. Turen kan gemmes med diskettesymbolet (for de, der ved hvad en diskette er !)

Man har ikke lige så mange indstillingsmuligheder som med abetterrouteplanner – men brugbare alligevel.

Turen starter altid med 100% opladning. Alle efterfølgende ture kan (efter den seneste opdatering af app’en) som noget nyt indstilles på den startprocent man ønsker. Jeg vælger altid 94% idet jeg ønsker mest mulig strøm på bilen og må så finde mig i lidt længere ladetid samlet (p.g.a. lavere ladeeffekt mellem 80% og 94%), men får sandsynligvis samlet færre stop. I det viste eksempel er der dog anvendt 80% ved hver tur, bort set fra den første.

Man vælger én af de foreslåede ruter og vælger STOP for at starte stationsfinderen. Herefter vælger man en passende ladestation hvilket bevirker, at man får næste distance serveret. Indstil nu den startprocent man ønsker ved det valgte ladested. Jeg selv stiler efter 15-20% restkapacitet og går desuden ofte efter den næstsidste på etapen således at man har en reservelader, som også vil kunne nås hvis man af en eller anden grund ikke kan lade på den udvalgte.

Efter at rute og ladesteder er fastlagt kan man i DETAILS se ladestsderne i lidt flere detaljer. Det er også muligt at loade de enkelte ladepunkter ind i f.eks. Google Maps. Desværre kan man ikke få hele ruten ind i Google Maps, men kun de enkelte ladepunkter. Af en eller anden grund står ladetiden hver gang til 30 min hvilket er en forskel fra abetterrouteplanner, som udregner den reelle ladetid pr gang.

For turen i eksemplet –  Sønderborg til færgen til England ved Hoek Van Holland – udregner Nextcharge køretiden til 7 tim og 2 min.. Ladetid: 2 tim og 30 min. Samlet tid for kørsel og opladning: 9 tim og 32 min.

Turen kræver 5 opladninger – hvilket er 1 mindre end det som abetterrouteplanner nåede frem til, men samlet tager turen 23 min længere tid. Jeg garanterer dog ikke for de valgte kontitioner er helt de samme for abetterrouteplanner og Nextcharge idet små forskellige i gennemsnitshastigheden og andet vil bevirke tydelige forskelle.

En god guide findes i denne Youtube video:

Til slut vil det måske være passende med endnu en video fra Bjørn Nyland.
Denne gang om Road Trips, eller langture, som man kunne kalde det på dansk.
Top