Planlægnings-apps

rider.dk. Senest opdateret

Skal man på længere ture vil de fleste føle sig mest tryg ved en vis form for planlægning af de opladningssteder, man skal besøge undervejs. Her skal omtales 3 tur-plannere, som kan benyttes.

Det er Abetterrouteplanner, Plugshare og Nextcharge, som derfor kort skal omtales i det følgende.

1
Abetterrouteplanner

……….findes både som web: abetterrouteplanner.com og som app.
NB: pr juli 2020 er Abetterrouteplanner opdateret på væsentlige punkter. Derfor vil den korte gennemgang efter videoen herunder ikke være 100% retvisende. Desuden er flere features kommet til. En god guide, som omhandler den nye udgave (rel. 4.0) findes i den Youtube video. (herunder)

Indtastningerne af start og slutdestinationer er lidt på samme måde som i Google maps. Man kan dog kun vælge sine destinationer ved at skrive adressen – ikke ved at klkke på kortet. De viste skærm-eksempler er fra den forrige release.

Under Show Settings skal man finde sin bil og indtaste relevante data for bilen. Har man nogle erfaringsværdier – er det bedste at benytte dem.

Med Add Waypoint kan man lægge et nyt mellempunkt ind. Hver enkelt af disse punkter kan redigeres med indstillingssymbolet. Det er muligt med Next Charger knappen at vælge en anden lader end den som foreslås – en funktion jeg desværre endnu ikke er blevet fortrolig med. Abetterrouteplanner vil som udgangspunkt altid søge at finde den opladningslængde og de opladningsantal, der giver den hurtigste tur til destinationen.

Turen kan gemmes med Save Plan.

For turen i eksemplet –  Sønderborg til færgen til England ved Hoek Van Holland – udregner abetterrouteplanner køretiden til 7 tim og 19 min.. Ladetid: 1 tim og 49 min. Samlet tid for kørsel og opladning: 9 tim og 9 min.

EVNotify kan integreres i A Better Route Planner

Det sidste nye pr. oktober 2020 er, at EVNotify kan integreres i A Better Route Planner. Det skal gøres fra web.evnotify.de. under punktet Integrations. Sørg også for at indsætte din bil i A Better Route Planner. Hvad man så kan bruge det til i A Better Route Planner har jeg ikke udforsket endnu.

En anden god guide, som omhandler der forrige release af ABRP findes i den Youtube video, som Bjørn Nyland har lagt ud. (herunder)


2
Plugshare

Dette planlægningsværktøj er en ny spiller på banen – og gør det rigtig godt. Planneren findes – indtil videre udelukkende på netudgaven: Plugshare.com. Den fungerer lidt anderledes end ABRP (abetterrouteplanner) og er efter min mening mere intuitivt og overskuelig og jeg synes jeg har mere styr på det jeg ønsker. Man har umiddelbart mulighed for selv at vælge de enkelte ladesteder man ønsker. Til forskel fra ABRP så kræver Plugshare planneren at man kender sin bil ret godt og nogenlunde ved hvor langt den kan køre på en opladning eller hvor lang man ønsker at køre mellem ladestederne. Planneren arbejder direkte i Google Maps.

De parametre man har valgt under Filters i venstre side – stiktype og andre filtre – bliver anvendt i planlægningen, så det vil være en god idé at sætte disse ting først.

Man starter med at indtaste sin bil. Man kan indtaste flere biler. Herefter kan man til eksempel starte med at sætte sin start- og slutdestination. Man behøver ikke at indtaste adresser – men kan selvfølgelig gøre det – men ellers zoomer man bare ind på det ønskede sted på kortet og trykker på det sted man vil starte. Stedet kan man så add’er til sit start-felt. Det samme med slutdestinationen. Fjern egen defaultposition med mindre man ønsker at starte turen hjemmefra. En rund cirkel med centrum i startpunktet angiver rækkevidden i fugleflugtslinje. Denne kan ændres i Show Range Estimate, men har som sådan ingen betydning for turplanen, men hvis distancen – ad ruten mellem 2 ladere – overskrider den satte max. distance, bliver kilometertallet rødt. Vælges en anden bil skal man huske at trykke på Update-knappen ud for Show Range Estimate.

Ellers er det bare at se nærmere på de ladesteder, der kunne være interessante for at give den distance man finder rimelig. Her kommer de personlige erfaringer selvfølgelig i spil. Når man klikker på et ladested er den ikke samtidig valgt, men man har derimod i venstre side alle oplysninger om ladestedet med det samme, hvilket jeg synes ret godt om. Det er de samme oplysninger, som findes i app’en på telefonen. Når man har fundet et ladested, der ser fornuftigt ud (hvad der så end skal til for at være det) add’er man ladestedet til ruten og man vil så kunne se distancen og vurdere om den er som ønsket. Der er jo mange parameter, som kan spille ind om man vælger det ene eller det andet ladested, så som strømleverandør, antal af ladestandere, spisemuligheder m.m. samt om laderen befinder sig i nærheden af andre ladere. Det sidste øger chancen for at kunne lade.

Man fornemmer hurtigt, at det er noget mere langtsommeligt at definere sine ladesteder end med ABRP idet man er nødt til at ta’ hver etape skridt for skridt.

Som udgangspunkt så vælger Plugshare ruten for en. Ønsker man et svinkeærinde på ruten, så kan det også lade sig gøre. I eksemplet kunne man måske ønske sig en nordligere rute gennem Holland. Vælg derfor Add Stop mellem Grundbergsee Süd og RWE – eRoaming. Markér et nyt punkt i det område man ønsker at ruten skal igennem og tryk Add to Trip. Nu drejer ruten om til det valgte punkt og nye mulige ladesteder dukker op. Ofte vil man således med fordel kunne vælge et af de nye ladesteder og add’e dette til den nye rute. Herefter sletter man så bare det punkt man lige har sat ind.

  • Med Show Along Route Only ON angiver man hvor langt væk fra ruten man vil acceptere en ladestander.
  • Med Add Wait Time ON kan man sætte den forventede ladetid på de enkelte ladesteder. Her må man benytte sin egen erfaring. Ved de små pile sættes spring på ½ timer, men ellers skrives den forventede ladetid direkte. Der kan f.eks. skrives 0.4 tim hvilket er 24 min.
  • Med Overview ON ser man kun de valgte ladesteder.
  • Med Elevation kan man se de aktuelle højder på ruten.
  • Med Save gemmes ruten og kan genfindes i venstre side af skærmen.
  • Med View Directions sendes ruten over i det almindelige Google Maps. Her har man så adgang til alt det som Google Maps tilbyder af features, herunder, at man kan sende ruten til sin telefon.

For turen i eksemplet –  Sønderborg til færgen til England ved Hoek Van Holland – udregner Plugshare køretiden for Ioniq 28 til 7 tim og 21 min.. Ladetid: 2 tim. Samlet tid for kørsel og opladning: 9 tim og 21 min. Turen kræver 4 opladninger – hvilket er 2 mindre end det ABRP nåede frem til, men samlet tager turen 12 min længere tid.

Gennemsnitshastigheden for køretiden – ladetid ikke medregnet – tager Plugsurfing direkte fra Google maps gennemsnitshastigheder.

Indtil videre er jeg ret begejstret for denne planner – dog kunne jeg godt tænke mig, at man selv – som i ABRP – havde lidt indflydelse på gennemsnitshastigheden, men det kan jo komme ved en senere update..

Herunder er en Youtube video, som giver et indtryk af Plugshare Tour Planner. Selve beskrivelsen af planneren begynder ved.3:50 min.


3
Nextcharge

Et anden og også enklere og dog velfungerende alternativ til abetterrouteplanner er Nextcharge. Den findes både på siden: Go Electric Stations, (se kortet via Charge Points). Netudgaven fungerer ikke godt på Firefox, men fungerer på Google Chrome og måske andre, men fungerer også fint på Nextcharge-app’en. Hent Nextcharge app’en for Android og Iphone.

Man har umiddelbart mulighed for selv at vælge de enkelte ladesteder man ønsker.

Benyt funktionen Itinerary for at starte planlægningen.

Start- og slutdestination indtastes som adresser. Herefter vil app’en typisk komme med 2 eller 3 ruteforslag – lige som i Google Maps. Efter NEXT er det muligt at foretage indstilling af gennemsnitshastighed, ekstra vægt ud over bilens egenvægt, radius i søgning efter ladestationer samt dato og tid for enten afrejse eller ankomst. For Ioniq er gennemsnitshastigheden default sat til 90km/t (ladetid ikke medregnet) hvilket er en lille smule over mine egne erfaringer for motorvejskørsel incl. til- og frakørsler til ladestederne.

Meget pædagogisk så blinker de knapper, som man skal klikke på for at indstille noget. Turen kan gemmes med diskettesymbolet (der bør stadig være nogen, der ved hvad en diskette er !)

Man har ikke lige så mange indstillingsmuligheder som med abetterrouteplanner – men brugbare alligevel.

Turen starter altid med 100% opladning. Alle efterfølgende ture kan (efter den seneste opdatering af app’en) som noget nyt indstilles på den startprocent man ønsker. Jeg vælger altid 94% (som er max. opladning for Ioniq på hurtigladere) idet jeg ønsker mest mulig strøm på bilen og må så finde mig i lidt længere ladetid samlet (p.g.a. lavere ladeeffekt mellem 80% og 94%), men får sandsynligvis samlet færre stop. I det viste eksempel er der dog anvendt 80% ved hver tur, bort set fra den første.

Man vælger én af de foreslåede ruter og vælger STOP for at starte stationsfinderen. Herefter vælger man en passende ladestation hvilket bevirker, at man får næste distance serveret. Indstil nu den startprocent man ønsker ved det valgte ladested. Jeg selv stiler efter 15-20% restkapacitet og går desuden ofte efter den næstsidste på etapen således at man har en reservelader, som også vil kunne nås hvis man af en eller anden grund ikke kan lade på den udvalgte.

Efter at rute og ladesteder er fastlagt kan man i DETAILS se ladestsderne i lidt flere detaljer. Det er også muligt at loade de enkelte ladepunkter ind i f.eks. Google Maps. Desværre kan man ikke få hele ruten ind i Google Maps, men kun de enkelte ladepunkter. Af en eller anden grund står ladetiden hver gang til 30 min hvilket er en ulempe i forhold til abetterrouteplanner og Plugshare.

For turen i eksemplet –  Sønderborg til færgen til England ved Hoek Van Holland – udregner Nextcharge køretiden til 7 tim og 2 min.. Ladetid: 2 tim og 30 min. Samlet tid for kørsel og opladning: 9 tim og 32 min.

Turen kræver 5 opladninger – hvilket er 1 mindre end det som abetterrouteplanner nåede frem til, men samlet tager turen 23 min længere tid. Jeg garanterer dog ikke for de valgte kontitioner er helt de samme for abetterrouteplanner og Nextcharge idet små forskellige i gennemsnitshastigheden og andet vil bevirke tydelige forskelle.

En god guide findes i denne Youtube video:

Til slut vil det måske være passende med en video fra Bjørn Nyland.
Denne gang om Road Trips, eller langture, som man kunne kalde det på dansk.
Top